Mikortól kell alkalmazni a 17,5%-os szocho mértéket?

Forrás: Önadózó | Szerző: Dr. Szabó Tibor

Címkék: osztalék, szociális hozzájárulási adó


Jó, jó, 2019. július 1-től, de például az osztalékkal mi a helyzet? És a munkabérrel?

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló 2019. évi XLVIII. törvény (MK. 2019/105) idevágó rendelkezései szerint:
„4. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása 
4. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2.  § (1)  bekezdésében a „19,5 százaléka” szövegrészek helyébe a „17,5 százaléka” szöveg lép. 
5. Záró rendelkezés 5. § Ez a törvény 2019. július 1-jén lép hatályba.”

Azaz tehát ennyi a normaszöveg, átmeneti rendelkezés nincs.
 
A szociális hozzájárulási adóról  2018. évi LII. törvény  2.§ /3/ bekezdése szerint: 
„2.§ (3) A fizetendő adó az adóalap után a kifizetéskor érvényes adómértékkel számított adó (számított adó), csökkentve az adó fizetésére kötelezettet e törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.”

Így tehát egyértelmű a helyzet: a jövedelem kifizetésekor érvényes adómértéket kell alkalmazni. 
 
Ha egy társaság július hónapban fizet osztalékot, akkor arra is a 17,%-os szocho mérték alkalmazandó – akkor is, ha az 2018-as üzleti év eredményéből ered, és akkor is, ha július 1-e előtt döntött róla a taggyűlés. Mert itt a kifizetés időpontja a lényeg. 
 
Ez nem csak az osztalékra igaz, hanem minden olyan jövedelemre, amely szociális hozzájárulási adó alapját képezi. 

Így például:
a) a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
c) az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
e) az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme,
f) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
g) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka.
 
A bérjövedelemnél a július 1-e után kifizetett munkabérekre alkalmazandó, tehát először augusztus 12-ével fizetendő a 17,5%-os adómértékkel számított szociális hozzájárulási adó. 
 
dr. Szabó Tibor 
ügyvéd

SEGÉDLET ONLINE SZÁMLÁZÁSHOZ KISVÁLLALKOZÓKNAK 

A pdf formátumban letölthető kézikönyv pontról pontra bemutatja, mit kell tennie a kisvállalkozónak ahhoz, hogy megfeleljen az új számlázási szabályoknak – amelyeket július 1-től minden vállalkozásnak kötelező alkalmaznia. A kézikönyv ára magában foglal egy 30 napos jogi tanácsadás szolgáltatást is korlátlan számú kérdés lehetőségével, ennek keretében a szerző dr. Szabó Tibor ügyvéd telefonos konzultáció keretében válaszol a számlázással és a vállalkozás működésével kapcsolatos kérdésekre, szükség esetén segít az online számla regisztrációs lépések elvégzésében is. Ára: 25.400,-Ft - Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/segedlet-online-szamlazashoz-kisvallalkozoknak-231


Vissza az előző oldalra