Munkába járás, kiküldetés utazási költségtérítése - és további íársok az Önadózó februári számában

Forrás: Önadózó

A 2020-as minimálbérről és a garantáltbérminimumról ★ Közösségi termékbeszerzés ★ Termékek besorolása a vámtarifába ★ Mi minősül kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak? ★ A telephelyek adózásával kapcsolatos egyes kérdésekről ★ A kisvállalati adó változásai ★ IAS 19 Munkavállalói juttatások ★ Cafeteria 2020 ★ Munkába járás, kiküldetés utazási költségtérítése ★ KATA és az EVA és a hatálya alatt adózó egyéni vállalkozók bevallása ★ Az iparűzési adókötelezettség két speciális tényállása ★ Az adóbevallási gyakoriságról ★ Az ellenőrzés befejezésének szabályai ★ Ha még nem előfizetőnk, fizessen elő 2020. 2-12. hónapra 21.945,-Ft-ért itt: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

A 2020-AS  MINIMÁLBÉRRŐL ÉS A GARANTÁLTBÉRMINIMUMRÓL 

Mennyit nőtt – mennyit jelent? ★ A hatály – a verseny- és közszférában egyaránt ★ Minimál-sztenderdek 2020-ra – időegységekben vagy teljesítményben ★ Hosszabb munkaidő és részmunkaidő – alapbér változatlan összegben vagy arányosan csökkentve  ★ Mely esetben jár a munkavállalónak legalább a garantált bérminimum? ★ Munkaszerződésmódosítás vagy tájékoztatás? ★ Vezető állásban a munkaszerződés szerinti kikötés alapján miként hathat a minimálbér-növekedés?. 

MÁR CSAK EZ HIÁNYZOTT: ÚJRA ÁT KELL DOLGOZNI A PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZATOKAT! 

2020. január 10-ével jelentősen módosult a pénzmosás elleni törvény. Elmagyarázzuk a változásokat, összefoglaljuk az ügyfél-átvilágítási intézkedések rendszerét, felvázoljuk a már működő szolgáltatók határidős feladatait. 

KÖZÖSSÉGI TERMÉKBESZERZÉS 

Teljesítési hely közösségi termékbeszerzés esetében ● Adófizetési kötelezettség keletkezése közösségi termékbeszerzéskor ● Közösségi termékbeszerzés adóalapja ● Saját áru behozatala, mint közösségi termékbeszerzés 

A TERMÉKEK BESOROLÁSA A VÁMTARIFÁBA 

A vámtarifa – természetesen – nagyon komoly szerepet játszik a vámeljárásokban, e cikk keretében azonban alapvetően az adótörvényekkel kapcsolatos szerepét kívánjuk bemutatni. A különböző adótörvények, mint például az általános forgalmi adóról, a jövedéki adóról, a társasági adóról, vagy például a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény a termékeket a KN-kódjával – közkeletű szóval vámtarifa számmal – azonosítják, amelyek az adott törvény tárgyi hatálya alá tartoznak, vagy kedvezményes adómérték alá tartoznak, mint az általános forgalmi adóról szóló törvény néhány mellékletében felsorolt termékek, stb.  A termékek besorolása a vámtarifába, azaz az áruosztályozás nem egyszerű feladat, ehhez ismerni szükséges a vámtarifát, annak szabályait ahhoz, hogy felelősséggel tudjuk elvégezni ezt fontos, és komoly következményekkel járó feladatot. 

MI MINŐSÜL KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSNAK? 

Az 5 %-os áfa kulcs alkalmazhatósága  és a turizmus-fejlesztési hozzájárulás kötelezettség fennállása a kérdés. Véleményünk szerint sem a HÉA irányelv, sem az Áfa törvény nem  korlátozza a kedvezményes áfa kulcs alkalmazhatóságát csak a turisztikai célú szálláshely-szolgáltatásra. 

A TELEPHELYEK ADÓZÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES KÉRDÉSEKRŐL 

Jelen cikkemben a telephelyek adókötelezettségének egyes kérdéseit járom körbe a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti rendelkezések áttekintésével. A cikk olyan helyzetekre fókuszál, amelyek kapcsán nem merül fel kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmény alkalmazása. 

A KISVÁLLALATI ADÓ VÁLTOZÁSAI 

Minden változik, a kisvállalati adó sem kivétel. Bemutatjuk az aktuális változásokat. 

IAS 19 MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK 

Az IAS 19 Munkavállalói juttatások standard a rövid és hosszú távú munkavállalói juttatások, a különböző munkavállalói juttatások megjelenítésével és közzétételélével foglalkozik, előírja a gazdálkodó számára ezen juttatások számviteli kezelését.  Jelen cikk a munkavállalói juttatások lehetséges formáit veszi számba -a kapcsolódó fogalmak értelmezésével-, illetve a munkavállalói juttatások egyik formáját, a Rövid távú munkavállalói juttatások értékelését, megjelenítését és könyvviteli elszámolását mutatja be néhány gyakorlati példa alapján. 

CAFETERIA 2020 

Írásunkban bemutatjuk, hogy milyen feltételek mellett adhatóak béren kívül juttatások a munkavállalóknak 2020-ban.  

MUNKÁBA JÁRÁS, KIKÜLDETÉS UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 

A munkavégzéssel összefüggésben felmerülő utazási kiadások megtérítéséről. A cikk áttekinti a munkába járásra, illetve a kiküldetésre vonatkozó főbb munkajogi szabályokat, illetve az ezekkel kapcsolatos utazási költségtérítés adózásának szabályait, és konkrét példákon keresztül megkísérli a kétféle esetkör egymástól való elkülönítését. 

KATA  ÉS AZ EVA ÉS A HATÁLYA ALATT ADÓZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK BEVALLÁSA A 2019. ÉVRE 

A 19KATA és a 1943-as bevallást mindkét adózói körnek 2020. február 25-éig kell benyújtania. A 19SZJA bevallás benyújtására nyitva álló határidő ezen adózói kör esetében is 2020. május 20. Az adóhatóság bevallási tervezetet fog  készíteni részükre is, amit adózó vagy jóváhagy, vagy kiegészít, de önállóan is elkészítheti a bevallását. 

AZ IPARŰZÉSI ADÓKÖTELEZETTSÉG KÉT SPECIÁLIS TÉNYÁLLÁSA 

A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség két sajátos (de egyben tipikus) tényállását mutatja be. Egyfelől a nettó árbevétel csökkentő tételek körébe tartozó, alvállalkozói teljesítések értékét, mint új lakás értékesítéséhez igénybe vett szolgáltatást, másfelől a munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönadott munkavállalók utáni személyi jellegű ráfordítás iparűzési adóalap-megosztásnál figyelembeveendő elszámolásának rendjét ismerteti gyakorlati megközelítésben. 

AZ ADÓBEVALLÁSI GYAKORISÁGRÓL 

A magyar adóbevételek több, mint 90%-a az önadózáson alapul, melynek egyik mozzanata az adóbevallás, így fontos azt ismerni, hogy az adózóknak milyen gyakran kell teljesíteniük ezen adókötelezettséget. Jelen cikk az adóbevallási gyakoriság legfontosabb szabályait részletezi, figyelemmel az adóeljárás változásaira. 

AZ ELLENŐRZÉS BEFEJEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

Az ellenőrzés során tett megállapításokat minden esetben jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv átadásának vagy postára adásának/elektronikus megküldésének napjával zárul az ellenőrzés. A büntetőeljárás kezdeményezéséről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

MIÉRT FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA? 

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra