Minimálbér 2021 – ezt most akkor hogy?

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: minimálbér, garantált bérminimum


Egyhónapos késéssel 2021. január 28-án született meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló  20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet. De ugyanaznap született egy másik Korm. rendelet is. Mind a késés, mind pedig a duplikált kormányrendeletek több jogalkalmazási kérdést felvetnek. Szerzőnk személyes véleménye következik – tudván, hogy mindenki valamiféle hatósági állásfoglalásra vár.

 A 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet  alapján a minimálbér bruttó értéke 167 400 forint, a garantált bérminimum bruttó értéke pedig 219 ezer forint. 

Egyértelmű rendelkezést tartalmaz a rendelet a hatályba lépéséről: ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a  2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. 

Ez alapján egyértelmű, hogy a 2021 januári hónapra szóló bérfizetést, illetve bérmegállapítást a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet  nem érinti.  

Január 28-án született egy másik kormányrendelet is: a 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról.  Az érdemi rendelkezése a következő:

1.§ Ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a  garantált bérminimum az  alapja, ott a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni." 

Akkor ezt a két rendeletet most hogyan kell értelmezni és alkalmazni? 

Emeljük ki, hogy ez utóbbi kormányrendelet a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról címet viseli. 

Ez alapján két következtetést lehet tenni: 

1. A 21/2021. Korm. rendeletnek nem tárgya az új minimálbér-összegek január hónapra visszamenőleges alkalmazásának elrendelése, hiszen ebben a kérdésben a 20/2021. Korm. rendelet egyértelmű rendelkezést tartalmaz, február 1-től kell alkalmazni.

2. A 21/2021. Korm. rendelet arra az esetkörre vonatkozik – visszamenőleges január 1-i hatállyal megállapítva számítási alapként a 167.400,-Ft-os minimálbért – amikor jogszabály valamely jogosultság alapját az év január 1-én érvényes minimálbérhez köti. 

Ezek alapján minden jogalkalmazónak azt kell megvizsgálnia, hogy egy adott jogszabályi rendelkezésben a minimálbér  jogosultság vagy kötelezettség megállapításának alapjaként szolgál-e. A jogosultság az előnyöket biztosít a jogalanyok részére, a kötelezettség pedig terheket ró rájuk.   

Nézzük meg a fontosabb jogszabályokat: 

Szja törvény:

3.§  77. Minimálbér: a törvény külön rendelkezésének hiányában is az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseiben említett mindenkori minimálbért.

84. Éves minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenkétszerese.

 Az Szja törvényben több elszámolás is ettől a minimálbértől függ. 

Például:

  • a személyi kedvezmény összeg jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve (29/E.§/3/)
  • a mezőgazdasági őstermelő adóelőlegmegállapítása is a minimálbértől függ (lásd: 47.§/4/)
  • a mezőgazdasági őstermelő az átalányadózást akkor alkalmazhatja, ha az e tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér tízszeresét nem haladja meg (50.§/2/). 

Miután ezekben a rendelkezésekben a minimálbér jogosultságok számítási alapjaként szerepel – így az előbbi példákban a 21/2021 Korm. rendelet szerint a számítás alap 2021. január 1-től a 167.400,-Ft. összegű minimálbér.

Tbj, törvény

Járulékok esetében minimálbér alatt a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összegét kell érteni. (4.§14.). Tehát a járulékszabályozásban nem szerepel a tárgyév januári minilmbér alkalmazását előíró rendelkezés - alapvetően ezért nem alkalmazható a járulékok körében a 21/2021-es Korm. rendelet.  

Ez alapján a járulékelszámolásban egyszerű a helyzet: 2021. január hónap 1-én 161.000,-Ft volt a minimálbér – és ezt nem is érinti a 21/2021. Korm. rendelet. Február 1-én pedig 167.400,-Ft lesz - és kész. A járulékok kötelezettségként jelentkeznek – így duplán nem tárgyai e rendeletnek.

Szochó törvény 

A Szochó törvény minimálbér fogalma a következő:

„minimálbér: az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az e törvény egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege;” (34.§ 11.)

A Szochó törvényben is alapvetően kötelezettségek – és nem jogosultságok – számítási alapjaként jelenik meg a minimálbér. 

Így például az osztalék utáni szociális hozzájárulási adó fizetésének felső határa is a minimálbérhez van kötve (2.§/5/). Így a 2021-ben fizetendő osztalék esetén az adófizetési felső határt a 161.000,-Ft összegű minimálbérrel kell számolni – és nem a 167.400,-Ft-tal. Mert ez kötelezettség lévén nem vonatkozik rá a 21/2021. Korm. rendelet.

Ellenben, amikor a Szochó törvény az adómentesség számítását köti a minimálbérhez – például az éves minimálbér felét az adóévben el nem érő őstermelői tevékenységből származó bevétellel rendelkező, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő adó fizetésére nem kötelezett (7.§/1/) – nos itt már az értékhatárt a 167.400,-Ft-tal kell számolni. Mert az adómentesség jogosultság, így vonatkozik rá a 21/2021. Korm. rendelet. 

Szerintem.

Dr. Szabó Tibor ügyvéd

 

MOST MÉG AZ IDEI ÁRON FIZETHET ELŐ AZ ÖNADÓZÓ!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra