Kik a kockázatos adózók – azaz mik a kockázatos minősítése feltételei?

ART

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: kockázatos adózó, adózók minősítése


A NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, ha az alábbi feltételek legalább egyike fennáll: 

A NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, ha az alábbi feltételek legalább egyike fennáll: 

1. Szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,

2. Szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,

3. Szerepel a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,

4. Egy éven belül a NAV ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben,

5. Kényszertörlési eljárás alatt áll,

6. A tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel,

7. A terhére a NAV által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének hetven százalékát,

8. Székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

A nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételére akkor kerülhet sor, ha az adóhiány megállapításáról szóló végleges határozatban meghatározott fizetési határidőig, azaz az esedékességig – a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül – az adózó nem fizeti meg a tartozását.

Ha tehát az adózó a határozatban előírt fizetési kötelezettségének a határozatban megállapított határidőben nem tesz eleget, és a határozat bírósági felülvizsgálatát nem kezdeményezi, a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listáján történő közzététel törvényi feltételei fennállnak, függetlenül attól, hogy az adózó egy későbbi időpontban már teljesítette fizetési kötelezettségét.

Kockázatos továbbá az a csoportos adóalany, melynek legalább egy tagja kockázatosnak minősül.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 kredit, mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 3-12. hóra: 19.950,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra