Mikortól kell alkalmazni a 17,5%-os szocho mértéket?

Forrás: Önadózó | Szerző: Dr. Szabó Tibor

Címkék: osztalék, szociális hozzájárulási adó


Jó, jó, 2019. július 1-től, de például az osztalékkal mi a helyzet? És a munkabérrel?

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló 2019. évi XLVIII. törvény (MK. 2019/105) idevágó rendelkezései szerint:
„4. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása 
4. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2.  § (1)  bekezdésében a „19,5 százaléka” szövegrészek helyébe a „17,5 százaléka” szöveg lép. 
5. Záró rendelkezés 5. § Ez a törvény 2019. július 1-jén lép hatályba.”

Azaz tehát ennyi a normaszöveg, átmeneti rendelkezés nincs.
 
A szociális hozzájárulási adóról  2018. évi LII. törvény  2.§ /3/ bekezdése szerint: 
„2.§ (3) A fizetendő adó az adóalap után a kifizetéskor érvényes adómértékkel számított adó (számított adó), csökkentve az adó fizetésére kötelezettet e törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.”

Így tehát egyértelmű a helyzet: a jövedelem kifizetésekor érvényes adómértéket kell alkalmazni. 
 
Ha egy társaság július hónapban fizet osztalékot, akkor arra is a 17,%-os szocho mérték alkalmazandó – akkor is, ha az 2018-as üzleti év eredményéből ered, és akkor is, ha július 1-e előtt döntött róla a taggyűlés. Mert itt a kifizetés időpontja a lényeg. 
 
Ez nem csak az osztalékra igaz, hanem minden olyan jövedelemre, amely szociális hozzájárulási adó alapját képezi. 

Így például:
a) a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
c) az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
e) az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme,
f) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
g) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka.
 
A bérjövedelemnél a július 1-e után kifizetett munkabérekre alkalmazandó, tehát először augusztus 12-ével fizetendő a 17,5%-os adómértékkel számított szociális hozzájárulási adó. 
 
dr. Szabó Tibor 
ügyvéd

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 22.680,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra