Őstermelők nyilvántartásba vétele 2021-től

KKV

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: Kovács Kinga Dóra

Címkék: őstermelő


Az új szabályok szerint mezőgazdasági őstermelőként őstermelői tevékenység a nyilvántartásba vételt követően végezhető. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemről a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Agrárkamara) dönt. Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően személyükben az új törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek;

 A mezőgazdasági őstermelők nyilvántartását a mezőgazdasági igazgatási szerv az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben üzemelteti, amely ezen adatok tekintetében közhitelesnek minősül.

Az Agrárkamarához benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell a Csg. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat: a személyazonosító adatokat, az elérhetőségre vonatkozó adatokat, valamint a tevékenységre vonatkozó adatokat. Így például meg kell jelölni az őstermelői tevékenység végzésének helyét, a mezőgazdasági őstermelő által adott gazdasági évben termesztett növénykultúrák, -fajok, illetve a tenyésztett állatfajok megnevezését, az őstermelő által értékesíteni kívánt növényi, állati eredetű termékek megnevezését, valamint azt is, hogy az őstermelő az őstermelők családi gazdasága tagjaként végzi-e őstermelői tevékenységét. Emellett a természetes személynek a kérelemben arról is nyilatkoznia kell, hogy megfelel az őstermelőkre vonatkozó feltételeknek, miszerint saját gazdasággal rendelkezik, annak működtetésében folyamatosan részt vesz, és a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve nem folytat egyéni vállalkozóként őstermelői tevékenységet.

Ha valakit mezőgazdasági őstermelőként nyilvántartásba vesznek, akkor őstermelői tevékenységet semmilyen más formában nem végezhet. Ez alól csak a kiegészítő tevékenység a kivétel, ugyanis, ha a kiegészítő tevékenység mértéke meghaladja az őstermelői tevékenységének negyedet, akkor ebben az esetben csak ez a kiegészítő tevékenysége kikerül az őstermelői tevékenységek köréből. Vagyis nem zárja ki a mezőgazdasági őstermelőként történő nyilvántartásba vételt az, ha a kiegészítő tevékenysége az egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységei között is szerepel.

A nyilvántartás naprakészségének biztosítása érdekében a természetes személynek a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásba vétel iránti kérelemben foglalt bármely adat változásáról 15 napon belül értesítenie kell az Agrárkamarát.

A nyilvántartásból törölni kell azt a mezőgazdasági őstermelőt, aki

  • kérelmezi a nyilvántartásból való törlést,
  • elhalálozik,
  • nem felel meg a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó feltételeknek,
  • támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat,
  • a változás-bejelentési kötelezettségét határidőben és az erre irányuló felszólítás ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben nem teljesíti, vagy
  • a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzése során szabálytalanságot állapít meg, és a tevékenységtől való eltiltást 6 hónapon belül már alkalmazta.

Ha a törlés az utóbbi három eset miatt következett be, akkor a törléstől számított öt évig nem vehető újra nyilvántartásba a mezőgazdasági őstermelő.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 1-12. hónapra 24.696,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra