Könyvvizsgálók továbbképzési kötelezettsége

Forrás: Önadózó 2020/12 | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: könyvvizsgáló


Az évente összegyűjtendő kreditek minimális száma – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok kivételével – 20, ami minimálisan 5 napi továbbképzési kötelezettségnek felel meg. A kredit naptári évre vonatkozik, tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló  2007. évi LXXV. törvény általánosságban előírja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni (106.§/1/). A részletesebb szabályokat a kamara  - közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott - szakmai továbbképzési szabályzata tartalmazza. (106.§/6/). 

Az utoljára  2020.  július 17. napján módosított  továbbképzési szabályzat elérhető a kamara honlapján: https://mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/tovabbkepzesiszabalyzat. A módosításokat már a 2020-as továbbképzési évre is alkalmazni kell.   

E szabályzat szerint  a szakmai továbbképzési rendszer magában foglalja:

  • a minden kamarai tag könyvvizsgáló számára kötelező éves szakmai továbbképzést (általános szakmai továbbképzés),
  • a Kkt 49. §-a szerinti minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított kötelező szakmai továbbképzést (speciális továbbképzés),
  • azon kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított szakmai továbbképzést, akiket a minőségellenőrzés keretében köteleztek továbbképzésen való részvételre. 

A szabályzat szerint a  kamara tagjainak – beleértve a szünetelőket is  – kötelességük, hogy évente továbbképzésen vegyenek részt.  A továbbképzésen történő részvétel teljesítése kreditrendszerben történik. 1 kredit 1 oktatási blokkot, azaz 2×45 perces előadást jelent. Az egynapos (8 órás) képzések 4 kreditet érnek. Amennyiben nem egyértelmű a kreditérték meghatározása, akkor erről az oktatási bizottság dönt.  

Az évente összegyűjtendő kreditek minimális száma – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok kivételével – 20, ami minimálisan 5 napi továbbképzési kötelezettségnek felel meg. 

A kredit naptári évre vonatkozik, tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség. Ezt a változást a 2020. július 17-i alapszabálymódosítás hozta be. 

A kreditek összegyűjtése a kamarai tag felelőssége. 

A kamarai tagdíj évente 12 kreditnek megfelelő, a kamara központja, területi szervezete, tagozata, bizottsága szervezésében megvalósuló továbbképzésen való részvétel költségét fedezi, a további továbbképzés térítésköteles. 

Az éves kreditszámból 4 kreditet (egy napot) - kötelező jelleggel - központi szervezésű általános továbbképzésen (kötelező továbbképzésen) kell megszerezni. 

Az általános szakmai továbbképzésből további 8 – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok esetében 4 – kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián a kamara által elfogadott képzésen, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg (az általános továbbképzés nem központilag szervezett része).   

Kamarai szervezeten a kamara területi szervezetét, tagozatát, bizottságát, központját, illetve az MKVK Oktatási Központ Kft.-t kell érteni.  Kamara által elfogadott társaságon, intézményen a kamarával együttműködési megállapodást kötött, illetve a területi szervezetek, bizottságok által javasolt, a kamara honlapján közzétett intézményeket, szervezeteket kell érteni. 

A  minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak 2019. évben a következő rendelkezéseknek kell megfelelniük:

A minősítéssel rendelkező kamarai tagok a központilag szervezett kötelező továbbképzésen teljesítendő 4 kreditpont mellett – a nem központilag szervezett további kreditpontokon belül – minősítésenként az alábbi kreditpontot kötelesek a minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett speciális továbbképzéseken megszerezni: 

a)      IFRS minősítés

2 kreditpont

b)     költségvetési minősítés

2 kreditpont

c)      pénzügyi intézményi minősítés

1 kreditpont

d)     befektetési vállalkozási minősítés

1 kreditpont

e)      pénztári minősítés

1 kreditpont

f)       biztosítói minősítés

1 kreditpont

g)      kibocsátói minősítés

1 kreditpont

A c)-g) pont szerinti minősítések bármelyike vonatkozásában szerzett többletkreditek a c)-g) szerinti többi minősítések teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak. 

Minőség-ellenőrzés keretében továbbképzésre kötelezettek továbbképzése térítésköteles, az a gazdaságosság követelményeinek figyelembevételével szervezhető meg. 

A központi szervezésű kötelező továbbképzés, a nem központilag szervezett általános továbbképzés  és a speciális továbbképzés  e-learning módszerrel is megszervezhető, illetve teljesíthető azzal, hogy – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok, nem kötelezett (VII/A/5) és mentesítettek ( (X/11) kivételével – évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában kell megszerezni. 

E-learning képzési formában teljesített továbbképzés esetén kizárólag a teljes egészében meghallgatott előadás és az ellenőrző kérdések megválaszolása fogadható el teljesített kreditpontként. 

Az általános szakmai továbbképzésből fennmaradó 8 kreditet (amely legalább 2 nap egyéni felkészülésnek felel meg) önképzés keretében kell megszerezni. 

Az önképzés kreditpontjait a kamarai tagoknak kell nyilvántartani, melyhez az oktatási bizottság nem kötelező jellegű segédletet tesz közzé a kamara honlapján.  A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során nyilatkozni kötelesek azzal, hogy a Kamara elnöksége az adatszolgáltatás rendjének kialakítása keretében előírhatja a tárgyévi önképzési kreditpont nyilvántartásnak a tárgyévet követő évi éves kamarai adatszolgáltatás során történő kötelező feltöltését.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra