Megjelent az Önadózó júniusi száma - Tekintse meg gazdag tartalomjegyzékünket

Forrás: Önadózó

A foglalkoztatás felügyelete ● A nyári foglalkoztatás lehetőségei és közterhei ● Az együttműködő közösségről, mint adótervezési lehetőségről ● Képzési költségek hatása a társasági adóalapra ● Az ellenőrzés megállapításainak elszámolása ● IFRS 13 Valós értéken történő értékelés 2. ● A magánszemélyek részére biztosított képzések közteherviselési kötelezettsége ● Brexit 2021– Angliában dolgozók adó és járulékfizetéséről ● Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés ● A csecsemőgondozási díj mértékének 100%-ra való emelése ● Kamatmentes újraindítási gyorskölcsön - új feltételekkel ● Előfizetés az Önadózó előfizetői csomagjára: 2021. 6-12. hóra 14.406,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

A NYÁRI FOGLALKOZTATÁS LEHETŐSÉGEI ÉS KÖZTERHEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIATALOK SZÜNIDEI MUNKAVÁLLALÁSÁRA 

Egyszerűsített foglalkoztatás, iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, megbízási jogviszony, háztartási munka, szívességi munka. Cikkünkben bemutatjuk, hogy a nyári szezonban mely foglalkoztatási formák állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a rövidebb idejű, rugalmas foglalkozást, valamint a szezonális munkaerő szükséglet kielégítését, és bemutatjuk ezek adójogi, társadalombiztosítási vonzatát. Továbbá külön kitérünk a fiatalok szünidei foglalkoztatásának lehetőségére is. 

A DIÁKOK NYÁRI FOGLALKOZTATÁSA ÉS A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS

Ebben a cikkben elsősorban a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében vizsgáljuk a munkáltatói kötelezettségeket a diákok nyári foglalkoztatásával összefüggésben.

AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGRŐL, MINT ADÓTERVEZÉSI LEHETŐSÉGRŐL

Az együttműködő közösség létrehozása igen komoly adóelőnnyel járhat az olyan adóalanyok esetében, akik az Áfa tv.  85. § és a 86. § szerinti adómentes tevékenységet végeznek, és nem akarnak vagy nem tudnak csoportos adóalanyiságot létrehozni.

KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK HATÁSA A TÁRSASÁGI ADÓALAPRA

Az alábbi írás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [a továbbiakban: Tao. tv.] a szakképzésben közreműködő adózók kedvezményeire vonatkozó rendelkezéseit, illetve a képzési költségek kezelését mutatja be. Amennyiben ugyanis a foglalkoztató viseli a munkavállalók képzéseinek díját, vagy pedig szakképző iskolai tanuló foglalkoztatásával összefüggésben számol el költséget, akkor meg kell határozni, hogy az ilyen jogcímen felmerült költségek milyen hatással vannak a társasági adóalapra. Az említett témák kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a 2020-as évben jogszabályváltozás is érintette azokat.

AZ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

Írásunkban bemutatjuk az eszközöket és kötelezettségeket, valamint az eredményt érintő hibákat. és a hibahatások elszámolásának módját és könyvelési teendőit. 

IFRS 13 VALÓS ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS 2.

A cikk példákon keresztül mutatja be a valós értékelésre alkalmazható jelenérték-technikát, a jelenérték technika kockázatokkal kapcsolatos módosításának, a kockázati felár megállapításának módszereit és a gazdálkodó valós értékeléssel összefüggő közzétételi kötelezettségét. A gazdálkodónak a standardot a 2013. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. 

A MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT KÉPZÉSEK KÖZTEHERVISELÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Átalakult a szakképzés rendszere, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyét 2021. januártól a szakmajegyzék váltotta fel, és az eddigieknél kevesebb alapszakma közül lehet választani, a legtöbb képesítés pedig csak iskolai rendszerű képzésben végezhető el. Cikkünk ezen változásra is reflektálva mutatja be a munkáltató által a munkavállalók részére biztosított képzésekkel kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettséget.

BREXIT 2021– ANGLIÁBAN DOLGOZÓK ADÓ ÉS JÁRULÉKFIZETÉSÉRŐL 3. RÉSZ

Külföldi munkavégzés adó- és társadalombiztosítási szabályai gyakorlati alkalmazása tárgykörben cikksorozatunk harmadik részét olvashatják, melyben a Nagy-Britanniában dolgozó (pontosabban ott jogviszonyban álló) magyarok, valamint a Magyarországon dolgozó angol állampolgárok adózásával és járulékfizetésével kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaljuk össze. 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉKFIZETÉS

Cikkünkben összefoglaljuk az egészségügyi szolgáltatási járulékra vonatkozó szabályokat, példákkal mutatjuk be, hogy egyes esetekben milyen teendők merülnek fel, továbbá kitérünk a kapcsolódó eljárási szabályokra is.

A CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ MÉRTÉKÉNEK 100%-RA VALÓ EMELÉSE

A Családvédelmi Akcióterv részeként 2021. július 1-jétől kezdődően a csecsemőgondozási díj mértéke az eddigi 70 százalékról 100 százalékra változik. Cikkünkben ezzel a módosítással foglalkozunk, illetve részletezzük a csecsemőgondozási díj legfontosabb szabályait is.

A FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELETE 

Más jogszabályi környezetbe kerültek a korábbi munkaügyi ellenőrzés szabályai. A joganyag terjedelmére figyelemmel több részre osztva ismertetjük – a részben „régi-új” rendelkezéseket, amihez két jogszabályt kell egyszerre olvasnunk. Nyitányként megismerkedünk a foglalkoztatás-felügyeleti hatósággal és áttekintjük az ellenőrzés lehetséges tárgyköreit – írásunk befejezéseként ezeket összevetve az 1996-tól 2021. február végéig hatályban volt munkaügyi ellenőrzési szabályozással.  

KAMATMENTES ÚJRAINDÍTÁSI GYORSKÖLCSÖN - ÚJ FELTÉTELEKKEL

A módosításnak köszönhetően minden olyan vállalkozás is jogosult a gyorskölcsön igénylésére, amely megfelel a feltételeknek: rendelkezik a 2020-as évre teljes, lezárt (12 hó) beszámolóval; 2020-as árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot; tavalyi éves átlagos állományi létszáma nem haladja meg a 25 főt, valamint a 2020. évi árbevétele minimum 30 százalékkal alacsonyabb, mint a 2019. évi.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 9-12. hónapra 8.232,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra