Könyvelőirodai információbiztonsági kézikönyv és intézkedés csomag - az Önadózótól

Forrás: Önadózó

Elmúltak már azok az idők, amikor egy könyvelőirodában hanyagolható volt az információbiztonság, ennek biztosítása nélkül a könyvviteli szolgáltatás hosszabb távon nem fenntartható. Kézikönyvünk számba veszi a könyvelőirodák információbiztonsági feladatait, az őket fenyegető veszélyeket, meghatározza és rendszerbe foglalja az információbiztonsági intézkedéseket, és ezek alkalmazásához eszközöket és megoldásokat ad. Ára 25.400,-Ft - de Önadózó előfizetőknek 50% kedvezménnyel 12.700,-Ft. Megrendelés: info@onadozo.hu

 
Könyvelőirodai információbiztonsági kézikönyv és intézkedés csomag

Óriási kockázat, hogy a könyvelőirodában koncentrálódik mindazon vállalkozás adatvagyona, amely részére a könyvelőiroda szolgáltatást végez. És ezen idegen adatvagyon majdhogynem teljes egészében titkos adatkörbe tartozik, vagy kell, hogy tartozzon. A probléma az, hogy az ügyfelet érintő célzott információbiztonsági kockázatok a könyvelőirodára is irányulhatnak. Így a könyvelési szerződés megkötésénél a könyvelőirodának nem csak a pénzmosás elleni kötelezettségéket kell teljesítenie, de fel kell mérnie az ügyfélből, tevékenységéből, tulajdonosaiból partnereiből, munkavállalóiból, és hát alapvetően a saját tevékenységéből eredő információbiztonsági fenyegetéseket is.  
 
Mindezek után elmondhatjuk, hogy a megbízásban végzett könyvviteli szolgáltatás nem csak szakmai téren jár óriási felelősséggel, de az információbiztonság terén is. Nem csak a szakmai mulasztás, de információbiztonsági mulasztás is okozhatja az ügyfél vagy a könyvelőiroda károsodását. Meglehet, ez utóbbi nagyságrenddel nagyobb károkat tud okozni.
 
A könyvelőirodának kiemelten fontos feladata, hogy az ügyfél számára megfelelő szintű adat- és információbiztonság garantáljon – mind az ügyfél nevében kezelt személyes adatok, mind pedig az ügyfél üzleti titkai vonatkozásában. Több ez, mint a GDPR-ben előírt jogi kötelezettség – hiszen elégtelen információbiztonsági intézkedések mellett a könyvviteli szolgáltatás sem fenntartható.
 
Kiadványunk tartalmaz egy pdf. formátumú, letölthető, 197. oldalas kézikönyvet, amely számba veszi a könyvviteli szolgáltatás során jelentkező fenyegetéseket, a könyvelőirodák működési környezetet, és a javasolt információbiztonsági intézkedéseket. Megadjuk, hogy a könyvelőiroda informatikai rendszerében milyen biztonsági követelményeket kell érvényesíteni.  Leírjuk, hogy a  könyvelőirodának milyen intézkedéseket indokolt hoznia üzleti titkai védelmében. A kézikönyv tartalmaz egy igen tanulságos információbiztonsági esetgyűjteményt is.  
 
A csomag részeként szerkeszthető Word formátumban adunk egy információbiztonsági szabályzat mintát - amelyet már csak adaptálni kell a saját könyvelőirodára. Az információbiztonsági szabályzat jelentősége az, hogy legyen a könyvelőirodában az információbiztonságnak egy leírt útmutatója, eljárásrendje, érthető, alkalmazható, számonkérhető követelményrendszere, amely eligazítja a vezetést és az iroda munkavállalóit. Összefoglaljuk a könyvelőiroda informatikai rendszerében érvényesíteendő biztonsági rendszabályokat is. Megadjuk a munkahelyi e-mail és internet használat munkavállalókkal szemben érvényesíthető biztonsági szabályait. Külön kitérünk a pénzügyi biztonsági itnézkedésekre, amelyek a pénzügyi műveletek végzésére jogosult munkavállalókat felkészíti az adathalászat, csalás és hasonló jellegű cseleklmények felismerésére és megelőzésére. 

Kiemelten fontos tartjuk, hogy a könyvelőiroda végezze el, és időszakonként vizsgálja felül a saját információbiztonsági kockázatértékelését. Kézikönyvünkben bemutatjuk ennek alkalmazását, és adunk is hozzá egy módszertant (Excel), amellyel elvégezhető saját könyvelőiroda kockázatértékelése is, hiszen minden információbiztonsági intézkedés alapja ez. 
 
Szerkeszthető Word formátumban a csomag részeként adunk egy új könyvelési szerződésmintát, amely tartalmazza a könyvviteli szolgáltatáshoz kapcsolódó információbiztonsági kikötéseket, és amely teljesíti a könyvelési szerződésekkel szemben a GDPR-ban megfogalmazott követelményeket. Természetesen beépítésre kerültek azok a  kikötések is, amelyek egy jogvitában a könyvelőt védik. 
 
Kiemelten kezeljük a munkavállalókkal szemben érvényesítendő információbiztonsági követelményeket és megadjuk ennek munkajogi eszközeit is. Adunk egy munkaszerződés mintát, amely tartalmazza a munkavállalókkal szemben érvényesítendő információbiztonsági kikötéseket. Adunk egy munkaköri leírás mintát a munkakörökhöz kapcsolódó  információ-biztonsági követelményekről (Word). Azt sehol nem tanítják, nem is írták le eddig,  hogy munkavégzés, eszközhasználat, kommunikáció során a dolgozóknak milyen információbiztonsági szabályokat kell betartaniuk. Mi szisztematikusan összeállítuk ezt a szabálygyűjteményt, és megadjuk a munkajogi eszközét is - munkaköri leírás formjában - hogy ez a munkavállalóval szemben érvényesíthető is legyen.

Az információbiztonság a könyvelőirodában sokkal több, mint rendszergazdai feladat, de az informatikai biztonság megfelelő szintjének biztosítását a rendszergazdával szemben polgári jogi kötelezettségként elő kell írni. Megadjuk a rendszergazda megbízási szerződések könyvelőirodát védő információbiztonsági kikötéseit
 
Adunk egy szerződésmintát, amellyel a könyvelőiroda által kötött egyéb szerződésekben az információbiztonsági kikötéseket érvényesíthetők.  

Könyvelőirodai információbiztonsági kézikönyv és intézkedés csomag

 
***

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most májustól decemberig 15.960,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Jogi Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra