Rendezett a veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatálya és alkalmazhatósága

MUNKAJOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: veszélyhelyzet, ágazati mentességek


A márciusban meghozott – hitelmoratórium, közteherfizetési, és munkajogi tárgyú - veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályának meghosszabbítása az Országgyűlés felhatalmazásával megtörtént, a veszélyhelyzet megszűnéséig fennmaradnak és alkalmazhatók.

A Magyar Közlöny 2020. március 30-i számában kihirdetett  2020. évi XII. törvény - a koronavírus elleni védekezésről -2020. március 31-én hatályba lépett.

E törvényben az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az  Alaptörvény 53.  cikk (1) és (2)  bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát a  veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa (3.§/1/).

A Magyar Közlöny 2020. március 31-i számában megjelent a Kormány 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelete a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról. Ez a kormányrendelet hatályba lépett 2020. március 31-én 15. órakor.

E rendeletben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján - többek között - az alábbi kormányrendeletek hatályát hosszabbította meg a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig:

●  A  47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet. Ez rendelkezett a fizetési moratóriumról, az ágazati adó- és járulékmentességekről, és a Munka törvénykönyvétől letérő munkajogi szabályokról, köztük arról, hogy a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

● 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet  egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet

● 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet  a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről, 

● 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól 

● 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól

Ezek alapján tehát a veszélyhelyzetre tekintettel márciusban hozott rendeletek a közteherviselésről, munkajogi szabályokról a veszélyhelyzet megszűnéséig fennmaradnak. 

Szükségesnek tartottuk áttekinteni a kormányrendeletek hatályával, alkalmazhatóságával kapcsolatos jogi helyzetet. Ezek alapján a márciusban meghozott kormányrendeletek hatályát már nem kell 15 naponként hosszabbítgatni, és a jogalkalmazókban sem lehet kétség, hogy egy márciusi kormányrendelet – az Alaptörvény idézett rendelkezésére figyelemmel - alkalmazható-e vagy sem. 
Új veszélyhelyzeti  kormányrendeletek természetesen várhatók, ezek hatálya is veszélyhelyzet fennállásáig tart. 

dr. Szabó Tibor ügyvéd

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 5-12. hónapra 19.320,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra