PM tájékoztató a megemelt összegű minimálbér, garantált bérminimum adójogviszonyokban történő alkalmazásáról

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: www.kormany.hu | Szerző: PM

Címkék: minimálbér, garantált bérminimum


Amennyiben egy adójogszabály az év első napján hatályos minimálbérre hivatkozó rendelkezést tartalmaz és a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben megállapított magasabb összegű minimálbér/garantált bérminimum alkalmazása a fizetési kötelezettséget csökkenti (kevésbé terhessé teszi), úgy fizetési kötelezettség megállapításánál (csökkentésénél) a megemelt összegeket már a 2021. január 1-jét követő időszakra alkalmazni lehet.

2021. január 28-án a Magyar Közlöny 2021. évi 13. számában megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet).

Ez alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 167 400 forint, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 219 000 forint. 

Ezzel összefüggésben, a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021 (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a a minimálbér és a garantált bérminimum alapján megállapított jogosultságok újbóli megállapítását vagy felülvizsgálatát írja elő.

 A Korm. rendelet rendelkezését figyelembe véve, amennyiben egy adójogszabály az év első napján hatályos minimálbérre hivatkozó rendelkezést tartalmaz és a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben megállapított magasabb összegű minimálbér/garantált bérminimum alkalmazása a fizetési kötelezettséget csökkenti (kevésbé terhessé teszi), úgy fizetési kötelezettség megállapításánál (csökkentésénél) a megemelt összegeket már a 2021. január 1-jét követő időszakra alkalmazni lehet. 

Így a kedvezőbb, magasabb összegű minimálbérrel lehet számolni a személyi jövedelemadóban a személyi kedvezmény havi összege, az éves őstermelői bevételi értékhatárok (pl. az átalányadózás választásának lehetősége, az adómentesnek minősülő bevétel), vagy az ún. csekély értékű ajándék mértéke esetében is. A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető, a minimálbérben vagy annak 50 százalékában megállapított kedvezmény esetében is már január hónapra vonatkozóan a 167 400 forint összegű magasabb minimálbérrel lehet számolni. Természetesen számos egyéb példa is hozható. 

E rendelkezéssel a Korm. rendelet a kedvezmény, mentesség, eltérő adószabály, egyéb adóelőny alkalmazására jogosult adózókat olyan helyzetbe hozza, mintha a megemelt minimálbér összegek már 2021. január 1-től hatályba léptek volna. 

Ugyanakkor az olyan fizetési kötelezettségek esetében, ahol az adószabály az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegére utal a kötelezettség alapja meghatározásával kapcsolatban és a megemelt minimálbérrel számolva a kötelezettség növekedne, a megemelt minimálbért a kötelezettség alapja megállapítása során nem kell alkalmazni, a 2021. január 1-jén hatályos „régi” minimálbér (161 000 forint) irányadó. (pl.: rehabilitációs hozzájárulás) 

Szintén példaként említhető, hogy az egyéni vállalkozók esetében a saját maguk után havonta fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja - ha a tevékenység nem középfokú képesítéshez kötött - legalább az év első napján hatályos („régi”) minimálbér 112,5 százaléka, mely 2021- ben is 181 125 forint. Szintén az alacsonyabb összegű minimálbérrel lehet számolni az egyes különadózó jövedelmek után fizetendő szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alapjának éves korlátja meghatározása során, azaz az éves adófizetési felső határ idén nem emelkedik. 

A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a Korm. rendelet rendelkezései nem érintik. Amennyiben a minimálbért, garantált bérminimumot alkalmazni kell a kötelezettség alapja megállapítása során, az említett összegeken a tárgyhó első napján hatályos értéket kell érteni, tehát január hónapra még a „régi”-t, majd a megemelt összegűt. Szintén így kell eljárni a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a járulékfizetési alsó határ megállapításánál. 

Pénzügyminisztérium

MOST MÉG AZ IDEI ÁRON FIZETHET ELŐ AZ ÖNADÓZÓ!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 10-12. hónapra 5.880,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra