Közeleg a csoportos társasági adóalanyiság választásának határideje

TAO

Nyomtatás
Forrás: Deloitte | Szerző: Deloitte

Címkék: csoportos társasági adózás


A csoportos társasági adóalanyiság legfontosabb előnyei az adminisztráció, illetve bizonyos esetekben a társaságiadó-fizetési kötelezettség csökkenése lehetnek. A november 20-i határidőt kell abban az esetben is figyelembe venni, ha egy már meglévő csoportos társasági adóalanyisághoz újabb tag kíván csatlakozni.

 A naptári évnek megfelelő üzleti évet alkalmazó adózók 2022. november 1. és 20. között adhatják be kérelmüket arra vonatkozóan, hogy a bizonyos feltételeknek megfelelő kapcsolt vállalkozásaikkal csoportos társasági adóalanyiságot létesítsenek. A határidő betartására különös figyelmet ajánlott fordítani annak jogvesztő jellege miatt. Ha a csoportot létre hozni kívánó tagok elmulasztják a 2022. november 20-i határidőt, a 2023-as adóévre már nem tudnak csoportos társasági adóalanyiságot létrehozni. A csoportos társasági adóalanyiság legfontosabb előnyei az adminisztráció, illetve bizonyos esetekben a társaságiadó-fizetési kötelezettség csökkenése lehetnek. A november 20-i határidőt kell abban az esetben is figyelembe venni, ha egy már meglévő csoportos társasági adóalanyisághoz újabb tag kíván csatlakozni.

A közelgő határidő kapcsán összefoglaltuk a csoportos adózás választásának legfőbb előnyeit 

Kik lehetnek tagjai egy társasági adócsoportnak? 

Olyan belföldi illetőségű adózók lehetnek tagjai egy csoportos társasági adóalanyiságnak, amelyek esetében teljesül, hogy az egyik adózó közvetlen vagy közvetett módon legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik a másik adózóban (vagy más személy rendelkezik ilyen befolyással az adózókban). További feltétel, hogy a tagok üzleti évének meg kell egyeznie, valamint minden tagnak azonos számviteli standard alapján kell készítenie az éves beszámolóját. Emellett feltétel, hogy a csoporttagok bizonyos meghatározott jogi formák valamelyikében működjenek és egyidejűleg egyik csoporttag sem lehet több csoportos társasági adóalanyiság tagja. 

Milyen előnyei vannak a csoportos adóalanyiságnak? 

A csoportos társasági adóalanyiság elsősorban azon társaságoknak lehet kedvező, amelyek közt vannak veszteséget termelő (negatív egyedi adóalappal rendelkező), valamint nyereséges (pozitív egyedi adóalappal rendelkező) csoporttagok, ugyanis az összeszámított pozitív társasági adóalapok csökkenthetők a veszteséges cégek negatív adóalapjaival bizonyos korlátozások mellett. Tekintettel arra, hogy a választás a következő adóévtől lesz hatással az adófizetési pozícióra, nem csak abban az esetben érdemes megfontolni a csoportos adóalanyiság létrehozását, ha jelenleg veszteséges cégek vannak a leendő csoporttagok közt, hanem abban az esetben is, ha jelenleg a cégek még nem termelnek veszteséget, azonban az üzleti és gazdasági környezet változásai miatt számítani lehet azok jövedelmezőségének romlására. 

Emellett adómegtakarítást érhetnek el a társaságiadó-csoport tagjai a nettó finanszírozási költségek levonhatóságát illetően is. Tekintettel arra, hogy speciális szabályok vonatkoznak arra, hogy a csoportos társasági adóalany tagjai miképp határozzák meg levonható nettó finanszírozási költségeik összegét, előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy eladósodott csoporttag kamatfizetéseinek összege egyedi szinten nem, de csoportszinten alatta marad a vonatkozó korlátoknak. Ennek megfelelően a csoportos társasági adóalanyiság létrehozása bizonyos esetekben megnövelheti a levonható, adóalapban elismert nettó finanszírozási költségek összegét. 

A csoportos társasági adóalanyiság létrehozásának adóhatásai az adott vállalatcsoport speciális helyzetének és az egyes tagok egyedi számainak függvénye, így feltétlenül ajánlott a vonatkozó kérelem beadása előtt modellezni a csoportos adóalanyiság létrehozásának adókövetkezményeit” – mondta el Ádám Endre, a Deloitte adóosztályának igazgatója. 

Elképzelhető olyan eset is, hogy az adócsoport megalapítása után válik világossá az, hogy a csoportos adóalanyiság kedvezőtlenebb adókötelezettséggel jár ahhoz képest, mintha a csoporttagok egyénileg határoznák meg adókötelezettségeiket. Az év végéhez közeledve ajánlott a számszerű adatok alapján felülvizsgálni azt, hogy egy vállalatcsoport adóterhelése valóban előnyösebb-e a csoportos társasági adóalanyiság eredményeképp. Amennyiben nem, megfontolandó lehet bizonyos tagok kiléptetése, vagy a teljes csoport megszüntetése még az év vége előtt, hiszen ebben az esetben a kilépő tag (illetve a teljes csoport megszüntetése esetén az összes korábbi tag) az adott adóévre vonatkozóan egyedi adózóként teljesíti adókötelezettségét. 

Mentesség a transzferár-dokumentáció készítés alól 

A csoportos társasági adóalanyiság további előnye, hogy a csoporttagok mentesülnek a transzferár-dokumentáció készítési kötelezettség alól az egymás között bonyolított tranzakciók tekintetében, továbbá a transzferárakhoz kapcsolódó adóalap korrekciókat sem kötelesek alkalmazni, így jelentős adminisztratív teher alól mentesülhetnek. Nem mellesleg, a várakozások szerint a csoportos társasági adóalany, illetve annak tagjai kisebb mértékű adminisztrációs tehernövekedéssel számolhatnak a jövő évtől bevezetendő, transzferárazással kapcsolatos új adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában is, hiszen elképzelhető, hogy a csoporton belüli tranzakciókra ez az adatszolgáltatási kötelezettség nem fog kiterjedni.

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra