Munkavállalói nyilatkozatok a bérszámfejtéshez - és további írások az Önadózó januári számában

Forrás: Önadózó

Munkáltatók, kifizetők év eleji teendői ★ Munkavállalói nyilatkozatok a bérszámfejtéshez ★ Munkaügyi teendők 2021 elején ★ Konzorciumok áfa szabályai ★ Változások a társasági adótörvényben ★ A számviteli törvény változásai ★ A Szja, KATA és járulékváltozások ★ Őstermelők megújuló adózási szabályai ★ A szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények ★ Az adóeljárás változásai 2020-2021 ★ Helyi adók, illetékek változásai ★ Vám, jövedéki és regisztrációs adó változások 2021 ★ Új év - új teendők - most fizessen elő - még a régi áron - az Önadózó 2021-es előfizetői csomagjára: 2021. 1-12. hóra 24.696,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

MUNKÁLTATÓK, KIFIZETŐK ÉV ELEJI TEENDŐI A MAGÁNSZEMÉLYEK 2020. ÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

Írásunkban a 2020-as  adóév végét követően, felmerülő munkáltatói, kifizetői feladatokat mutatjuk be a magánszemély részére a munkáltató/kifizető által az adóévben jutatott jövedelemről szóló éves összesített igazolás kiállítása vonatkozásában. Bemutatjuk továbbá az adóhatóság részére teljesítendő kontroll adatszolgáltatás menetét. 

MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZATOK A BÉRSZÁMFEJTÉSHEZ

Január nagyon fontos hónap a munkavállalók és a munkaadók szempontjából egyaránt, hiszen a munkavállalóknak számos nyilatkozatot kell tenniük annak érdekében, hogy munkaadójuk megfelelőképpen el tudja készíteni a bérszámfejtésüket. A munkáltató, kifizető ugyanis csak akkor tudja év közben a havi bérszámfejtés során figyelembe venni a magánszemélynek járó személyi jövedelemadó kedvezményeket, illetve a tevékenységével összefüggésben előreláthatóan felmerülő költségeket, ha a magánszemély a kedvezményre való jogosultságáról, illetve a várható kiadásairól az adóév elején nyilatkozik a kifizetőnek. 

KONZORCIUMOK ÁFA SZABÁLYAI

A magyar gazdaságban rendre a pénzügyi szektorban, a kutatás fejlesztésben és az építőiparban találkozhatunk konzorciumokkal, azonban egészen perifériális területen is találkoztam konzorciumi megállapodással, így például a hulladékgazdálkodás körében is. Írásunkban megvizsgáljuk a felmerülő áfa kérdéseket.

VÁLTOZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓTÖRVÉNYBEN

Írásunkban – a hatálybalépés sorrendjében – a társasági adó rendszeréhez kapcsolódó, 2020 év végén és 2021. január 1-ével hatályba lépett változásokat mutatjuk be.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 

A számviteli törvény 2020 év végi módosításai elsősorban más jogszabályi változásokkal való összhang és a törvényen belüli belső összhang megtemetését szolgálják, illetve egyszerűsítéseket tartalmaznak. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény újabb módosítását az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény tartalmazza.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ. A KATA ÉS A JÁRULÉKFIZETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI

Cikkünk az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvényben (a továbbiakban: adócsomag) szereplő módosításokat ismerteti részletesen, emellett pedig röviden kitér a koronavírus járvány kapcsán hozott gazdaságvédelmi intézkedésekre is a SZÉP Kártya és a távmunkavégzés kapcsán.

AZ ŐSTERMELŐI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGÚJULÓ ADÓZÁSI SZABÁLYAI

2021-től a mezőgazdasági őstermelői tevékenység „önállóan”, mezőgazdasági őstermelőként, „közösen” őstermelők családi gazdasága vagy családi mezőgazdasági társaság keretében folytatható.  Cikksorozatunk első részében áttekintettük az új működési formák anyagi jogi szabályait (tevékenységi kör meghatározása, nyilvántartási, ellenőrzési szabályok), melyet a 2021. január 1-jén hatályba lépő családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csg. törvény) tartalmaz. A rendelkezésre álló keretszabályok jelentős átalakulásával összefüggésben az egyes működési formák adózási szabályai is módosultak. Cikksorozatunk második részében a mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdasága adózási szabályait foglaljuk össze és kitérünk a családi mezőgazdasági társaság tagjaira vonatkozó új rendelkezésekre is. 

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓBÓL IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK

Cikkünk a szociális hozzájárulási adókedvezmények bemutatását célozza, illetve a gyakorlatban felmerült kérdéseket vizsgálja meg, valamint az új Tbj.-vel összefüggésben felmerült kérdésekre is kitér.

AZ ADÓELJÁRÁS VÁLTOZÁSAI 2020-2021

2020 különleges év volt, adóztatási szempontból is. Az adóeljárási szabályok is több alkalommal módosultak az év során, több rendelkezés csak átmenetileg, néhány azonban „véglegesen”. E mellett természetesen a „szokásos” évközi, év végi adócsomagok is tartalmaztak új rendelkezéseket. Jelen cikk a legfontosabb módosításokat emeli ki.

HELYI ADÓK, ILLETÉKEK 2020. ÉVKÖZI ÉS 2021. ÉVI VÁLTOZÁSAI

A következőkben a 2020. év közben hatályba lépett (jövőben is alkalmazandó), valamint a 2020. őszén kihirdetett törvények helyi adók és illetékek módosításait ismertetjük. A helyi iparűzési adót illetően kitérünk az előleg-kiegészítési kötelezettség intézményének megszűnésére, a szokásos piaci ár alapulvételével történő adóalap-megállapításra, a szánviteli törvény szerinti hiba feltárása adóévének adóalapra gyakorolt hatására, az adóbevallás állami adóhatósághoz való kötelező benyújtására is. Az illetéknemet érintően a testvérek közötti ingyenes vagyonszerzés mentességi tényállását, a családi otthonteremtési akcióterv új elemeit is taglaljuk. A törvénymódosításokhoz kapcsolódó magyarázatok, jogértelmezések és gyakorlati példák a megalapozott jogalkalmazást kívánják elősegíteni. 

VÁM, JÖVEDÉKI ÉS REGISZTRÁCIÓS ADÓ VÁLTOZÁSOK 2021

Az év végi adócsomagban, a címben szereplő törvényeket is módosította az országgyűlés, a következőkben a módosítások fontosabb változásait mutatjuk be.

MUNKAÜGYI TEENDŐK 2021 ELEJÉN

Távmunka szabályok február 8-ig ★ Minimálbér bér és garantált bérminimum 2021-re ★ Szabadság újévi megállapítása – jogcímek, jogszerző feltételek ★ A 2020-ból megmaradt szabadság 2021-ben történő kiadhatósága ★ Munkaidőkeret – újévi kezdéssel 

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 3-12. hónapra 20.580,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra