Megjelent az Önadózó májusi száma - évzárás, tao-, kiva bevallás, K+F, transzferár és sok más cikk

SZJA

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

A 2020-as üzleti év zárása ● A 2020. évi elszámoló társaságiadó-bevallás jellemzői ● A kisvállalati adó bevallása 2020 ● Őstermelők családi gazdaságával kapcsolatos áfa kérdések ● A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kedvezmények a társasági adóban ● A transzferár fogalma, tervezése és ellenőrzése ● A transzferárazás a pandémiás helyzetben is zavartalanul folytatódik... ● A telephely kérdése a nemzetközi adózásban ● IFRS 13 Valós értéken történő értékelés ● Tudnivalók a személyi jövedelemadó bevallásról ● Előfizetés az Önadózó előfizetői csomagjára: 2021. 5-12. hóra 16.464,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

A 2020-AS ÜZLETI ÉV ZÁRÁSA

A koronavírus világjárvány sok cég 2020-as vállalkozási tevékenységét befolyásolta, ezen túlmenően jogszabályi előírások is változtak, így a 2020-as üzleti évről készülő beszámoló elkészítése adott esetben új feladatokat jelenthetnek a számviteli szakemberek számára. Ezen túlmenően a 2020-as üzleti év várhatóan sok vállalkozásnál veszteséges lesz, így a törvényes működés érdekében a tulajdonoknak a saját tőkét rendezniük kell.

A 2020. ÉVI ELSZÁMOLÓ TÁRSASÁGIADÓ-BEVALLÁS JELLEMZŐI

A 2020. adóévről szóló elszámoló társaságiadó-bevallás beadásának határideje – általános esetben – 2021. május 31-e. E határidő közeledtével érdemes áttekinteni a bevallási nyomtatvány felépítését, és azokat a változásokat, amelyek az előző évi bevallási garnitúrákhoz képest jelentkeznek. Jelen cikkben az adózók legszélesebb körét érintő ’29-es nyomtatvány kitöltésével összefüggő fontosabb tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet, ugyanakkor itt említendő meg, hogy bizonyos esetekben más nyomtatvány szolgál a bevallási kötelezettség teljesítésére. 

A KISVÁLLALATI ADÓ BEVALLÁSA 2020

2021. május 31-ével esedékes a 2020-as adóévi kisvállalati adó megállapítása, bevallása, megfizetése a folyamatosan működő kisvállalati adóalanyok [a továbbiakban: kiva] esetén. A 20KIVA jelű nyomtatvány kialakítása nem sokat változott az elmúlt évekhez képest, sőt akár azt is mondhatjuk, hogy azon adózók esetében, amelyek a járványügyi helyzet hatására bevezetett adókönnyítésben nem részesülnek, illetve külföldről származó jövedelmük sincs, tulajdonképpen nincs is semmi újdonság a bevallás kitöltésével összefüggésben. Sok olyan kiva-alany működik ugyanakkor, amelyet érintenek a COVID-19 pandémia kapcsán hozott mentesítések; emiatt is érdemes áttekinteni a bevallási kötelezettséggel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.

ŐSTERMELŐK CSALÁDI GAZDASÁGÁVAL KAPCSOLATOS ÁFA KÉRDÉSEK

Az idei évre jelentősen módosultak a mezőgazdasági tevékenységet végző személyek gazdálkodásával összefüggő szabályok. Új gazdálkodási formációk jelentek meg a régiek mellett.  Jelenleg végezhető mezőgazdasági tevékenység őstermelőként, egyéni vállalkozóként, őstermelők családi gazdaságának keretében, családi mezőgazdasági társaság, vagy egyéb gazdasági társaság keretében. E cikket az új gazdálkodási formációnak az őstermelők családi gazdaságának szentelem.

A KUTATÁS-FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK A TÁRSASÁGI ADÓBAN

A kutatás-fejlesztési [a továbbiakban: K+F] tevékenység során felmerült egyes költségekhez, ráfordításokhoz több adónemben kedvezmények kapcsolódnak, ilyen adónem például a helyi iparűzési adó, illetve – a helyi iparűzési adó alapját kiindulópontnak tekintő – innovációs járulék, valamint a gyógyszeradó is. A szociális hozzájárulási adó két jogcímen, a kutatók foglalkoztatására tekintettel, illetve a kutatás-fejlesztési tevékenység után is adókedvezményt biztosít. Az előzőek mellett a K+F tevékenységhez kapcsolódó kedvezmények legszélesebb „palettáját” ugyanakkor a társasági adó rendszerében találjuk. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXVI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] rendelkezései alapján a K+F tevékenységgel összefüggésben négy jogcímen érvényesíthető adóalap-kedvezmény, egy jogcímen pedig adókedvezmény. Az alábbiakban e kedvezményeket mutatjuk be.   

A TRANSZFERÁR FOGALMA, TERVEZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

A transzferár tervezése és ellenőrzése egyazon folyamatnak két része, melyek időben elválnak egymástól. A transzferár tervezése a folyamat elején aktuális és szükséges, a csoporton belüli elszámoló árak kialakításához, a szerződés megkötéséhez és a számlázás (kamat esetében a terhelés) elindításához. Kellően megalapozott transzferár (azaz elszámolóár) esetében nem biztos, hogy szükséges utólagos ellenőrzés, de az esetek többségében mégis az üzleti év végén végzett tesztelés során lehet csak meggyőződni az elszámolóár megfelelőségéről. Cikkünkben ezt a folyamatot mutatjuk be, példával alátámasztva.

A TRANSZFERÁRAZÁS A PANDÉMIÁS HELYZETBEN IS ZAVARTALANUL FOLYTATÓDIK... AVAGY HOGYAN KELL ELJÁRNI VÁLSÁGHELYZETBEN A TRANSZFERÁR NYILVÁNTARTÁSOK KÉSZÍTÉSE SORÁN

A kapcsolt vállalkozásokkal rendelkező magyar társaságok közül az arra kötelezetteknek a közelgő társasági adóbevallásukhoz kapcsolódóan el kell készíteniük transzferár nyilvántartásukat, amelyben a kapcsolt vállalkozásaikkal kötött szerződéseikben alkalmazott árat a szokásos piaci árhoz kell hasonlítaniuk. Mi tekintendő szokásos piaci árnak egy olyan ágazatban, ahol a világjárvány miatt gyakorlatilag az egész iparág leállásra kényszerült a járványidőszakban, vagy egy olyan ágazatban, ahol a pandémiás gazdasági helyzet a társaság növekedésére adott lehetőséget. Hogyan kell elkészíteni a 2020-as év transzferár nyilvántartását?

A TELEPHELY KÉRDÉSE A NEMZETKÖZI ADÓZÁSBAN 2. RÉSZ

A telephellyel foglalkozó következő cikkünk többek között a függő és független ügynök témáját járja körül, emellett bemutatjuk azokat a körülményeket is, amik a főszabálytól eltérően nem keletkeztetnek telephelyet. 

IFRS 13 VALÓS ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS 

A cikk példákon keresztül mutatja be az IFRS 13 Valós értéken történő értékelés által definiált valós érték fogalmát, a valós értéken történő értékelés keretelveit, az alkalmazható értékelési technikákat és a valós érték hierarchiát, a valós érték meghatározására használt értékelési technikák három szintbe kategorizált inputjait. A gazdálkodónak a standardot a 2013. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. 

TUDNIVALÓK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁSRÓL

Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallásának határideje, eddig az időpontig nemcsak az adóbevallási kötelezettségnek kell eleget tenni, hanem meg kell fizetni az abban megállapított adókötelezettséget és az 1+1%-ról is eddig az időpontig kell rendelkezni. Az adóhatóság évek óta készít bevallási tervezetet, amellyel jelentősen megkönnyíti a bevallásköteles magánszemélyek dolgát. A határidő előtt érdemes áttekinteni a legfontosabb tudnivalókat.

***

ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE

Tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás már a 2021-es új szabályok szerint – segédletekkel, iratmintákkal.  Egyszerre könyv és e-book. Ez a könyv tartalmaz 92 db. szervezési megoldást, 99 db adótippet, 17 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, TEÁOR besorolási segédeletet, adónaptárat. Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

KISVÁLLALKOZÓK ÜGYVITELI KÉZIKÖNYVE

Vállalkozási formák ● Tevékenységi szabályok ● KATA adózás és alternatívái ● Könyvelés ● Számlázási szabályok ● E-ügyintézés ● GDPR  adatkezelés ● Információbiztonság ● Ez a könyv tartalmaz 48 db. vállalkozási megoldást, 74 db. adótippet, 92. db. ügyviteli jótanácsot. Egyszerre nyomdai könyv és e-book.  Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

***

ÜGYVEZETŐK KÖNYVE 2021 

Vezető tisztségviselők jogállása, felelőssége, feladatai – 45 db üzleti szabályzattal, iratmintával. Garantáltan van benne legalább egy mondat, amely miatt változtatni fog cége működésén. Megrendelés: Önadózó Webáruház!

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 6-12. hónapra 14.406,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra