Kinek kell közösségi adószámot igényelnie?

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: közösségi adószám


Ha az adózó már rendelkezik adószámmal, a hatályos ’T101, ’T101E, ’T201, ’T201T, ’T201TSZ jelű adatlapokon igényelheti a közösségi adószámot.

Közösségi adószámot annak a közösségi adószámmal még nem rendelkező
• áfafizetésre kötelezett adóalanynak, és
• egyes speciális esetekben az áfafizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek
kell igényelnie, aki az Európai Közösség valamely másik tagállamában illetőséggel bíró
adóalannyal szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni.

Kereskedelmi kapcsolat alatt
• a termékbeszerzést,
• a termékértékesítést – ideértve az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot
megalapozó Közösségen belüli adómentes termékértékesítést is –, valamint
• a szolgáltatásnyújtást és
• a szolgáltatás igénybevételét
kell érteni.

A közösségi adószám igénylésének módja

A közösségi adószámot a NAV illetékes igazgatósága állapítja meg az adózó bejelentése, kérelme alapján. A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy az adózó rendelkezik-e adószámmal, vagy sem.

A NAV a csődeljárás, a felszámolási, illetve a végelszámolási eljárás alatt álló adózónak is megállapítja a közösségi adószámot.

A NAV a közösségi kereskedelemben érintett adózónak bejelentés vagy kérelem alapján – a bejelentés vagy kérelem előterjesztésének, de legkorábban az adószám megállapításának napjával – közösségi adószámot állapít meg.

A közösségi adószám megállapítására vonatkozó bejelentést, kérelmet az adószám iránti kérelemmel egyidejűleg is elő lehet terjeszteni. Az adózó a közösségi adószámot a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iraton fel kell tüntetnie. A NAV kérelemre – a bejelentés napjával – az adóév közben is törli az adózó közösségi adószámát, ha az bejelenti, hogy a Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatát megszüntette.

Ha az adózó nem rendelkezik adószámmal

• A cégbejegyzésre kötelezett adózók - a "Cégbejegyzési kérelem" cégbírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg igényelhetik az adószámot és a közösségi adószámot. Ebben az esetben az adózót a cégbíróság értesíti az adószámokról.

• A törzskönyvi szervek - a Magyar Államkincstárnál történő bejelentkezéskor az adószám igénylésével egyidejűleg kérhetik közösségi adószámuk megállapítását.

• Az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdeni kívánó adózók - az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés (bejelentési űrlap) benyújtásával kérhetik az adószámot és a közösségi adószámot. Ebben az esetben a NAV az adózót értesítő levélben tájékoztatja a képzett közösségi adószámról. 

Ha az adózó már rendelkezik adószámmal,

• a hatályos ’T101, ’T101E, ’T201, ’T201T, ’T201TSZ jelű adatlapokon igényelheti a közösségi adószámot.

• A cégbejegyzésre kötelezett társaságok a’T201C jelű nyomtatványon elektronikusan kérhetik az adószám megállapítását. 

• A csoportos áfaalanyiságot választó csoport képviselői – a csoport létrejöttét követően – a’T201 jelű adatlapon kérhetik a közösségi adószám megállapítását.

A NAV a közösségi adószámról a változásbejelentő lap másolati példányának visszaküldésével
értesíti az adózót. 

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra