Könyvvizsgálók továbbképzési kötelezettsége

Forrás: Önadózó 2020/12 | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: könyvvizsgáló


Az évente összegyűjtendő kreditek minimális száma – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok kivételével – 20, ami minimálisan 5 napi továbbképzési kötelezettségnek felel meg. A kredit naptári évre vonatkozik, tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló  2007. évi LXXV. törvény általánosságban előírja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni (106.§/1/). A részletesebb szabályokat a kamara  - közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott - szakmai továbbképzési szabályzata tartalmazza. (106.§/6/). 

Az utoljára  2020.  július 17. napján módosított  továbbképzési szabályzat elérhető a kamara honlapján: https://mkvk.hu/szabalyozas/szabalyzatok/tovabbkepzesiszabalyzat. A módosításokat már a 2020-as továbbképzési évre is alkalmazni kell.   

E szabályzat szerint  a szakmai továbbképzési rendszer magában foglalja:

 • a minden kamarai tag könyvvizsgáló számára kötelező éves szakmai továbbképzést (általános szakmai továbbképzés),
 • a Kkt 49. §-a szerinti minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított kötelező szakmai továbbképzést (speciális továbbképzés),
 • azon kamarai tag könyvvizsgálók számára kialakított szakmai továbbképzést, akiket a minőségellenőrzés keretében köteleztek továbbképzésen való részvételre. 

A szabályzat szerint a  kamara tagjainak – beleértve a szünetelőket is  – kötelességük, hogy évente továbbképzésen vegyenek részt.  A továbbképzésen történő részvétel teljesítése kreditrendszerben történik. 1 kredit 1 oktatási blokkot, azaz 2×45 perces előadást jelent. Az egynapos (8 órás) képzések 4 kreditet érnek. Amennyiben nem egyértelmű a kreditérték meghatározása, akkor erről az oktatási bizottság dönt.  

Az évente összegyűjtendő kreditek minimális száma – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok kivételével – 20, ami minimálisan 5 napi továbbképzési kötelezettségnek felel meg. 

A kredit naptári évre vonatkozik, tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség. Ezt a változást a 2020. július 17-i alapszabálymódosítás hozta be. 

A kreditek összegyűjtése a kamarai tag felelőssége. 

A kamarai tagdíj évente 12 kreditnek megfelelő, a kamara központja, területi szervezete, tagozata, bizottsága szervezésében megvalósuló továbbképzésen való részvétel költségét fedezi, a további továbbképzés térítésköteles. 

Az éves kreditszámból 4 kreditet (egy napot) - kötelező jelleggel - központi szervezésű általános továbbképzésen (kötelező továbbképzésen) kell megszerezni. 

Az általános szakmai továbbképzésből további 8 – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok esetében 4 – kredit kamarai szervezet által vagy annak részvételével, illetve a kamara által elfogadott társaság, intézmény által szervezett továbbképzéseken, valamint hazai és nemzetközi konferencián a kamara által elfogadott képzésen, a kamara által elismert témakörökben szerezhető meg (az általános továbbképzés nem központilag szervezett része).   

Kamarai szervezeten a kamara területi szervezetét, tagozatát, bizottságát, központját, illetve az MKVK Oktatási Központ Kft.-t kell érteni.  Kamara által elfogadott társaságon, intézményen a kamarával együttműködési megállapodást kötött, illetve a területi szervezetek, bizottságok által javasolt, a kamara honlapján közzétett intézményeket, szervezeteket kell érteni. 

A  minősítéssel rendelkező kamarai tagoknak 2019. évben a következő rendelkezéseknek kell megfelelniük:

A minősítéssel rendelkező kamarai tagok a központilag szervezett kötelező továbbképzésen teljesítendő 4 kreditpont mellett – a nem központilag szervezett további kreditpontokon belül – minősítésenként az alábbi kreditpontot kötelesek a minősítésükhöz tartozó szakmai témában szervezett speciális továbbképzéseken megszerezni: 

a)      IFRS minősítés

2 kreditpont

b)     költségvetési minősítés

2 kreditpont

c)      pénzügyi intézményi minősítés

1 kreditpont

d)     befektetési vállalkozási minősítés

1 kreditpont

e)      pénztári minősítés

1 kreditpont

f)       biztosítói minősítés

1 kreditpont

g)      kibocsátói minősítés

1 kreditpont

A c)-g) pont szerinti minősítések bármelyike vonatkozásában szerzett többletkreditek a c)-g) szerinti többi minősítések teljesítésére a tárgyévben elszámolhatóak. 

Minőség-ellenőrzés keretében továbbképzésre kötelezettek továbbképzése térítésköteles, az a gazdaságosság követelményeinek figyelembevételével szervezhető meg. 

A központi szervezésű kötelező továbbképzés, a nem központilag szervezett általános továbbképzés  és a speciális továbbképzés  e-learning módszerrel is megszervezhető, illetve teljesíthető azzal, hogy – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szüneteltető 65 év feletti kamarai tagok, nem kötelezett (VII/A/5) és mentesítettek ( (X/11) kivételével – évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában kell megszerezni. 

E-learning képzési formában teljesített továbbképzés esetén kizárólag a teljes egészében meghallgatott előadás és az ellenőrző kérdések megválaszolása fogadható el teljesített kreditpontként. 

Az általános szakmai továbbképzésből fennmaradó 8 kreditet (amely legalább 2 nap egyéni felkészülésnek felel meg) önképzés keretében kell megszerezni. 

Az önképzés kreditpontjait a kamarai tagoknak kell nyilvántartani, melyhez az oktatási bizottság nem kötelező jellegű segédletet tesz közzé a kamara honlapján.  A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során nyilatkozni kötelesek azzal, hogy a Kamara elnöksége az adatszolgáltatás rendjének kialakítása keretében előírhatja a tárgyévi önképzési kreditpont nyilvántartásnak a tárgyévet követő évi éves kamarai adatszolgáltatás során történő kötelező feltöltését.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 6-12. hónapra 16.905,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szakkönyvek

A NYUGDÍJAZÁS KÜSZÖBÉN - A társadalombiztosítási nyugellátás szabályai 2022

A NYUGDÍJAZÁS KÜSZÖBÉN - A társadalombiztosítási nyugellátás szabályai 2022

Bruttó ár: 7 900 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 6 320 Ft
Postaköltség: 570 Ft

E könyvet csak 18 éven felülieknek ajánlom! De igazán azokhoz szól, akik a nyugdíjazás küszöbén állnak. Vagyis pontosabban azoknak is, akiknek közelében ilyen személy (barát, rokon, ügyfél vagy üzlettárs, munkatárs, netán anyós) él. Egy, ugyan nem egy életre szóló, csak a még hátra lévőre kell fontos döntést hozni. Elrontani lehet, de helyrehozni már nem. Eligazodni a nyugdíjszabályokban, megalapozatlan bizakodás! Dr. Futó Gábor

 • Formátum: Könyv (nyomdai)
 • Kiadó: Szakkönyv.net Kft.
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: Dr. Futó Gábor
 • Terjedelem: 106 oldal

  db   Részletes leírás

Nemzetközi ügyletek ÁFÁ-ja és számlázása

Nemzetközi ügyletek ÁFÁ-ja és számlázása

Bruttó ár: 22 895 Ft
Postaköltség: 1 855 Ft

Gyakorlati példák, esettanulmányok, bírósági ítéletek.

 • Formátum: Könyv (nyomdai)
 • Kiadó: Vezinfó Kft.
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
 • Terjedelem: 831 oldal

  db   Részletes leírás

Az átalányadózás új szabályai 2022

Az átalányadózás új szabályai 2022

Bruttó ár: 7 900 Ft
Előfizetőknek 20% kedvezménnyel 6 320 Ft
Postaköltség: 570 Ft

Könyvünket azok figyelmébe ajánljuk, akik nem szeretik az adminisztrációt és a kiadásaikkal kapcsolatos számláikat sem gyűjtik hűségesen. Az átalányadó adminisztrációs szempontból előnyös lehet, ha a vállalkozás nem túl nagy méretű. Miután a Kata törvény 2021-től szigorodott, sokak számára az átalányadó a menekülési útvonal, amire évközben is át lehet térni. 2022-től pedig még kedvezőbbé vállt ez az adózási forma, mivel az átalányban megállapított jövedelem az éves minimálbér feléig adómentes lesz.

 • Formátum: Könyv (nyomdai)
 • Kiadó: Szakkönyv.net Kft.
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: Lepsényi Mária
 • Terjedelem: 103 oldal

  db   Részletes leírás

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

Cégmegszüntetési segédlet - Az egyszerűsített végelszámolás kézikönyve és iratmintái

Cégmegszüntetési segédlet - Az egyszerűsített végelszámolás kézikönyve és iratmintái

Bruttó ár: 12 700 Ft

Kiadványunk segítségével egyszerűen, gyorsan, olcsón és önállóan megszüntetheti bt-jét, kft-jét. Forgatókönyv, iratminták, adózási buktatók, illetékszabályok - a 2022-es szabályok szerint!

 • Formátum: e-köny (Pdf, Word, Excel)
 • Kiadó: Adónet.hu
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: dr. Szabó Tibor
 • Terjedelem: 38 oldal + 8 iratminta

  db   Részletes leírás

Praktikus tanácsok szálláshelyszolgáltató magánszemélyek részére

Praktikus tanácsok szálláshelyszolgáltató magánszemélyek részére

Bruttó ár: 1 270 Ft
Előfizetőknek ingyenes

Ismertetjük a fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyekre vonatkozó adózási szabályokat - az áfától sz szja-ig és az idegenforgalmi adóig.

 • Formátum: e-könyv
 • Kiadó: Adónet.hu
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: Vincze Péter
 • Terjedelem: 16 oldal

  db   Részletes leírás

A gyakorlati képzés adókedvezménye 2022-ben

A gyakorlati képzés adókedvezménye 2022-ben

Bruttó ár: 1 270 Ft
Előfizetőknek ingyenes

Kiadványunkban a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezmény és az adókedvezménnyel érintett képzési típusok kereteit, a szakképzési munkaszerződés, a tanulószerződés és a hallgatói munkaszerződés adókedvezményének részletszabályait, valamint az ún. „sikerdíj” érvényesítését vesszük górcső alá. Emellett bemutatjuk az adókedvezmény bevallását és a gazdasági kamara által kifejlesztett normatíva- és költségkalkulátort is.

 • Formátum: e-könyv (Pdf)
 • Kiadó: Adónet.hu
 • Kiadás éve: 2022
 • Szerző: Klész Tibor
 • Terjedelem: 17 oldal

  db   Részletes leírás

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése


Vissza az előző oldalra