Közeleg a külföldi áfa- visszatérítési kérelmek benyújtási határideje!

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: 5 Perc Adó | Szerző: H. Nagy Dániel

Címkék: áfa visszatérítés


A 2020. évi számlákra vonatkozóan 2021. szeptember 30-ig van lehetőségük a külföldi áfa-visszatérítési kérelmeik benyújtására azoknak a belföldi adóalanyoknak, akik áfa- levonásra jogosultak, és az Európai Unió más tagállamában történő beszerzéseik után az áfát megfizették. A határidő azonban jogvesztő!

Gyakran előfordul, hogy társaságunk olyan tagállamban vesz igénybe szolgáltatást, vagy szerez be termékeket, ahol egyébként adóköteles gazdasági tevékenységet nem végez. Jó tudni, hogy ilyenkor az adóalany – feltételezve, hogy külföldi beszerzése a letelepedés országában folytatott, adólevonásra jogosító tevékenységét szolgálja – jogosult a külföldön megfizetett áfa összegének visszatérítésére. Az EU tagállamai mellett harmadik országbeli ügyletek kapcsán is lehetőség van áfa- visszaigénylésre, amennyiben Magyarországgal viszonosság áll fenn (ilyen harmadik ország Svájc, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, valamint Törökország).

A külföldi áfa-visszatérítés folyamata az Európai Unió tagállamaiban letelepedett cégek számára egyablakos rendszerben működik, vagyis a kérelmeket a saját letelepedettségük szerinti adóhatósághoz kell benyújtaniuk. A belföldi adóalanyok a kérelmeiket az erre a célra rendszeresített ELEKAFA nyomtatványon, elektronikus úton nyújthatják be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, országonként külön-külön. A papíralapon benyújtott kérelmeket az adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül, automatikusan elutasítja. Az említett harmadik országok kapcsán az egyablakos rendszer nem működik, esetükben közvetlenül kell benyújtani a kérelmet az adott állam adóhatóságához.

A tárgyévet érintő számlák tekintetében a visszatérítési kérelem benyújtására mindig a követő év szeptember 30-ig van lehetőség (idén a 2020. évi számlák áfa tartalmát kérhetjük vissza). Azonban legyünk körültekintőek az ELEKAFA nyomtatvány kitöltése során, mivel 2021. április 1-jétől kizárólag a 21ELEKAFA nyomtatvány legfrissebb verziója használható, a 20ELEKAFA-űrlap már nem használható a visszatérítéshez, illetve a korábbi időszakra vonatkozó igények érvényesítéséhez.

A visszaigénylés a termékértékesítéshez vagy személyszállításhoz kapcsolódóan vásárolt üzemanyag, úthasználati díj, gépjármű karbantartás költségeit terhelő áfára, vagy a kiállításokon, vásárokon kiállítóként való megjelenéssel kapcsolatos termékek, szolgáltatások áfájára terjed csak ki.

Továbbá fontos kiemelni, hogy a határidő jogvesztő, vagyis annak elmulasztása esetén az áfa később már nem igényelhető vissza, illetve igazolási kérelem benyújtására sincs lehetőség.

A kérelemhez kötelezően csatolandóak a gazdasági tevékenység teljesítését tanúsító számlák és azok mellékletei (pl. megrendelő bizonylat, teljesítési igazolás, fuvarokmányok, vámokmányok).

A kérelem kézhezvételét az adóhatóság haladéktalanul igazolja az adózónak, majd a kérelem vonatkozó részeit továbbítja a visszatérítés helye szerinti tagállamnak, amelynek az illetékes adóhatósága a kérelmet elbírálja.

A kérelmek elbírálására az adóhatóságoknak 4 hónap áll rendelkezésükre. Előfordulhat, hogy az illetékes adóhatóság a kérelmezőt hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel, ilyenkor az elbírálási határidő hivatalból meghosszabbítható, de semmiképp nem haladhatja meg a 8 hónapot. A hiánypótlásra az adózónak 1 hónap áll rendelkezésére. Az adóhatóságok a kérelem jóváhagyásáról, illetve annak elutasításáról minden esetben írásban értesítik a kérelmezőket. A jóváhagyott áfaösszeg visszautalásáról a visszatérítés helye szerinti adóhatóság 10 munkanapon belül intézkedik.

Fontos megjegyezni, hogy a külföldi áfa- visszatérítésnél minden esetben az adott forrás ország szabályrendszere mérvadó. Az áfaszabályozás ugyan az EU szintjén alapvetően harmonizált, akadhatnak azonban eltérő részletszabályok (pl. üzemanyag áfatartalmának levonhatósága), ezért fontos, hogy olyan tanácsadó segítségét kérjük, aki az esetleges buktatókkal, helyi sajátosságokkal tisztában van.

Sokak számára az is megnehezíti a visszaigénylési eljárást, hogy a külföldi adóhatóság nem a kérelmező által választott nyelven folytatja le az eljárást és a hozzá kapcsolódó levelezést. Ha pedig az adóalany kicsúszik a határidőből – akár a fordítás időigényessége miatt – a kérelmet az adóhatóság elutasítja, ismételni pedig már nem lehet.

Amennyiben Társasága külföldi áfafizetéssel érintett, és szeretne élni a visszaigényléssel, szükség esetén készséggel állunk rendelkezésükre a kérelmek elkészítésében.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra