Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői - és további írások az Önadózó januári számában

Forrás: Önadózó

2020 a digitalizáció éve lesz? ★ Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői ★ Munkavállalók év eleji nyilatkozatai ★ Munkaügyi teendők az év elején ★ Aktuális áfa változások és feladatok ★ Kommentek az elektronikus számlázás és a digitális archiválás szabályaihoz ★ A számviteli törvény legújabb módosításai ★ Az időbeli elhatárolások elszámolása ★ A könyvelés jövője ★ A legújabb személyi jövedelemadó, ekho és a szociális hozzájárulási adó változások ★ Egyéni vállalkozó kft-je ★ Bemutatjuk az új Tb. törvényt ★ A jövedéki, a vám és a regisztrációs adó törvények módosításai ★ NAV ellenőrzési tapasztalatok ★ Ha még nem előfizetőnk, fizessen elő 2020. 1-12. hónapra még a régi áron, 23.940,-Ft-ért itt: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

Az Önadózó 2020 januári lapszámának tartalmából:

2020 A DIGITALIZÁCIÓ ÉVE LESZ?

A könyvelés digitalizációja, és ennek szükségessége már évek óta hálás téma rendezvényeken, szakmai fórumokon, sajtóban.  Tapasztalatom szerint még mindig a legmegosztóbb téma. A szakmabeliek megosztottak. Van, aki szerint csak az új technikák alkalmazásával lehet a szakmában megmaradni, van, aki még kitart és utópiának nevezi ezen technikák alkalmazását, és nem hisz ezen programok munka-körülményeket javító hatásukban.

MUNKÁLTATÓK, KIFIZETŐK ÉV ELEJI TEENDŐI A MAGÁNSZEMÉLYEK 2019. ÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Cikkünkben az adóév végét követően, felmerülő munkáltatói/kifizetői feladatokat mutatjuk be. Egyfelől ki kell állítani az éves összesített igazolást a magánszemély részére a munkáltató/kifizető által a az adóévben jutatott jövedelemről. A 2019-ben teljesített kifizetésekről, juttatásokról  2020. január 31-éig kötelesek a kifizetők, munkáltatók összesített igazolást kiállítani és a magánszemélynek átadni  Feladatként jelentkezik az kontroll adatszolgáltatás teljesítése az adóhatóság részére is.  A munkáltatók, kifizetők számára előírt adatszolgáltatások többségét is az adóévet követő év január 31-éig kell teljesíteni.

MUNKAVÁLLALÓK ÉV ELEJI NYILATKOZATAI

Cikkünk a főleg januárban esedékes, különböző kedvezmények igénybevételére irányuló munkavállalói adóelőleg-nyilatkozatokat ismerteti.

MUNKAÜGYI TEENDŐK AZ ÉV ELEJÉN

Pénz, pénz, pénz! Hiába fontos, lapzártánkig még nem került kihirdetésre az a kormányrendelet, ami a Munka Törvénykönyve felhatalmazása alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 2020-ban hatályos összegét szabályozza, így csak valószínűsíthetünk.  Ugyanakkor az összeg emelése esetén, annak mértékétől függetlenül az eljárás azonos. Az évkezdéshez kapcsolódó munkaügyi teendőket összegezzük.

AKTUÁLIS ÁFA VÁLTOZÁSOK ÉS FELADATOK

Az Áfa törvény és a forgalmi adózásban közvetlenül alkalmazandó EU-s szabályok módosításából eredő 2019. évi változásokról, különös tekintettel a könyvelőket érintő többlet feladatokra. Izgalmas évnek nézünk elébe 2020-ban az általános forgalmi adózás terén. Az Áfa törvényben és a HÉA irányelv közvetlen hatályú végrehajtási rendeletében jelentős változásokat fogalmazott meg a jogalkotó. A változások nagymértékben megnövelik a könyvelők adminisztrációs terheit, és jelentős felelősség többletet raknak a vállukra. A cikkben megpróbálom röviden, közérthetően ismertetni és értelmezni a változásokat. Nem törekszem a teljeskörűségre, sokkal inkább a könyvelők adminisztrációs tevékenységére kívánok fókuszálni.  

KOMMENTEK AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS ÉS A DIGITÁLIS ARCHIVÁLÁS SZABÁLYAIHOZ

Igazi ismeretterjesztő céllal felvázoljuk az elektronikus számlázás és bizonylatmegőrzés jogszabályi hátterét, ezzel is segítve talán az ügyviteli gyakorlatban meglevő félreértések és kétségek eloszlatását – és a helyes gyakorlatok kialakítását. A jogalkotónak lenne mit egyszerűsítenie az elektronikus számlázás és különösen a másolatkészítés, digitális archiválás túlbonyolított, esetenként zavaros szabályain.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY LEGÚJABB MÓDOSÍTÁSAI

Írásunkban összefoglaljuk a számviteli törvény elmúlt időszaki módosításait, ezek egy része 2020 január 1-től alkalmazható, de vannak olyan módosítások is, amelyek a 2019. évben indult üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet

AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ELSZÁMOLÁSA II. RÉSZ

A passzív időbeli elhatárolások fajtái, nyilvántartásba vétele, értékelése, megszüntetése, bemutatása a kiegészítő mellékletben ★ Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának főbb esetei ★ Bevételek passzív időbeli elhatárolásának főbb esetei ★ Halasztott bevételek főbb esetei  ★ Passzív időbeli elhatárolások a mikrogazdálkodóknál   

A KÖNYVELÉS JÖVŐJE

Egy más szemléletű írást közlünk a digitalziáció könyvelőkre gyakorolt hatásáról. Eddig a szakmán belül, könvyelők, könyvvizsgáló, adótanácsadók körében és  részvételével folyt a közös gondolkodás. De hogyan látják e kérdést a szakmán kívűlről, egy másik szakma képviselői?   Ajánljuk olvasóink figyelmébe az üzleti coachingot.

A LEGÚJABB SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, EKHO ÉS A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Írásunkban bemutatásra kerülnek a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló törvény (őszi adócsomag), valamint a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény (új Tbj.) személyi jövedelemadót, ekho-t, illetve szociális hozzájárulási adót érintő módosításai. Emellett röviden ismertetjük az új Tbj.-t megelőzően hatályba lépő járulékot érintő rendelkezéseket. 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Már több írásban foglalkoztunk e témával. A 2019. évi LXVI. törvény 2019. július 10-étől tette lehetővé, hogy az egyéni vállalkozó a tevékenysége folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson. Itt az egyéni vállalkozásban felvetődő személyi jövedelemadó kérdéseket járjunk körbe, mi lesz veszteséggel, mi lesz az adókedvezményekkel?  A kérdéssel már a kft. oldaláról a számviteli törvény módosítását bemutató cikkünkben is részletesen foglalkozunk. 

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAKRÓL, VALAMINT EZEN ELLÁTÁSOK FEDEZETÉRŐL SZÓLÓ ÚJ TÖRVÉNY SZABÁLYOZÁSÁNAK ISMERTETÉSE

Cikkünkben bemutatjuk társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló, 2020. július 1-jén hatályba lépő új törvény szabályrendszerét. Így ismertetjük azon rendelkezések körét, amelyek változatlan formában élnek tovább az új Tbj.-ben és részletesen bemutatásra kerülnek azok a részek, amelyekben jelentős változásokat eszközölt a jogalkotó.

A JÖVEDÉKI, A VÁM ÉS A REGISZTRÁCIÓS ADÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSAI

A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény a címben jelzett törvényekre is tartalmaz módosításokat. 

NAV ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK

Az áfabevallások M lapjainak benyújtása során tapasztalt leggyakoribb hibák ★ A leltárkészítés buktatói

SEGÉDLET ONLINE SZÁMLÁZÁSHOZ KISVÁLLALKOZÓKNAK 

A pdf formátumban letölthető kézikönyv pontról pontra bemutatja, mit kell tennie a kisvállalkozónak ahhoz, hogy megfeleljen az új számlázási szabályoknak – amelyeket július 1-től minden vállalkozásnak kötelező alkalmaznia. A kézikönyv ára magában foglal egy 30 napos jogi tanácsadás szolgáltatást is korlátlan számú kérdés lehetőségével, ennek keretében a szerző dr. Szabó Tibor ügyvéd telefonos konzultáció keretében válaszol a számlázással és a vállalkozás működésével kapcsolatos kérdésekre, szükség esetén segít az online számla regisztrációs lépések elvégzésében is. Ára: 25.400,-Ft - Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/segedlet-online-szamlazashoz-kisvallalkozoknak-231


Vissza az előző oldalra