Könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők, ügyvédek továbbképzési kötelezettségei 2021 - és további írások az Önadózó novemberi számában

Forrás: Önadózó

A könyvelői munka trendjei, avagy mit hozhat a jövő? ● Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők, ügyvédek továbbképzési kötelezettségei 2021 ● Félresikerült webáruházi rendelések ● Az ingyenes juttatások hatása a kisvállalati adóalapra ● A kisvállalati adó és a szociális hozzájárulási adó kapcsolata ● A kriptovalutákkal való számviteli elszámolások ● Az IFRS9 üzleti modellje ● Szja és járulékszabályok a veszélyhelyzetben ● Kata áttérési szabályok ● Egyéni vállalkozók átalányadózása jelenleg és 2022-től ● A lakossági napelemes pályázat jövedelmi feltételéről ● Tudnivalók a keresőképtelenségről ● A munkakör megosztása és a több munkáltató által létesített munkaviszony ● Szja-visszatérítési infók ● Előfizetés az Önadózó csomagjára: 2022. 1-12. hóra 26.964,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

A KÖNYVELŐI MUNKA TRENDJEI, AVAGY MIT HOZHAT A JÖVŐ?

Az elmúlt években az elektronikus ügyintézés és a könyvelést segítő elektronikus szolgáltatások széles körben való megjelenésének  köszönhetően a könyvelői szakma jelentős átalakulása indult el. Ezt a folyamatot felerősítette a pandémia hatása, ami egyúttal új kihívásokat is hozott mind az ügyfelek, mind a könyvelési szolgáltatók számára. 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK, KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, ADÓSZAKÉRTŐK, ÜGYVÉDEK  TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉGEI 

Van még két hónap a 2021-es továbbképzési évből, amely idő alatt mindenki számba veheti az eddig teljesített kreditjeit és  pótolhatja is a hiányzókat. Írásunkban áttekintjük a pénzügyi, jogi szakképesítésekre vonatkozó, 2021-ben hatályos  továbbképzési szabályokat.  A mérlegképes könyvelőknek az év végéig - a tevékenységi engedély visszavonása terhével - 16 kreditet kell összegyűjteniük, a könyvvizsgálóknak, adótanácsadóknak, adószakértőknek 20-at. Az ügyvédeknek idén 16 kreditet kell teljesíteniük, de nekik figyelniük kell  arra is, hogy a  koronavírus-járvány miatt  tavalyról van-e áthúzódó kötelezettségük. 

FÉLRESIKERÜLT WEBÁRUHÁZI RENDELÉSEK 

Írásunkban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen problémát okozhat cégek internetes vásárlásánál, ha nem adjuk meg a közösségi adószámot illetve, ha nincs közösségi adószámunk! Az adószám kérdésköre azért kiemelt fontosságú mert eltérő szabályok vonatkoznak az adóalanyok és a nem adóalanyok közösségből történő vásárlásaira.

AZ INGYENES JUTTATÁSOK HATÁSA A KISVÁLLALATI ADÓALAPRA

Ingyenes juttatást, támogatást, adományt természetesen bármely adónem alanyai, így a kisvállalati adóalanyok is nyújthatnak. Az ingyenes juttatások adóalapra gyakorolt hatása kapcsán a társasági adó rendszerében találjuk a legsokrétűbb szabályozást, ugyanakkor a kisvállalati adóalapot is érinthetik bizonyos típusú támogatások még akkor is, ha egyébként maga a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [a továbbiakban: Katv.] közvetlenül nem is tesz említést az ingyenes juttatásokról.

A KISVÁLLALATI ADÓ ÉS A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KAPCSOLATA

Közismert tény, hogy a kisvállalati adó alanyai mentesülnek a szociális hozzájárulási adó bevallása és megfizetése alól. Ha a kisvállalati adóalanyokat a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ilyen közteher nem érinti, akkor mégis milyen kapcsolat állhat fenn a szociális hozzájárulási adó és a kisvállalati adó között? E kérdés kapcsán érdemes több aspektust megvizsgálni. Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb kapcsolódási pontokat kitérve az elmúlt időszak aktualitásaira is

A KRIPTOVALUTÁKKAL VALÓ SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK

A kriptovalutákkal való tranzakciók, gazdasági események elszámolására és azok értékelésére a jelen cikkben leírt megoldásokat – a kriptovalutákra vonatkozó kifejezett jogszabályi rendelkezések hiányában – a számviteli törvény általános előírásaiból és számviteli alapelveiből vezetjük le, de ez nem zárja ki más lehetséges eljárások alkalmazását.

AZ IFRS9 ÜZLETI MODELLJE A PÉNZÜGYI INSTRUMENTUMOK MEGJELENÍTÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE

A cikk bemutatja az IFRS 9 előírásait a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek osztályozására és értékelésére, példákon keresztül értelmezi a besorolás és az értékelés összefüggéseit. Áttekintést ad a pénzügyi eszközök besorolására alkalmazható üzleti modellekről, valamint az instrumentumok - egyes értékelési kategóriákba történő - átsorolási lehetőségeiről. 

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ÉS JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA A 2021. ÉVBEN IRÁNYADÓ VESZÉLYHELYZETI SZABÁLYOK TÜKRÉBEN

Cikkünkben bemutatjuk a koronavírus világjárvány miatt bevezetett személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és kifizetői terheket érintő veszélyhelyzeti szabályokat, amelyek a 2021-es év során hatályosak, vagy hatályosak voltak.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA ÉS AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK
BELÉPÉSI-, KILÉPÉSI ÉS ÁTTÉRÉSI SZABÁLYOK

Az év vége közeledtével tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak is érdemes átgondolniuk, hogy az általuk végzett tevékenységre alkalmazott adózási módszer a legmegfelelőbb-e számukra, vagy esetlegesen több előnyük származna abból, ha adókötelezettségeiket más anyagi adójogszabályok előírásai szerint teljesítenék. Ezt a döntést befolyásolhatják azok a rendelkezések, amelyek meghatározzák, hogy a vállalkozói személyi jövedelemadó, illetve az átalányadózás szabályai helyett a kisadózó vállalkozások tételes adójára (a továbbiakban: kata) történő áttéréskor milyen szabályokat kell irányadónak tekinteni, valamint azok is, amelyeket a katás egyéni vállalkozónak kell követnie a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá történő áttérés során. 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÁTALÁNYADÓZÁSA JELENLEG ÉS  2022-TŐL 

A vállalkozási tevékenységet végző egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők számára már régóta fennáll annak a lehetősége, hogy a tényleges költségek számlával történő elszámolása helyett egy törvényben meghatározott költséghányad alkalmazásával határozzák meg a jövedelmüket, illetve az adókötelezettségüket. A közelmúltban végbement jogszabály változások következtében az átalányadózás a mezőgazdasági őstermelők számára 2021-től, míg az egyéni vállalkozók számára 2022-től több szempontból kedvezőbbé vált. Így például mindkét alanyi kör esetében az átalányban megállapított jövedelem a törvényben meghatározott értékhatárig adómentessé válik.  Cikksorozatunk első részében bemutatjuk az egyéni vállalkozókra vonatkozó jelenlegi szabályokat, illetve bemutatjuk a 2022-től hatályba lépő rendelkezéseket.

A LAKOSSÁGI NAPELEMES PÁLYÁZAT JÖVEDELMI FELTÉTELÉRŐL

Szerzőnk pótolja azt, ami a pályázati felhívásból hiányzik, és elmagyarázza, hogy az Szja bevallás alapján mit kell (és mit nem kell) érteni a pályázati felhívásban szereplő „összevont jövedelem” alatt. 

TUDNIVALÓK A KERESŐKÉPTELENSÉGRŐL

A hétköznapi szóhasználatban többféle kifejezés is használatos arra a körülményre, amikor valaki a betegségéből kifolyólag nem tud dolgozni, nem tudja ellátni a munkáját: táppénzen van, betegállományban van. Jóval ritkábban fordul azonban elő, hogy ezen kategória a keresőképtelenség fogalmával kerülne megjelölésre. Cikkünkben a keresőképtelenség jogintézményével, annak igazolási módjaival, illetve azzal ismerkedünk meg részletesen, hogy milyen kapcsolat áll fenn a keresőképtelenség, a betegszabadság és a táppénz fogalmi hármasa között.

A MUNKAKÖR MEGOSZTÁSA ÉS A TÖBB MUNKÁLTATÓ ÁLTAL LÉTESÍTETT MUNKAVISZONY

Semmilyen jogellenes eljárás vagy akár etikátlan „jogmegkerülés” nincs abban, ha akár munkavállalói, akár munkáltatói oldalon kettőnél több fél szerepel a munkaviszonyban. A munkajogi magyarázat mellett kitérünk a több munkáltatóval fennálló munkaviszonynak az általános forgalmi adó és a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségre vonatkozó kérdésére is.

SZJA-VISSZATÉRÍTÉSI INFÓK

A gyermeket nevelő magánszemélyek a 2021-ben megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelmük utáni személyi jövedelemadót (szja), valamint az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), a katások a 2021. évi tételes adó negyedét kaphatják vissza, legfeljebb a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalmáig.  A KSH adatai szerint a 2020. december havi bruttó átlagkereset 449 400 forint volt, ennek éves összege 5 392 800 forint, és ennek a 15 százaléka 808 920 forint.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra