Pénzmosás elleni aktuális feladatok - és további írások az Önadózó áprilisi számában

Forrás: Önadózó

Önadózó előfizetőként ingyenesen letöltheti azt a dokumetumcsomagot, amellyel a legújabb pénzmosás eleni kötelezettségek elvégzését könnyen kipipálhatja ● A számlaadat-szolgáltatás legfontosabb tanulságai ● Előleg és módosító számlák kezelése a gyakorlatban ● Online számla adatszolgáltatás külföldi teljesítési hely esetén ● Összefonódási viszonyok a kkv-besorolás és egyéb szempontok alapján ● A telephely kérdése a nemzetközi adózásban ● IFRS 8 Működési szegmensek ● A tőkejövedelmek bevallása ● A kriptovalutákból származó jövedelem bevallása ● Külföldön dolgozó magánszemélyek adózása és járulékfizetése ● A foglalkoztatói közterhek alóli mentesség kiterjesztése ● A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése 2021-től ● Változások a pénzmosás elleni szabályozásban – és a szolgáltatók teendői ● Előfizetés az Önadózó előfizetői csomagjára: 2021. 4-12. hóra 18.522,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

A SZÁMLAADAT-SZOLGÁLTATÁS LEGFONTOSABB TANULSÁGAI

Írásunk az adatszolgáltatással kapcsolatban elterjedt a hiedelmekkel próbál leszámolni és felvázolja a jogszabályi szempontból helyes értelmezést, valamint az adatszolgáltatásokkal – és ezzel párhuzamosan a számlakiállítással – kapcsolatos legfontosabb buktatókat. Az adatszolgáltatás minden vállalkozás számára egyfajta kötelezettséget jelent, ugyanakkor az is fontos, hogy az adatszolgáltatásban rejlő lehetőségeket a vállalkozások ki tudják használni, az esetlegesen elkövetett hibákból tudjanak tanulni. 

ELŐLEG ÉS MÓDOSÍTÓ SZÁMLÁK KEZELÉSE A GYAKORLATBAN

 Az idei évben is a számla adatszolgáltatási kötelezettség szabályainak változása felszínre hozott néhány olyan adózói gyakorlatot, melyeket a korábbi években alkalmaztak ugyan, de azok nem feleltethetőek meg az Áfa tv. vonatkozó rendelkezéseinek. E cikkben összefoglalom az előlegszámla, illetve korrekciós számla kiállításának legfontosabb szabályait kitérve a számla adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére is.

ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS KÜLFÖLDI TELJESÍTÉSI HELYŰ TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSA ESETÉN

Írásunk következtetése szerint akkor nem kell adatot szolgáltatni a kimenő számláról, ha az adott számlában másik tagállami forgalmi adót számítunk fel.  A harmadik országban teljesített ügyletek esetében a kiállított számláról mindenképpen adatot kell szolgáltatnunk.

ÖSSZEFONÓDÁSI VISZONYOK A KKV-BESOROLÁS ÉS EGYÉB SZEMPONTOK ALAPJÁN

Jelen cikk első részében a kkv besorolás szabályait mutatjuk be, utána pedig az egyes összefonódási viszonyokkal kapcsolatos fogalmak közötti fő különbségeket vázoljuk.

A TELEPHELY KÉRDÉSE A NEMZETKÖZI ADÓZÁSBAN 1. RÉSZ

A következő cikkünk a telephely kérdését járja körül. Bemutatjuk, hogy külföldi vállalkozások hazai adóztatása szempontjából milyen jelentősége van az adóegyezmények telephely fogalmának, az ahhoz kapcsolódó OECD Modellegyezmény Kommentárjában található magyarázatoknak, valamint a kapcsolódó hazai társasági adó szabályoknak. A cikk ismerteti az OECD Modellegyezmény 5. cikkének (Telephely) felépítését és a legfontosabb tényállásokat, amelyek telephely keletkezéséhez vezetnek. A gyakorlatban leginkább előforduló eseteket a Modellegyezmény Kommentárjából származó példák is illusztrálják. Mindezeken túl szó lesz az adóegyezmények telephely meghatározásának és a társasági adó törvény telephely fogalmának kapcsolatáról, valamint arról is, hogy mi a teendő abban az esetben, ha egy állammal Magyarország nem kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.

 IFRS 8 MŰKÖDÉSI SZEGMENSEK

A cikk a 2009. január 1-jétől hatályos IFRS 8 Működési szegmensek standard előírásait mutatja be a szegmensek kialakítására, meghatározásának módjára és a gazdálkodó közzétételi kötelezettségére vonatkozóan. A standardban meghatározott kritériumok alapján egy egyszerű gyakorlati példa alapján elvégezzük a szegmentációt, a működési szegmensek beszámolási szegmensekké való minősítését.

A TŐKEJÖVEDELMEK BEVALLÁSA

Cikkünk a tőkejövedelmek bevallására vonatkozó rendelkezéseket, illetve a bevallási nyomtatvánnyal összefüggő fontosabb tudnivalókat ismerteti.   

A KRIPTOVALUTÁKBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓKÖTELEZETTSÉGE ÉS BEVALLÁSA

Napjainkban szárnyal a kriptovaluták árfolyama, a volatilis, mindig nyitva lévő piac vonzó befektetési lehetőséget kínál a befektetők számára. Cikkünk a kriptovalutákal kapcsolatos ügyletek hatályos szabályok szerinti adókötelezettségét és bevallási tudnivalóit ismerteti.   

KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ADÓZÁSA ÉS JÁRULÉKFIZETÉSE 2. RÉSZ - „HOME-OFFICE”-BAN MAGYARORSZÁGON, VAGY KÜLFÖLDÖN

Külföldi munkavégzés adó- és társadalombiztosítási szabályai gyakorlati alkalmazása tárgykörben cikksorozatunk második részét adjuk közre, melyben a „home-office” hatását vizsgáljuk a külföldi munkavégzéssel összefüggésben.

A FOGLALKOZTATÓI KÖZTERHEK ALÓLI MENTESSÉG KITERJESZTÉSE, ÉS AZ ÖNFOGLALKOZTATÓKRA VONATKOZÓ ÚJ KEDVEZMÉNYEK A VESZÉLYHELYZETBEN

Írásunkban bemutatjuk, hogy a pandémiás helyzet miatt 2020 novemberében hatályba lépett, a foglalkoztatás terheinek enyhítését célzó veszélyhelyzeti intézkedések hogyan bővülnek 2021 március hónapjára, és bemutatjuk azok érvényesítésének lehetőségeit.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE 2021-TŐL

A szakképzési hozzájárulásra, mint elkülönült, de annál fontosabb sajátos kötelezettségformára  vonatkozó előírások rendszere igen összetett, részletszabályaiban több témát ölel fel és még 2021 elején is sok nyitott kérdést vet fel. Írásunkban bemutatjuk  legfontosabb szabályokat és újdonságokat, legfőképp a korábbi szakképzési hozzájárulási rendszerhez képest bekövetkezett eltéréseket.

VÁLTOZÁSOK A PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYOZÁSBAN – ÉS A SZOLGÁLTATÓK TEENDŐI

Ismertetjük a 2021. február 2-án kihirdetett PM rendeleteket, bemutatjuk, hogy ezek alapján mely pontokon kell a szolgáltatóknak a belső szabályzataikat módosítaniuk. Előfizetőink részére a módosítások végrehajtására mintákat is adunk. Kitérünk arra is, hogy mi a helyzet a hányatott sorsú tényleges tulajdonosi nyilvántartással és adatszolgálttatással.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 5-12. hónapra 16.464,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra