Hírek
JÁRULÉKOK, TB kategória hírei

Mit kell tudni az egészségügyi szolgáltatási járulékról

JÁRULÉKOK, TB

Amennyiben a biztosítotti jogosultság valamilyen okból nem áll fenn, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, melynek mértéke 2012. január 1-től havonta 6390 forint, időarányos járulékfizetési kötelezettség esetén napi 213 forint.

Munkavégzés öregségi nyugdíj mellett

JÁRULÉKOK, TB

Mindazok az öregségi nyugdíjasok, akik a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, korlátozás nélkül végezhetnek munkát.

Nyugdíjazás miatt megszűnt munkaviszony esetén is van bevallási kötelezettség

JÁRULÉKOK, TB

Minden évben gondot jelent azoknak a nyugdíjasoknak a bevallás elkészítés, akik az adott évben kaptak először nyugdíjat és korábban a munkáltatóval számoltak el vagy a munkáltató közreműködésével, segítségével készítették el az adóbevallást. (A bevallást a volt munkáltató nem készítheti el, mert december 31-én nem állt fenn a nyugdíjas munkaviszonya.)

A megbízási díjat terhelő járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos változás

JÁRULÉKOK, TB

2012. január 1-jétől változott a megbízási jogviszonyra tekintettel kifizetett díj járulék-kötelezettségével kapcsolatos szabályozás.

Társas vállalkozások járulék és szociális hozzájárulás fizetési kötelezettsége

JÁRULÉKOK, TB

Az, hogy a társas vállalkozás a tagok után milyen mértékű járulékot fizet, az attól függ, hogy a tag milyen jogviszonyban végzi a munkát (munkaviszony, megbízási jogviszony, tagsági jogviszony), a tag a társaság vezető tisztségviselője-e vagy sem.

Magán-nyugdíjpénztári aktualítások

JÁRULÉKOK, TB

A magánnyugdíj-pénztári tagok március 31-ig jelezhetik, hogy visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe, az Országgyűlés hétfői döntése alapján pedig reálhozamukat adómentesen vehetik fel.

Ellátottak utazási kedvezményei 2012-ben

JÁRULÉKOK, TB

Az új előírások szerint a korábbi „Nyugdíjasok utazási utalványa” elnevezésű dokumentumot az „Ellátottak utazási utalványa” váltja fel, amelyet az arra jogosultak számára az idei év során áprilisi ellátásaik kiutalásával egyidejűleg postáz ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. (Fő szabály szerint minden év március 31. napjáig kell az utalványt kiküldeni a jogosultaknak, mivel az utalvány a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-éig érvényes.)

Nyugdíjtranszfer - az Európai Unió tisztviselőinek lehetőségei

JÁRULÉKOK, TB

Magyarország az Európai Unió tagjaként eltöltött lassan egy évtizedben több honfitársunk előtt megnyílott annak a lehetősége, hogy rövidebb, vagy hosszabb ideig tisztviselőként álljon az Európai Közösségek szolgálatában. Az ő nyugdíjjogosultságukat érintő – a hatályos magyar joganyagban csak részben szabályozott - lehetőségeket vázolja fel írásunk.

Gyermekgondozási díj átszámítása 2012. január 1-étől

JÁRULÉKOK, TB

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. LXXXIII. törvény úgy rendelkezik, hogy a tényleges, legalább 180 naptári napi kereset alapján megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni és a tárgy évre érvényes összeghatár figyelembevételével újra meg kell állapítani.

A kismamák egy összegben kaphatják meg jövedelempótlékukat április elején

JÁRULÉKOK, TB

A jövő hónap elején a márciusi ellátással együtt - januárig visszamenőleg - egy összegben kapják meg a jövedelempótlékot azok a terhességi-gyermekágyi segélyben (tgyás), illetve gyermekgondozási díjban (gyed) részesülő kismamák, akik helyesen kitöltve juttatták vissza nyilatkozatukat a folyósító szervhez - közölte honlapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).

Rehabilitációs hozzájárulás 2012. január 1-jétől

JÁRULÉKOK, TB

Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség megállapítására, megfizetésére vonatkozó szabályok a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 7. pontja, ezen belül a 22-24. §-ok rendelkeznek.

Kompenzálja a kormány az adójóváírás megszűnése miatt rosszul járó kismamákat

JÁRULÉKOK, TB

Az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek a következő napokban minden olyan kismamának, akinek az egészségbiztosító folyósítja az ellátást, postázza a szükséges nyilatkozatot, amelyet kitöltve a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb május 31-ig postán vagy személyesen vissza kell juttatni az ellátást folyósító szervhez.

Kiegészítő tevékenységű vállalkozókat érintő változások

JÁRULÉKOK, TB

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § e) pontja alapján kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Családi kedvezmény érvényesítése korhatár előtti ellátás, valamint a szolgálati járandóság esetén

JÁRULÉKOK, TB

Az adóhivatali állásfoglalás szerint a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy – más, az összevont adóalapba tartozó jövedelem hiányában – 2012-ben év közben nem érvényesíthet családi kedvezményt a juttatása után, azt majd csak a 2013. június 30-át követően kiadott, a családi kedvezmény szóban forgó érvényesítéséhez szükséges adóhatósági igazolás birtokában kérelmezheti.

A gyermekgondozási segélyről és a gyermeknevelési támogatásról

JÁRULÉKOK, TB

A vonatkozó szabályokat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény tartalmazza. Ez alapján ismertetjük a feltételeket. A törvény a gyermekgondozási támogatások két formáját ismeri: a gyermekgondozási segélyt (gyes) és a gyermeknevelési támogatást (gyet).

Tudnivalók a gyermekgondozási díjról

JÁRULÉKOK, TB

Ki jogosult gyermekgondozási díjra? * Meddig jár a gyed? * Mikor nem jár a gyed? Lehet-e mellette dolgozni? * Milyen összegű a gyermekgondozási díj?

Hogyan látható el az ügyvezetés 2012-ben?

JÁRULÉKOK, TB

A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően lényeges változások következtek be 2012. január 1-ével. A január havi bevallási és fizetési határidők közeledtével – ha még nem tették volna - sürgetően indokolt áttekinteni a helyzetet, és ha lehetséges, pótolni a mulasztásokat, megtenni a szükséges intézkedéseket. Felvázoljuk az ügyvezetésre vonatkozó járulékfizetési szabályokat.

Társas vállalkozónak minősülő vezető tisztségviselők járulékfizetése

JÁRULÉKOK, TB

A problémát a minimálbér illetve a garantált bérminimum meghatározása okozza abban az esetben, ha a társas vállalkozó személyes közreműködésre tekintettel nem vesz ki jövedelmet, vagy a jövedelem nem éri el a járulékfizetési alsó határt. Arra a tagra, aki a vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést.

A nyugdíjas fogalmának változása a Tbj-ben!

JÁRULÉKOK, TB

A sajátjogú nyugdíjas fogalma jelentősen megváltozott 2012. január elsejétől, így a rokkantnyugdíjasok jelentős köre is kiesik ebből a fogalmi körből, amely fontos változásokat eredményez a vállalkozási tevékenység folytatásában is.

Gazdasági társaságok ügyvezetői, igazgatói tb-jogállása 2012-ben

JÁRULÉKOK, TB

Ha a tag megbízásos jogviszonyban kizárólag ügyvezetői feladatokat lát el, tehát mellette a társaságban más tevékenységet nem végez, a megbízásra tekintettel 2012-tól már társas vállalkozónak minősül.


Vissza az előző oldalra