Másfél hét maradt a 2016 előtti behajthatatlan számlák áfájának visszaigénylésére

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: PR-ego

Címkék: behajthatatlan követelés


Az FGSZ Földgázszállító Zrt. és a NAV Fellebbviteli Igazgatósága közötti ügyben az Európai Unió Bírósága (EUB) döntése új lehetőségeket nyitott meg az elévült behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére. A számos hazai vállalkozást nem várt bevétellel kecsegtető lehetőségek igénybevételéhez azonban két szoros – december eleji – jogvesztő határidő kapcsolódik, hívja fel az érintett vállalkozások figyelmét a Mazars.


Az FGSZ-ügyben (C-507/20.) 2021 márciusában az adózók számára rendkívül kedvező döntés született: az EUB kimondta, hogy ellentétes a Héa (hozzáadottérték-adó)-irányelvvel azon gyakorlat, miszerint a behajthatatlan követelések áfáját is csak az általános elévülési időn belül lehet visszaigényelni – áll a Mazars legfrissebb összefoglalójában.

“A gyakorlatból tudjuk, hogy egy ügylet teljesítési időpontja és a végleges behajthatatlanság kimondása között általában több év is eltelik, ezáltal az adózók az elévülés miatt gyakran elestek az adóalap-csökkentés lehetőségétől. Az EUB döntése nyomán immár az elévült – 5 évnél régebbi teljesítési időpontú – behajthatatlan számlák áfatartalma is visszaigényelhető, ha a követelés végleges behajthatatlanná válásától számított 1 éven belül az adóalany beadja az erre vonatkozó kérelmét.” – mutatott rá Szmicsek Sándor, a Mazars adópartnere.

A Mazars szerint az elévült (vagyis 2016 előtti) behajthatatlan követelések áfájának visszaigénylésére – december elejéig – két lehetőség áll a vállalkozások rendelkezésére:

1.    Ha a követelés 2021. június 10-ét megelőző 1 évben vált véglegesen behajthatatlanná, akkor alkalmazható az áfatörvény szerinti különleges adó-visszatérítési eljárás. Ilyen esetben az áfa-visszaigényléshez teljesíteni kell a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó utólagos adóalap-csökkentés áfa-törvényben meghatározott feltételeit is. Az eljárás fél évig tart, a kérelem benyújtására a jogvesztő határidő 2021. december 7-e.

2.    Ha a végleges behajthatatlanság 2020. június 10. előtt következett be, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti különös eljárás alkalmazható, mivel az FGSZ-ügyben az EUB kimondta, hogy a magyar áfatörvény közösségi jogba ütközik. A kérelemben – melyet az EUB végzés közzétételétől számított 180 napon belül kell benyújtani – közvetlenül az FGSZ-ügyre kell hivatkozni. Ebben az eljárásban a NAV-nak 30 nap áll rendelkezésére a kérelem megalapozottságának vizsgálatára. A kedvező döntés ennek a vizsgálatnak az eredményétől függ, azonban sikeres kérelem esetén az adó megfizetésétől a visszatérítés benyújtásáig még kamatot is fizet az adóhatóság. Az FGSZ-ügyben hozott végzésre hivatkozással legkésőbb a 2021. december 11-ei jogvesztő határidőig lehet kérelmet benyújtani.

A Mazars összefoglalójából az is kiderül, hogy a 2015. december 31-ét követő teljesítési idejű behajthatatlan követeléseknél, ahol az adó megállapításához való jog még nem évül el, továbbra is az áfa-törvény általános szabályai szerint, önellenőrzéssel lehet az utólagos adóalap-csökkentéssel élni, a jogszabályi feltételek teljesülése esetén.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra