Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve 2023 - iratmintákkal rendelhető!

SZJA

Nyomtatás
Forrás: Önadózó

Kiadványunk összefoglalja az őstermelői tevékenységhez és a családi gazdaság alapításához és működéséhez kapcsolódó jogi, szervezeti teendőket, adózási, bevallási, könyvelési feladatokat és határidőket. A lehetséges adókedvezményeket és mentességeket is számba vesszük. Kiadványunkkal áttekinthetők az őstermelőket, családi gazdaságokat terhelő ügyviteli, adózási, jogi, szervezeti feladatok és kialakítható a saját ügyvitel helyes rendje. Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is. Megrendelés és további infó Önadózó Webáruház: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/szakkonyvek-1/ostermelok-es-csaladi-gazdasagok-kezikonyve-2023-334

 ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE (2023)

Kiadványunkban bemutatjuk a családi gazdaságokról szóló törvény alkalmazását, az őstermelők, családi gazdaságok, családi mezőgazdasági társaságok működésére és adózására vonatkozó jogszabályi lehetőségeket. 

Az őstermelők, családi gazdaságok 2021-től új nyilvántartási, működési és adózási, könyvelési szabályok szerint végezhetik tevékenységüket. Új működési formaként került bevezetésre a családi mezőgazdasági társaság is, amelynek fő előnye egyelőre, hogy tagjaik számára elővásárlási és előhaszonbérleti jogot biztosít a termőföld-adásvételeknél és haszonbérleteknél.  Mind családi gazdaságban, mind pedig családi mezőgazdasági társaságban lényegesek a földhasználatra vonatkozó megállapodások. Ezért bemutatjuk a Földforgalmi törvény földhasználati szabályait is, alkalmazásukhoz iratmintákat is adunk. Kielemezzük azt is, hogy adózási szempontból miként célszerű megkötni a családi gazdaságot alapító szerződéseket. Az őstermelői tevékenységre vonatkozó jogi és szervezeti feltételek betartását  szigorodó ellenőrzési szabályok és szankciók biztosítják.  A mezőgazdasági igazgatási hatóság a tevékenység nem jogszerű folytatásának megállapítása esetén bírságot szabhat ki, és még a mezőgazdasági őstermelőnek a tevékenységtől történő eltiltását is elrendelheti. Már a nyilvántartás adataitól való eltérés esetén is ki lehet szabni 500 ezer forint bírságot. 

Az őstermelők adózásában az átalányadózás igen kedvező feltételeket és egyszerűsítéseket biztosít. Ezzel együtt is az őstermelői tevékenység ügyvitele, adminisztrálása nem is olya egyszerű feladat. Elég, ha csak felvázoljuk egy pillanatra, hogy az őstermelő a  jövedelme után a személyi jövedelemadónak, az értékesítése után az általános forgalmi adónak,  a bevételei után  a helyi iparűzési adónak az alanya, és mint önfoglalkoztató a társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó hatálya alá is tartozik. Minden egyes adónem bevallási, fizetési, nyilvántartási kötelezettségekkel és határidőkkel követeli a megfelelést. Adott esetben az online számla adatszolgáltatást is tudni kell teljesíteni. Az őstermelőknek társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó fizetési és bevallási kötelezettségekkel is számolniuk kell, de e téren is megilletik őket mentességek. Nem egyszerű kiválasztani, hogy ki melyik kategóriába esik, és ott milyen teendői vannak – de kiadványunk ad egy sorvezetőt, amely alapján a biztosított / nem biztosított avagy a járulékfizető / nem fizető státusz könnyebben meghatározható. 

A 2023-as év is tartogat kedvező változásokat az őstermelők és családi gazdaságok számára. A minimálbér 232 ezer forintra emelésével jelentősen emelkedtek a bevételi és adómentességi értékhatárok.  Változatlanul alkalmazhatók az Szja kedvezmények, így a 2022-ben belépett  25 év alatti fiatalok, / 30 év alatti anyák szja kedvezménye, amellyel az őstermelésből származó jövedelem is csökkenthető. Bemutatjuk az erre vonatkozó szabályokat, és azt is, hogy ezek alapján a családi gazdaságok miként  maximalizálhatják adómegtakarítási lehetőségeiket. 

2022, évtől az egyéni vállalkozók átalányadózása is kedvezőbbé vált, és ez érinti a mezőgazdasági tevékenységet nem őstermelőként végző egyéni vállalkozókat is, és némi veszteséggel, de új lehetőségeket nyít a bevételi értékhatáraikat, vagy a kiegészítő őstermelői tevékenység bevételi arányát feszegető őstermelők előtt is. Kiadványunkban bemutatjuk miként lehet az őstermelést és az egyéni vállalkozást összehangoltan, adóoptimalizáltan végezni, úgy hogy mind az őstermelés, mind az egyéni vállalkozás adózási feltételeinek megfeleljünk, és a mezőgazdasági tevékenység volumene is növekedhessen.

Az őstermelésbe újonnan érkezőket – továbbá az adatmódosító és megszűnést tervező régieket - érinti, hogy 2023-tól már elektronikusan is kezdeményezhető a mezőgazdasági őstermelők, az őstermelők családi gazdaságának, valamint a családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vételére, adatainak módosítására, nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás.

Ismertetjük a 2023-ban hatályba lépett, az agárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvényt. E törvény hatálya a  mezőgazdasági őstermelők továbbá a a mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók gazdaságának átadására terjed ki,  és célja  az agrárágazat generációs megújulásának segítése. Tehát itt alapvetően a vagyon családon belüli átadásáról van szó, de nem kizárólagosan, mert a törvény lehetőséget ad a hozzátartozói láncolaton kívűli vagyonátadásra is. Ez a törvény minden őstermelőt, és minden mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozót érinthet. Ezért ajánljuk a speciálisan ezzel a kérdéssel foglalkozó A gazdaságátadás kézikönyve című kiadványunkat, amely tartalmazza az agárgazdaságok átadásáról szóló törvény magyarázatát és az alkalmazásához szükséges szerződésmintákat. További információ erről a www.onadozo.hu alatti Önadózó Webáruházban olvasható.

Kiadványunk újdonsága az is, hogy külön fejezetben bemutatjuk az őstermelőként végzett vendéglátás és szálláshelyszolgáltatás lehetőségeit. Ki, milyen feltételekkel hogyan üzemeltethet falusi vendégasztalt, és az őstermelésbe, családi gazdaságok tevékenységébe hogyan illeszthető be ez a tevékenység. 

Kiadványunk összefoglalja az őstermelői tevékenységhez és a családi gazdaság alapításához és működéséhez kapcsolódó jogi, szervezeti, teendőket, adózási, bevallási, könyvelési feladatokat és határidőket. Praktikus segítség, hogy kiadványunkban megtalálható az őstermelői tevékenységek besorolása az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke  (ÖVTJ-kód) alá. A lehetséges adókedvezményeket és mentességeket is számba vesszük, ezzel az olvasó jelentős adóforintokat is megtakaríthat. 

Kiadványunkkal áttekinthetők az őstermelőket, családi gazdaságokat terhelő ügyviteli, adózási, jogi, szervezeti feladatok és kialakítható a saját ügyvitel helyes rendje.

További infó és megrendelés: Önadózó Webáruház

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023 Cafetéria szabályzat 2023 Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,●  Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó WebáruhgázbanElőfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra