Most még a régen áron fizethet elő az Önadózóra 2023-ra

Forrás: Önadózó

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Tekintse meg decemberi számunk gazdag tartalomjegyzékét ● Választási lehetőségek adónemek között és egyes adónemeken belül ● Év végi teendők a társasági adóban ● Zárlati feladatok év végén ● Felkészülés a civil szervezetek zárására ● Egyéni vállalkozók és őstermelők év végi teendői ● Külföldi kiküldetés ● Év végi ajándékozások, ünnepségek – szja ● A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai ● A kisadózó vállalkozók tételes adójának változó szabályai ● Munkaügyi teendők év végén ● Önadózó előfizetés 2023 -ra ajándékcsomaggal most még a régi áron 29.988,-Ft-ért https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ADÓNEMEK KÖZÖTT ÉS EGYES ADÓNEMEKEN BELÜL

Adózási szempontból december – fő szabály szerint – az egyes adónemek közötti és adónemeken belüli választás hónapja. Cikkemben a társaságok és egyéni vállalkozók számára az adótörvények által biztosított jövedelem-adózási módok feltételrendszere, a speciálisnak nevezhető adónemek főbb szabályai és a választás során mérlegelendő szempontok kerülnek ismertetésre. Kitérek az Áfa törvény szerinti választási lehetőségekre.

ÉVVÉGI TEENDŐK A TÁRSASÁGI ADÓBAN
  
A 2022-es évre is igaz az, hogy a feltöltési kötelezettség megszüntetése óta nincs olyan nagy horderejű, sok adózót érintő kötelezettség a társasági adó rendszerében, amelynek esedékessége az adóév utolsó hónapjára esne. Ennek ellenére az adóév végéhez mégis kapcsolódnak olyan teendők, amelyekre érdemes fokozottan figyelemmel lennie a társasági adóalanyoknak, így különösen a bizonyos adó- és adóalap-kedvezményeket érvényesíteni kívánó adózóknak, vagy az adóelőlegük terhére felajánlást tevőknek. Az alábbiakban az évvégi teendőkkel kapcsolatos fontosabb rendelkezéseket tekintjük át.  

ZÁRLATI FELADATOK ÉV VÉGÉN

E cikk keretében egy üzleti év zárásának kiemelt számviteli feladatait foglaljuk össze. Egy adott üzleti év zárásának kiemelt feladata – többek között – az időbeli elhatárolások elszámolása, az eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése, a céltartalék-képzés és a beszámoló alátámasztásához a leltárak összeállítása.

FELKÉSZÜLÉS A CIVIL SZERVEZETEK ZÁRÁSÁRA

Jogszabályok  ● Az alapító okirat jelentősége ●Könyvvezetés  ●  Vállalkozási és cél szerinti tevékenységek ● Közhasznú jogállás - Közhasznú tevékenységek  ● Beszámolási formák ● Adományok, támogatások ● Feladatok a Társasági adó törvényből következően

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK ÉV VÉGI TEENDŐI 

Ezen írás célja, hogy az adóév vége előtt felhívja az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők figyelmét a legfontosabb tudnivalókra, egyedi döntésekre. A régi kata megszűnése miatt a 2022. év különös volt az évközi változás miatt. Az évközben meghozott döntést nem biztos, hogy kötelező fenntartani a 2023. évre.

A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZERÉBEN II.

Cikkünk első részében a belföldi kiküldetés kapcsán felmerülő adókötelezettségeket mutattuk be. Az alábbiakban a külföldi kiküldetésre vonatkozó speciális szabályokat ismertetjük.

ÉV VÉGI AJÁNDÉKOZÁSOK, ÜNNEPSÉGEK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZERÉBEN

Cikkünk a különböző, év végén szokásos ajándékozások, illetve az egyes ilyenkor megrendezésre kerülő rendezvények személyi jövedelemadó kötelezettségét mutatja be.

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI

Cikkünkben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság feltételrendszeréről, az ellátás megállapításával érintett hatóságok szervezeti rendszeréről, illetve az ellátások összegszerűségéről kívánunk részletes tájékoztatást nyújtani. 

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJÁNAK VÁLTOZÓ SZABÁLYAI

2022. szeptember 1-jétől hatályba lépett a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: KATA tv.), mellyel kapcsolatban egy a közelmúltban kihirdetett veszélyhelyzeti kormányrendelet új, illetve módosuló szabályt tartalmaz. 

MUNKAÜGYI TEENDŐK ÉV VÉGÉN

Írásunk az év végén egyrészt a szokásosan és szükségszerűen visszatérő munkaügyi teendőkre hívja fel az Olvasó figyelmét. E körbe tartoznak a munkaidőkeret lejártával és a szabadságkiadással kapcsolatos munkaadói feladatok. És sajnos sok helyütt először a mostani esztendő vége felé közeledve meg kell oldani egy új problémát: az energiaáremelés számos foglalkoztatót kényszerhelyzet elé állít, és a működőképesség fenntartásához a munka megszervezésén is változtatni kell. Ehhez kínál jó apropót a távmunka módosított szabályozása.  

***

Ónadózó előifzetés 2023  - ajándékcsomaggal!

Fizessen elő az Önadózó 2023. évi csomagjára és az alábbi e-könyveket adjuk ajándékba!

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után  e-könyv

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére) Változott az ügyfél-átvilágítási adatlap is!

3. A devizás könyvvezetés alapjai e-könyv

4. Bevezetés a transzferárazásba e-könyv

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái 

(A link a Webáruházra mutat, de Önadózó 2023 évi előfizetőknek ingynesen küldjük)

Előfizertési dí 1 évre papírlapon - még ebben az évben: 29.988,-Ft.

***

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó adó- és számviteli szaklap - gazdag online szolgáltatásokkal. Előfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

Előfizetőink részére a következő szolgáltatásokat és kedvezményeket biztosítjuk:

● Önadózó újsághavonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. 

● 2 Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői kredit  (szervezeti kredit) az Önadózó Fórum tagság esetén. Regisztráció az Önadózó Fórum tagságra adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek: Önadózó Fiók / Saját adatok módosítása / Adótanácsadói, adószakértői kredit igazolása.

2 + 2 mérlegképes kredit: az Önadózó előfizetéssel még 2 kredit is jár az előfizetőnek, illetve  továbbképzésre kötelezett 3 mérlegképes könyvelő végzettségű alkalmazottjának (kiadványkredit). Az Önadózó Fórum tagságért további 2 mérlegképes kredit jár mérlegképes könyvelőknek is (szervezeti kredit).

2023. évi szabályzat minták előfizetőinknek ingyenesen:Számviteli politikai és szabályzatok, Pénzmosás elleni szabályzat, Cafetéria szabályzat, GDPR szabályzat kkv-knak, és könyvelőirodáknak.

● Önadózó Fórum: konzultációs szolgáltatásunk (Gyorskérdés), amelynek keretében előfizetőink online kérdést tehetnek fel és arra szakértőink válaszolnak áfa, társasági adó, szja, járulékok és tb., art., számvitel, munkajog témakörben.

● Önadózó Online: igen gazdag online adatbázissal rendelkezünk, amelyben adónemenként, címkékkel és kulcsszavakkal kereshet. Segédletekkel, Iratmintákkal, ingyenes és kedvezményes e-könyvekkel állunk előfizetőink rendelkezésére.

● Önadózó Expressz Hírlevél:e-mialben hetente kétszer küldött adó- és számviteli hírlevelünk, aktuális információkkal, figyelemfelhívásokkal.

Előfizetés itt! www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ Önadózó Ügyfélszolgálat: bizton számíthat arra, hogy az előfizetéssel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseit megválaszoljuk, panaszait megoldjuk, észrevételeit meghallgatjuk. Ha késve, vagy hibásan kapja az újságot, mindenképpen pótoljuk, ha tévesen fizetne a számlánkra, a téves fizetést visszautaljuk, ha elvesztette a számláját, másolatot küldünk. Az előfizetés megrendelése esetén elektronikus  számlát küldünk. Előfizetése a számla kiegyenlítésével él.

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA MÉG A RÉGI ÁRON - ÉRTÉKES E-KÖNYVEKET ADUNK AJÁDÉKBA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023, GDPR Segédlet,  Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek - Előfizetése esetén ingyenesen megküldjük az alábbi e-könyveket:

1. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási jogviszonyokban – Kata után

2.  Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 (mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, ingatlanforgalmazók, székhelyszolgáltatók, árukereskedők részére)

3.  A devizás könyvvezetés alapjai

4. Bevezetés a transzferárazásba.

5. A munkáltatói adatkezelés kézikönyve és iratmintái

Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra