Munkahelyi adatkezelés kézikönyve és iratmintái 2019 – Rendelhető!

JOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Címkék: GDPR, munkahelyi adatkezelés


Segédlet munkáltatók részére a Munka törvénykönyve 2019. április 26-tól hatályos adatvédelmi változásai alkalmazáshoz. Sok mindent átírt a törvény. Egy igen komoly munkajogi adatkezelési tájékoztatót állítottunk össze a teljességre törekedve. Szerző: dr. Szabó Tibor ügyvéd. Kiadó: Adónet.hu Zrt. Ára: 25.400,-Ft., de Önadózó előfizetőknek 50% kedvezménnyel 12.700,-Ft. Megrendelés: info@onadozo.hu

A 2019. április 26-án hatályba lépett  2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról – azaz a „tavaszi adatvédelmi salátatörvény alapvető változásokat hozott a munkahelyi adatkezelés szabályaiban. Röviden összefoglalva e változások a következő intézkedéseket teszik szükségessé a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatók részére.
 
1.
A legfontosabb változás hogy a munkavállalók részére adott adatkezelési tájékoztatót ki kell egészíteni  egy érdekmérlegelési teszttel, a személyiségi jog korlátozásának szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekkel.  A munkavállaókat eddig is tájékoztatni kellett az adatkezelésről, de most változott ezen tájékoztatási kötelezettség tartalma is, tehát újra kell írni a tájékoztatókat. Minden jogszerű munkáltatói adatkezelés valamilyen formában korlátozza a munkavállaló személyiségi jogait, most a munkáltatónak le is kell írnia, hogy ezt miért tartja szükségesnek és arányosnak. Új munkaszerződések megkötésekor már az új adatkezelési tájékoztatási formulát kell alkalmazni, azaz benne kell lennie a munkavállaló személyiségi joga korlátozásának szükségességét és arányosságát alátámasztó indokolásnak. A már fennálló munkaviszonyokban pedig a munkavállalókkal igazoltan meg kell ismertetni az tájékoztatást. Ez az egy „apró” változás jelentős adminisztrációs terhet ró minden egyes munkáltatóra, kicsire és nagyra egyaránt.
 
2.
Ehhez kapcsolódóan egyszerűsödött az adatkezelési tájékoztatási kötelezettség teljesítésének a módja. Minden egyes adatkezelés vonatkozásában  a törvény előírja a munkavállaló írásbeli tájékoztatási kötelezettségét – ennek teljesítésére viszont bevezet egy egyszerűbb módszert, azzal, hogy az adatkezelési tájékoztatásokat a munkáltató megteheti a helyben szokásos és általában ismert módon történő közzététellel, és ezt írásbelinek kell tekinteni. Tehát elég az adatkezelési tájékoztató kifüggesztése a cég hirdetőtáblájára. Természetesen ez mellett alkalmazhatók a bevett formulák - írásban, papíralapon, e-mailben megküldeni a dolgozónak, és ezt aláírásával igazoltatni. 
 
3.
Felül kell vizsgálni a személyzeti nyilvántartásokban kezelt, személyes adatokat igazoló eredeti és fénymásolt (szkennelt) okiratok – végzettséget igazoló oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok stb. - kezelését. Az új rendelkezések szerint a munkáltató a személyes adatok igazolására okirat bemutatását követelheti, de azt más módon nem kezelheti, tehát nem őrízheti, nem is másolhatja. Így minden munkáltatónál a személyzeti nyilvántartásokban tárolt okiratokat, másolatokat vagy vissza kell adni a gazdájának, vagy meg kell semmisíteni.
 
4.
Felül kell vizsgálni az újj- (tenyér) nyomatok (biometrikus adatok) kezelését, ezek ki és belépésre, munkaidő-nyilvántartásra már nem alkalmazhatók. Biometrikus adatkezelés csak a jogosult azonosítása és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából alkalmazható, további szigorú feltételek mellett.
 
5.
Új szabályokat kell hozni az erkölcsi bizonyítvány kérésére, ha a munkáltató a továbbiakban élni kíván ezzel az intézménnyel, erre vonatkozóan is ki kell egészítenie az adatkezelési tájékoztatásokat. Egyúttal a személyzeti iratok között tárolt erkölcsi bizonyítványok adatkezelését meg kell szüntetni.
 
6.
Koncepcionálisan változtak a munkavállaló rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszköz ellenőrzésének szabályai
. Kimondásra került, hogy munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert  – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. Ezen szabályra tekintettel indokolt a munkaszerződések kiegészítése, a magáncélú használat tiltásának – vagy engedélyezésének egyértelmű rendezésével.
 
7.
Változtak a munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai,
újra kell írni az erre vonatkozó tájékoztatásokat.

Kézikönyvünkben részletesen ismertetjük ezen változásokat. 
 
Kiadványunkban iratmintákat is adunk e változások gyakorlati alkalmazásához.  A minták szerkeszthető Word, illetve Excel formátumúak.
 
Kiadványunk legfontosabb része, legnagyobb értéke az a munkajogi adatkezelési tájékoztatás minta, amellyel a munkáltatók teljesíthetik a 2019. április 26-ával módosított Munka törvénykönyvben előírt tájékoztatási kötelezettségüket.

A tájékoztatás minta  a leggyakrabban előforduló munkáltatói adatkezeléseknél – személyzeti nyilvántartás, alkalmassági vizsgálatok, munkahelyi kamerás megfigyelés, alkoholszonda alkalmazása, számítástechnikai eszközök ellenőrzése stb. – szövegszerűen tartalmazza a munkavállalók személyiségi joga korlátozásának szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményeket, segítve ezzel a személyre szabott saját tájékoztatók megalkotását. De ad mintát arra is, hogy a biometrikus adatok kezelése, vagy  erkölcsi bizonyítvány kérése tekintetében a munkáltatók a jövőben jogszerűen tudják a személyes adatok kezelését végezni.
 
Ezen adatkezelési tájékoztatás mintát ugyanakkor a munkáltatók arra is felhasználhatják, hogy jogos gazdasági érdekeik védelmére további biztosítékokat alkalmazzanak, például a munkavállaló további munkaviszonyának vagy önálló vállalkozásának korlátozásával. 

***

Munkahelyi adatkezelés kézikönyve és iratmintái 2019
Segédlet munkáltatók számára a Munka törvénykönyve 2019. április 26-tól hatályos adatvédelmi változásai alkalmazáshoz
Tartalom:
1. Kézikönyv útmutató  20 oldal (Formátuma: Pdf).
2. Tájékoztató a munkavállaló részére személyiségi jogai korlátozásáról és személyes adatai munkáltató általi kezeléséről 23. oldal (Word)
3. Új munkaszerződés minta (Word)
4. Munkszerződés módosítás a Munka törvénykönvve változásaira figyelemmel (Word)
5. Munkajogi adatkezelés tevékenységek nyilvántartása (Excel)
Szerző: dr. Szabó Tibor ügyvéd
Kiadó: Adónet.hu Zrt.
Ára: 25.400,-Ft. - de Önadózó előfizetőknek 50 % kedvezménnyel 12.700,-Ft
Megrendelés: info@onadozo.hu

Megrendelés esetén díjbekérőt küldünk, kérjük az ellenérték átutatalását a kiadó Adónet.hu Zrt. 11709002-29903043 számú számlájára. Az ellenérték beérkezése után a kiadványt e-mailben küldjük meg, a számlát postázzuk. 
 

SEGÉDLET ONLINE SZÁMLÁZÁSHOZ KISVÁLLALKOZÓKNAK 

A pdf formátumban letölthető kézikönyv pontról pontra bemutatja, mit kell tennie a kisvállalkozónak ahhoz, hogy megfeleljen az új számlázási szabályoknak – amelyeket július 1-től minden vállalkozásnak kötelező alkalmaznia. A kézikönyv ára magában foglal egy 30 napos jogi tanácsadás szolgáltatást is korlátlan számú kérdés lehetőségével, ennek keretében a szerző dr. Szabó Tibor ügyvéd telefonos konzultáció keretében válaszol a számlázással és a vállalkozás működésével kapcsolatos kérdésekre, szükség esetén segít az online számla regisztrációs lépések elvégzésében is. Ára: 25.400,-Ft - Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/segedlet-online-szamlazashoz-kisvallalkozoknak-231


Vissza az előző oldalra