Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban jelenleg kitölthető adóhatósági nyomtatványok

Forrás: www.nav.gov.hu

Címkék: ONYA


Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) jelenleg a következő adóhatósági nyomtatványok tölthetők ki.

 • 19KATA, 20KATA, 21KATA (Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, Bevallás 40 százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére a 2019/2020/2021. évre)
 • 1941, 2041 (Bevallás a társasházak részére a 2020. évi személyi jövedelemadóról),
 • 2091, 2191 (Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról),
 • 2092 (Bevallás a közművezetékek adójáról),
 • 2020, 2120 (Havi bevallás a biztosítási adóról),
 • 20P90, 21P90 (Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról),
 • 21KIVA (Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, osztalék utáni adót kiváltó adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója),
 • 21TFEJLH (Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról),
 • BEV_J01 (Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről),
 • BEV_J02 (Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről),
 • NY (Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról),
 • ’T34 (A természetes személy adóazonosító jellel, adóigazolvánnyal, vámazonosító számmal és levelezési címmel kapcsolatos bejelentése),
 • ’T1011U (Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelentések teljesítése),
 • ’T101 (Természetes személyek adószám-igénylése, változásbejelentése),
 • ’T101E (Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése),
 • ’T201 (Külföldi szervezetek, egyházak, társasházak és egyéb szervezetek adat- és változásbejelentése),
 • ’T201T (Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek és egyéni cégek adat- és változásbejelentése),
 • ’T201CSZ (Alapítványok, egyesületek és egyéb civil szervezetek adat- és változásbejelentése),
 • ’T201TSZ (Törzskönyvi jogi személyek adat- és változásbejelentése),
 • NAV_J09 (Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról),
 • NAV_J33 (Jövedéki kiskereskedő és bérfőzető bejelentése),
 • NAV_J41 (Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása),
 • ’T1043H (Háztartási munka bejelentése),
 • TEL (Kérelem az egyes adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfélazonosító-szám igényléséhez, törléséhez és cseréjéhez),
 • 21NYHIPA (Nyilatkozat HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt),
 • AUTRESZ (Kérelem az Art. 156. és 199. §-ai szerinti automatikus fizetési könnyítési kérelmek benyújtásához, módosításához, visszavonásához),
 • 2117 (Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez),
 • NAV_F04 ("Érzékeny" FAJ kódos bejelentés),
 • NAV_F06 (Egyéb fémkereskedelmi szakterületi bejelentések, kérelmek).

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 7-12. hónapra 12.348,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra