Számlakibocsátás, online számlaadat-szolgáltatás az OSS-rendszer alkalmazása esetén

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: online számlázás, számlázás, OSS


Az adóztatás helyének módosításával párhuzamosan megnyílt annak a lehetősége, hogy a Közösségen belüli távértékesítés utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségnek az adóalany az egyablakos rendszer (OSS – One Stop Shop) alkalmazásával tegyen eleget.

Fontos hangsúlyozni, hogy az egyablakos rendszer alkalmazása nem kötelezettség, hanem lehetőség, amely biztosítja az adóalanynak, hogy a Közösség más tagállamában, tagállamaiban teljesülő meghatározott ügylete, ügyletei miatt keletkező adófizetési és -bevallási kötelezettsége miatt ne kelljen a teljesítés helye szerinti tagállamokban adóalanyként bejelentkeznie, hanem ezen kötelezettségeinek az egyablakos rendszer alkalmazásával egy tagállamban tegyen eleget.

Az OSS-rendszert alkalmazó adóalanyok annak a tagállamnak a számlázási szabályait kötelesek alkalmazni, amelyben az egyablakos rendszerbe bejelentkeztek.

Ennek megfelelően, ha egy adóalany (például egy magyar adóalany vagy egy elektronikus felületet működtető magyar vagy külföldi adóalany) Magyarországon jelentkezik be az OSS-be, akkor a számlázásra a magyar szabályokat kell alkalmaznia. Nem minden esetben kötelező azonban számlát kibocsátani. A Közösségen belüli távértékesítést teljesítő adóalany főszabályként  köteles számlát kibocsátani az ügyletről.

Abban az esetben azonban, ha az adóalany a Közösségen belüli távértékesítés utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségének az egyablakos rendszer alkalmazásával tesz eleget, és a vevő a teljesítésig az ellenérték adót is tartalmazó összegét maradéktalanul megtéríti, úgy a vevő részére csak abban az esetben kell számlát kibocsátania, ha a vevő ezt kéri, egyéb esetben elegendő nyugtát kibocsátani.

A fenti esetben is kötelező azonban számlát kibocsátani, ha a terméket
a) egy olyan másik adóalanynak vagy olyan nem adóalany jogi személynek értékesítik, akinek (amelynek) Közösségen belüli termékbeszerzése után nem kell adót fizetnie;
b) az a) pont alá nem tartozó nem adóalanynak értékesítik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget .

Ha az adóalany elektronikus felületet az Áfa tv. 12/C. § (2) bekezdése alapján úgy kell tekinteni, mint amely a terméket beszerezte és értékesítette, úgy a tényleges értékesítő a platformnak (ez az ügylet mentes az adó alól), a platform pedig a végső vevőnek köteles számlát kibocsátani. A tényleges értékesítő a számlakibocsátáson túl online számlaadat-szolgáltatásra is kötelezett, ha belföldi teljesítési helyű ügyletet teljesít.

Amennyiben egy platform Magyarországon regisztrál az uniós egyablakos rendszerbe, és a vevő a teljesítésig az ellenérték adót is tartalmazó összegét maradéktalanul megtéríti, úgy a vevő részére csak abban az esetben kell számlát kibocsátania, ha a nem adóalany vevő ezt kéri, egyéb esetben elegendő nyugtát kibocsátani .

Kötelező azonban számlát kibocsátani, ha az ügyletet
a) nem adóalany jogi személy részére teljesítik;
b) az a) pont alá nem tartozó nem adóalany személy, szervezet részére teljesítik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

Ha egy platform Magyarországon regisztrál az uniós egyablakos rendszerbe, az általa elősegített, a Közösség más tagállamában teljesülő értékesítés esetén nem terheli online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség (ugyanez érvényes minden más adóalanyra, aki/amely Magyarországon jelentkezett be az egyablakos rendszerbe, és azon keresztül teljesíti adófizetési és bevallási kötelezettségét).

Azonban, ha a platformon keresztül értékesített terméket Magyarországon belül szállítják ki (például egy Magyarországon található raktárból) vagy Magyarországra szállítják a Közösség másik tagállamából, a platform köteles eleget tenni az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségnek a Magyarországon teljesülő ügylet miatt, függetlenül attól, hogy alkalmazza-e az egyablakos rendszert (a mentesülés csak abban az esetben adott, ha az ügylet teljesítési helye a Közösség másik tagállama).

Ha a szolgáltatás teljesítése helye a Közösség másik tagállama, mind a Közösség területén nem letelepedett, a nem uniós egyablakos rendszerbe Magyarországon bejelentkezett adóalanyok, mind a belföldön székhellyel vagy állandó telephellyel rendelkező adóalanyok – akik/amelyek szolgáltatásaikkal kapcsolatos adófizetési és adóbevallási kötelezettségüket az uniós egyablakos rendszeren keresztül teljesítik, – mentesülnek a számlakibocsátási kötelezettség alól, ha a szolgáltatás igénybe vevője a teljesítésig maradéktalanul megtéríti az ellenérték adót is tartalmazó összegét, és számla kibocsátását nem kéri. Ebben az esetben elegendő nyugtát kiállítani.

Kötelező azonban számlát kibocsátani, ha a szolgáltatást
a) nem adóalany jogi személy részére teljesítik;
b) az a) pont alá nem tartozó nem adóalany személy, szervezet részére teljesítik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

A nem uniós egyablakos rendszerbe Magyarországon bejelentkező adóalanyok, valamint az uniós egyablakos rendszerbe Magyarországon bejelentkező belföldi adóalanyok mentesülnek az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alól az Áfa tv. vonatkozó szabálya alapján a külföldi teljesítési helyű ügyleteik tekintetében.

A szolgáltatásokkal kapcsolatban, ha azok teljesítési helye Magyarország, mind a Közösség területén nem letelepedett adóalanyok (a nem uniós egyablakos rendszer alkalmazása esetén, ha az egyablakos rendszerbe Magyarországon jelentkeztek be), mind a belföldön székhellyel vagy állandó telephellyel rendelkező adóalanyok – akik/amelyek a belföldön teljesülő szolgáltatásaikkal kapcsolatos adófizetési és adóbevallási kötelezettségüket „kötelezően” az egyablakos rendszeren kívül teljesítik (tekintve, hogy a belföldi adóalanyok a belföldön teljesülő szolgáltatásaikra az egyablakos rendszert nem alkalmazhatják) – mentesülnek a számlakibocsátási kötelezettség alól (utóbbiak esetén ide nem értve az adóalanyoknak nyújtott szolgáltatásokat), ha a szolgáltatás igénybe vevője a teljesítésig maradéktalanul megtéríti az ellenérték adót is tartalmazó összegét, és számla kibocsátását nem kéri. Ebben az esetben elegendő nyugtát kiállítani.

Kötelező azonban számlát kibocsátani, ha a szolgáltatást
a) nem adóalany jogi személy részére teljesítik;
b) az a) pont alá nem tartozó nem adóalany személy, szervezet részére teljesítik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek nem teljesülése esetén (például, ha a vevő számlát kér), valamint, ha a szolgáltatásnyújtó a számlakibocsátás alól nem mentesül, számlakibocsátási kötelezettség mellett a szolgáltatásnyújtó köteles az Áfa tv. 10. számú melléklete szerinti online számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget is teljesíteni, ha a szolgáltatás belföldön teljesül. Ha az eladó az Áfa tv. 165. § (1) bekezdése alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, mint fentebb írtuk, köteles nyugtát kibocsátani. Azonban az eladó ebben az esetben is dönthet úgy, hogy nyugta helyett számlát bocsát ki.

FIZESSEN ELŐ 2023-RA AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek!  Velünk  könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok tartalma online elérhető, illetve mobiltelefonon is. Online csomagunk: Számviteli szabályzatok 2023 Cafetéria szabályzat 2023 Pénzmosás elleni szabályzat csomag 2023 GDPR Segédlet, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon,●  Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek Ingyenes e-könyvek és vásárlási kedvezmény az Önadózó WebáruhgázbanElőfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra