Őstermelők családi gazdaságának áfa alanyisága

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2021/05 | Szerző: Vira Sándor

Címkék: őstermelők családi gazdasága


Az őstermelők családi gazdasága egy olyan szervezet, amelyet az áfatörvény kezelni nem tud annak okán, hogy maga a szervezeti forma nem jogképes, így az őstermelők családi gazdasága nem lehet áfa adóalany, ami a 2020. évi CXXIII. tv. 6. § (1) bekezdéséből következik. Az őstermelők családi gazdasága gyakorlatilag egy polgárjogi társaság.

Áfa alanynak az a jogképes személy vagy szervezet minősül, aki gazdasági tevékenységet folytat tekintet nélkül annak helyére, céljára, eredményére (Áfa tv. 5. § (1) bek.).

Mivel az őstermelők családi gazdasága nem lehet adóalany, így annak jogképes magánszemély tagjai válnak adóalannyá akkor, ha gazdasági tevékenységet végeznek. Vagyis, ha valamelyik tag saját nevében ellenérték fejében terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt akkor az a tag adóalannyá válik. Következik ebből, hogy ha nem minden tag értékesít terméket vagy nyújt szolgáltatást saját nevében, úgy az a tag, aki nem végez gazdasági tevékenységet nem fog adóalanynak minősülni. Vagyis lehetséges, hogy az őstermelők családi gazdaságának lesznek áfa adóalany és nem adóalany tagjai is, és csak azok lesznek áfa alanyok, akik értékesítési tevékenységet is folytatnak.

Előfordulhat olyan is, hogy a tagok kijelölnek egy személyt a gazdaságban és csak ő értékesít, vagyis csak egy személy válik áfa adóalannyá a gazdaságból, így a következőkben taglalt azonos adózási mód problémaköre nem kerül előtérbe. Az őstermelők családi gazdaságának létrehozatalakor elsődleges tisztázandó kérdés, hogy kinek legyen adószáma, ki minősüljön áfa adóalanynak, illetve ki értékesítse a megtermelt javakat. Én úgy vélem, hogy a családi gazdaság adóalany tagjainak számát érdemes ésszerű korlátok közé szorítani, különös tekintettel az azonos adózási mód feltételre.

***

ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE

Tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás már a 2021-es új szabályok szerint – segédletekkel, iratmintákkal.  Egyszerre könyv és e-book. Ez a könyv tartalmaz 92 db. szervezési megoldást, 99 db adótippet, 17 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, TEÁOR besorolási segédeletet, adónaptárat. Szerző: Dr. Szabó Tibor - Megrendelés: Önadózó Webáruház

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 9-12. hónapra 8.232,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra