Költségelszámolás kiküldetési rendelvény alapján

SZJA

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/7-8 | Szerző: dr. Kiss Zoltán

Címkék: kiküldetési rendelvény


A kiküldetési rendelvény a hivatali, üzleti utazás esetén a saját tulajdonú személygépkocsi használatával kapcsolatos költségtérítés kifizetéséhez alkalmazható sajátos nyilvántartás.

Az Szja törvény 7. § (1) bekezdés r) pontja értelmében nem kell figyelembe venni a jövedelem kiszámítása során a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.

A hivatali, üzleti utazás esetén a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában lévőt is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével meghatározott összeg számít jogszabály szerinti, igazolás nélkül elszámolható elismert költségnek [Szja törvény 3. számú melléklet II/6. pont].

Ha a kiküldő csak a fenti (15 Ft/km + NAV norma szerinti üzemanyag-fogyasztás) összeget térít meg a kiküldött számára, és megfelelő bizonylattal számol el, akkor nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Amennyiben a bevételnek nem számító összegnél többet fizet a kiküldő a magánszemély részére, akkor a teljes összeg adóköteles bevételnek minősülhet. Ebben az esetben ugyanis a magánszemélynek a költségelszámolást illetően választási lehetősége van:

  • vagy az igazolás nélkül elszámolható összeget veszi figyelembe költségként, és a térítés fennmaradó részét a kifizetővel szembeni adott jogviszonyra tekintettel adózza le (például munkaviszony esetén munkabérként válik adókötelessé a fennmaradó rész);
  • vagy a bevétellel szemben a költségeket (üzemanyagköltség, a hivatali és a magáncélból megtett utak arányában az egyéb költségeket) elszámolja, igazolás (számla, más bizonylatok) alapján útnyilvántartás vezetése mellett (Ez utóbbi választás azt is jelenti a gyakorlatban, hogy a költségelszámolásra tekintettel a személygépkocsi tulajdonosának cégautóadót kell fizetnie.).

A fentiekben ismertetett szabályozás alapján tehát megállapítható, hogy a személygépkocsi használatára tekintettel költség kizárólag az igazolt üzemi célú futásteljesítmény után számolható el, kivéve azt a futásteljesítményt, amelyre nézve a magánszemély kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás címén bevételnek nem minősülő költségtérítést kap.

A kiküldetési rendelvény tartalmi elemei vonatkozásában az Szja törvény 3. § 83. pontja ad iránymutatást. Eszerint a kiküldetési rendelvény a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.) A papír alapon kiállított kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

Figyelembe véve, hogy a cégek egyre nagyobb része tér át a papír alapú dokumentálásról az elektronikus alapúra, kiküldetési rendelvénynek minősül az említett adatokat tartalmazó, a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseit is figyelembe véve zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is. A cégek tehát eldönthetik, hogy papír alapon állítják ki a kiküldetési rendelvényt, vagy a szükséges adatokat tartalmazó, zárt rendszerben előállított és kezelt elektronikus bizonylatot állítanak ki és elektronikusan tárolnak.

Lényeges tehát, hogy az adóhatóság nem rendszeresített kiküldetési rendelvény nyomtatványt, így erre a célra bármilyen bizonylat használható, amely tartalmaz minden olyan adatot, amelyet az Szja törvény fentebb ismertetett 3. § 83. pontja előír. 

Kiküldetési rendelvény alapján bármely, a hivatali, üzleti utazást elrendelő személy (általában a kifizető) fizethet költségtérítést, így az alkalmazható munkaviszony, megbízásos jogviszony, vagy bármilyen okból felmerült hivatali, üzleti utazás esetében.

A kiküldetési rendelvény a belföldi és a külföldi kiküldetések esetében egyaránt alkalmazható, és azt nem szükséges esetenként kiállítani. Egymást követő hivatali, üzleti utazások estén folyamatosan is vezethető, és a költségtérítés előre meghatározott elszámolási időszakonként (pl. hetente, havonta) történő elszámolással is kifizethető.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 kredit, mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 3-12. hóra: 19.950,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra