Korai fázisú vállalkozásban való részesedésszerzés kedvezménye

TAO

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: korai fázisú vállalkozás


Adóalap-kedvezményre jogosult az az adózó, amely úgynevezett korai fázisú vállalkozásban részesedést szerez93. Korai fázisú vállalkozásnak a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló 331/2017. (XI.9.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vett jogi személy minősül, feltéve, hogy megfelel a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak és teljesülnek a Tao. tv. által előírt többletfeltételek is.

A kedvezmény mértéke a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének – ideértve a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekményét is – háromszorosa a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként és korai fázisú vállalkozásonként legfeljebb 20 millió forint, figyelemmel a Tao. tv.-ben meghatározott további feltételekre is. 

Az adóalap-csökkentő tétel támogatástartalma de minimis támogatásnak minősül.

Szankciós növelő tétel kapcsolódik ahhoz az esethez, ha az adózó a korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedését a részesedésszerzés adóévét követő harmadik adóév végéig bármilyen jogcímen – az átalakulás, egyesülés, szétválás, kedvezményezett eszközátruházás, kedvezményezett részesedéscsere miatti kivezetést kivéve – kivezeti, vagy részben kivezeti.
.
A kivezetés adóévében ugyanis az adózás előtti eredmény csökkentéseként addig igénybe vett kedvezmény kétszeresével kell növelni az adózás előtti eredményt. Ha az adózó a részesedésszerzés adóévében vagy az azt követő három adóévben jogutód nélkül megszűnik, akkor is vissza kell fizetnie (növelő tétel alkalmazása révén) az addig érvényesített kedvezmény kétszeresét. 
.
Ha az adózó a korai fázisú vállalkozásban fennálló részesedésére értékvesztést számol el, az elszámolt értékvesztés, de legfeljebb az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesített összeg növeli az adózás előtti eredményt abban az adóévben98, amikor azt elszámolták.

A korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés részbeni kivezetésekor, továbbá a korai fázisú vállalkozásban szerzett  részesedésre vonatkozó értékvesztés elszámolásakor – az előzőek szerinti növelő tétel alkalmazása mellett – a részbeni kivezetés, az értékvesztés elszámolása adóévében és az azt követő, az adóalap-csökkentés érvényesítésére még rendelkezésre álló  adóévben, adóévekben a csökkentő tétel alkalmazása folytatható a részbeni kivezetésre, értékvesztésre tekintettel arányosan megállapított értékkel. 

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra