Munkajogi Navigátor - Az új Munka Törvénykönyve a gyakorlatban

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Címkék: Új Munka Törvénykönyve


Ez a kiadvány segítséget ad a cég munkajogi gyakorlatának új törvénynek megfelelő átalakításához. A könyvvel együtt komplex iratmintacsomagot is adunk. 500 oldal + Munkaszerződések, Tájékoztatások, Közös megegyezés, Felmondás, Tanulmányi szerződés, Versenyjogi megállapodás minták külön használati útmutatóval. Ára: 9.900,-Ft + 990,-Ft postaköltség. Önadózó előfizetőknek 20% kedvezménnyel 7.920,-Ft + 990,-Ft postaköltség. Előfizetői rendelés itt: info@onadozo.hu

A 2012-es év első törvényeként került kihirdetésre a foglalkoztatás alapvető szabályainak új törvénye, hivatalos megnevezése szerint a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. Innentől mi is, és a gyakorlat is úgy hívja: az új munka törvénykönyve. Hatálybalépésének időpontja 2012. július 1-e, a törvényhez kapcsolódó módosító és átmeneti rendelkezésekről önálló törvény rendelkezik. 

Az új munka törvénykönyve kapcsán a legfontosabb kérdés: hogyan változik a munka világa 2012-től? Mennyiben lesz más egy munkahelyen dolgozni 2012 július 1-e után, mint előtte? A kérdés munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt lényeges. A választ az egyes munkajogi intézmények szabályainak ismertetésével könyvünkben részletesen kifejtjük.

Az új munka törvénykönyve minden munkahelyen, a munkáltatóktól és a munkavállalóktól új munkajogi gyakorlatot követel. A törvény címzettjeinek, a Kedves Olvasónak is meg kell ismernie, melyek az újdonságok, mi az a szabályok közül, amely változatlan tartalommal megmaradt.

Hogyan olvasson az Olvasó? Vastagbetűvel szedve jelenik meg a törvényszöveg, majd – belső címekkel tagoltan – következik a magyarázat. Ennek  során meghivatkozzuk a törvényjavaslat indokolását is. Szükség esetén más jogszabályok meghatározó részletei is felidézésre kerülnek. Az új Mt. alapján kiemelkedő jelentősége lesz a Polgári Törvénykönyvnek. A könyv írása során áttekintettük, mi „menthető meg” a régi Mt-hez kapcsolódó bírói gyakorlatból. Számos ítélet a továbbiakban is irányt mutat azon kérdések megválaszolásához, melyeknél éppen nem elég bőbeszédű a törvényszöveg. 

A Munkajogi Navigátor második, bővített és módosított kiadása már tartalmazza a Magyar Közlöny 2012. június 28-i  80. számában kihirdetett, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló  2012. évi LXXXVI. törvény ismertetését is. Ennek megfelelően könyvünk az Mt. hatálybalépése előtti módosítása utáni, a 2012. július 1-én hatályos szövegét  és annak magyarázatát tartalmazza.

Könyvünk részét képezi az új Mt. szabályai alapján kidolgozott munkajogi iratmintatár, amelynek felhasználásával a vállalati munkaszervezet átállítható az új törvénynek megfelelő munkajogi gyakorlatra. Iratmintáinkhoz használati útmutatót is adunk.


Olvasóink – könyvünk vásárlói – a www.onadozo.hu alatt elvégzett – díjmentes – regisztrációval és a könyvben található kód megadásával szerkeszthető és cégre adaptálható formában juthatnak hozzá a felhasználható iratmintákhoz.

Letölthető iratminták az új Munka Törvénykönyve alkalmazásához:

Munkaszerződés - alap
Munkaszerződés – határozott idejű
Munkaszerződés vezetőre
Munkaszerződés köztulajdonban álló munkáltató vezetőjére
Munkaszerződés távmunkára
Munkaszerződés módosítás – az új Mt.-re
Versenytilalmi megállapodás
Tanulmányi szerződés

Tájékoztatás  munkaszerződéshez (alap)
Tájékoztatás – a személyiségi jogok korlátozásáról
Tájékoztatás – komplex (alap + személyiségi jogi)
Tájékoztatás – távmunkára

Fizetési felszólítás

Közös megegyezés
Felmondás a munkavállaló magatartása miatt
Felmondás a munkavállaló képessége miatt
Felmondás a munkáltató működésével összefüggő ok miatt
Felmondás azonnali hatállyal
Elszámolás munkaviszony megszűnésekor.


Kiadó: Adónet.hu Zrt. 2012. Szerzők: Dr. Horváth István ügyvéd, egyetemi docens, Dr. Szabó Tibor ügyvéd adószakértő. Ára: 9.900,-Ft + 990,-Ft postaköltség. Önadózó előfizetőknek 20% kedvezménnyel 7.920,-Ft + 990,-Ft postaköltség. Előfizetői rendelés: info@onadozo.hu

MOST MÉG AZ IDEI ÁRON FIZETHET ELŐ AZ ÖNADÓZÓ!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra