Mi maradt az EVÁ-ból?

Forrás: www.nav.gov.hu

Címkék: EVA


Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) szerinti adózás utoljára 2018. december 20-ig volt választható a 2019-es adóévre. Ezt követően már nem lehet áttérni erre az adónemre, de az eva szerint adózók fenntarthatják adóalanyiságukat a törvényi feltételek teljesülésével.

Az adózó az evával összefüggő adókötelezettségeinek teljesítése során elsősorban az Eva tv.  rendelkezéseit köteles alkalmazni, de – más adónemekhez hasonlóan – az Art. és az Air előírásait is figyelembe kell vennie. 

Az eva hatálya alá bejelentkezhetett a 2019-es adóévre
 – az egyéni vállalkozó: 
• az Evtv. szerint egyéni vállalkozóként nyilvántartott személy , 
• a közjegyző, 
• az önálló bírósági végrehajtó, 
• az egyéni szabadalmi ügyvivő, 
• az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja), 
• a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, – az egyéni cég ;
– a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda és az erdőbirtokossági társulat, a betéti társaság és a közkereseti társaság. 

Az eva a következő adónemeket váltja ki: 

• egyéni vállalkozók esetében: 
- a vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap utáni adót (kivéve az evás időszakot megelőzően érvényesített olyan kedvezmények utáni adó összegét, amelyet amiatt kell megfizetnie az adózónak, mert a kedvezmény érvényesítéséhez rendelt feltételeknek nem felelt meg) vagy az átalányadót, valamint az adóalany az adóévre nem köteles a személyi jövedelemadóról bevallást benyújtani, ha arra a Szja tv.8 szerint kizárólag egyéni vállalkozói jogállása miatt lenne kötelezett; 
- az általános forgalmi adót 

• a gazdasági társaságok, egyéni cégek esetében: 
- a társasági adót (kivéve: egyes adóalap- és adókedvezmények feltételeinek evás időszakban való nem teljesítése esetén, lásd a III. 2.4. pontban); 
- a tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelemadót; 
- a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót;

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 4-12. hónapra 18.522,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra