Hírek
SZÁMVITEL kategória hírei

Új gazdasági-pénzügyi képzések indulnak a közszolgálatban dolgozók részére

SZÁMVITEL

A közigazgatási, rendészeti és honvédelmi intézmények dolgozói részére indít új gazdasági-pénzügyi képzést az idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) a Budapesti Gazdasági Egyetemmel (BGE) közösen.

Hat eljárást kezdeményezett az MNB könyvvizsgálók ellen november végéig

SZÁMVITEL

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) idén november végéig hat esetben kezdeményezett eljárást pénzügyi intézmények könyvvizsgálóival szemben a közfelügyeleti hatóságnál, két ügyben javasolta a kamarai fegyelmi eljárás felülvizsgálatát, és többször küldött figyelemfelhívó levelet könyvvizsgálóknak - közölte a jegybank hétfőn.

Újabb önkormányzatok befektetéseinél talált hiányosságokat az ÁSZ

SZÁMVITEL

A számvevőszék a korábban lezárult és a most befejezett ellenőrzések során is a 2014 januárjától 2015. április 30-áig terjedő időszakra vonatkozóan értékelte az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítását, továbbá azt, hogy egyes elemeinek működtetése biztosította-e a közpénzfelhasználás szabályosságát.

Állami számlázó- és könyvelőprogramot javasolt a Nézőpont Intézet

SZÁMVITEL

Az ingyenes állami számlázó program a NAV szerverén futhatna, megkönnyítve a cégek bejelentési és az adóhatóság ellenőrzési tevékenységét. Emellett javaslatot tettek egy egy ingyenes könyvelőprogramra is az adózók számára, amely szintén a NAV szerverein futna, így a NAV figyelmeztethetné az adózókat, ha valamit rosszul könyveltek, továbbá, a valós idejű adatok növelnék az ellenőrzés hatékonyságát. Része a javaslatoknak az is, hogy az önkormányzati adókat is szedje be az állam.

Az őszi adócsomag tartalmazza az IFRS-átállással kapcsolatos módosításokat is

SZÁMVITEL

A módosítások egyrészt orvosolják az eredeti szabályozásban megbúvó pontatlanságokat és anomáliákat, másrészt eddig nem szabályozott kérdésekről is rendelkeznek. Ezek közül kiemelten fontos, hogy az áttérő társaságoknak adó szempontból miképp kell kezelniük az eszközöket és kötelezettségeket érintő, a számviteli törvény és az IFRS szerint megállapított egyedi értékkülönbségeket

Járó és fizetendő behajtási költségátalány kontírozása

SZÁMVITEL

A számviteli törvény módosítása a 40 eurónak megfelelő Ft átalányösszeg elszámolására vonatkozóan a késedelmi kamattal azonos elszámolási szabályokat ír elő. Így a mérlegkészítés időpontjáig befolyt költségátalányt az egyéb bevételek között kell elszámolni [főkönyvi könyvelésben így azok csak befolyáskor (beszámításkor) jelennek meg].

Jóváhagyott osztalék kifizetése pénztől eltérő eszközzel

SZÁMVITEL

A törvénymódosítás nevesíti, hogyha osztalék kötelezettséget pénzeszköztől eltérő eszköz átadásával teljesítenek, akkor az eszköz átadásánál az értékesítés szabályait kell alkalmazni.

Könyvvezetés és beszámoló készítés USA dollárban

SZÁMVITEL

A törvénymódosítás feltételek nélkül lehetővé teszi, hogy az eurós könyvvezetés mellett USA dollárban is lehet könyvet vezetni, beszámolót készíteni, ha a vállalkozás ezt a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette, illetve a létesítő okirata szerinti devizaként az USA dollárt jelölte meg.

Már csak egy hetük van a 2017-től IFRS-re áttérő vállalkozásoknak, hogy ezt bejelentsék a NAV-nál

SZÁMVITEL

Azoknak, akik 2017. január elsejétől szeretnének a hazai számviteli szabályok helyett a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, vagyis IFRS szerinti könyvvezetést választani, 2016. október 2-áig kell bejelenteniük áttérési szándékukat az adóhatóságnál és a Központi Statisztikai Hivatalnál, bizonyos esetekben az Magyar Nemzeti Banknál is.

Behajtási költségátalány lakossági fogyasztóra nem érvényesíthető

SZÁMVITEL

A behajtási költségátalány természetes személlyel, azaz lakossági fogyasztóval szemben nem érvényesíthető - közölte a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) kedden miután egyre több panasz érkezik hozzájuk arra, hogy közszolgáltató cégek költségátalányt számítanak fel fizetési késedelembe esett fogyasztóknak.

Személygépkocsi terv szerinti értékcsökkenése

SZÁMVITEL

Az autó hasznos élettartamát (amely alatt várhatóan az a gazdálkodó szervezet tevékenységét szolgálja), továbbá a maradványértékét (amelyen az a hasznos élettartam végén még hasznosítható), valamint a terv szerinti leírásának módját (időarányos, teljesítményarányos, egyéb leírási mód) mértékét és az abban történő változtatás eseteit, továbbá az értékelés, illetve leírás gyakoriságát a számviteli politika eszköz-forrás értékelési szabályzatában kell rögzíteni.

Osztalék elszámolása a 3 millió forint alatti jegyzett tőkével rendelkező társaságoknál

SZÁMVITEL

A kft. adózott nyereségét (az eredménytartalékot) meg kell osztani a tagok között, azonban a nem teljesített vagyoni hozzájárulásra osztalék nem fizethető (nem hagyható jóvá). Az adózott nyereség (az eredménytartalék) megosztása a tagok döntési hatáskörébe tartozik, így a megosztás taggyűlési határozattal történhet, mely határozatban rögzítik, hogy a vagyoni hozzájárulást nem teljesítő tagra jutó nyereségnek (eredménytartaléknak) megfelelő összeggel a jegyzett tőkét töltik fel.

Június 17-től átrendeződhet a könyvvizsgálói piac

SZÁMVITEL

2016. június 17-től minden EU-tagállamban kötelezően életbe lép a könyvvizsgálati tevékenységről szóló uniós reform. Az uniós irányelvet májusban építette be a törvényhozás a magyar jogrendszerbe, ami jelentős változásokat hoz az érintett hazai cégek számára.

Az IFRS beszámolásra történő átállás adózási kihívásai

SZÁMVITEL

Az IFRS átállásra készülő társaságok döntő többsége már most is, az átállást megelőzően vezet valamilyen szintű IFRS könyveket, így számvitelileg a teljes átállás ugyan tartogat kihívásokat és fejlesztési igényeket, az adózási gyakorlat átállítása adott esetben nagyobb kihívást jelenthet.

NGM: átalakul a könyvvizsgálók közfelügyeleti rendszere

SZÁMVITEL

Az elfogadott módosítás több jogosultságot és végső felelősséget biztosít a Nemzetgazdasági Minisztériumban működő Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóságnak a könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek nyilvántartása, továbbképzése, minőségellenőrzése, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó speciális szabályok, az úgynevezett könyvvizsgálati sztenderdek megalkotásának területén.

A cégek 25 százaléka már beadta mérlegét

SZÁMVITEL

Azt a céget, amely május 31-ig nem teszi közzé elektronikusan beszámolóját, az adóhatóság 15 napon belül felszólítja a közzétételi kötelezettség 30 napon belüli teljesítésére, egyúttal maximum 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Saldo: jelentős érdeklődés az IFRS-áttéréssel kapcsolatos képzések iránt

SZÁMVITEL

Az anyavállalati IFRS jelentéseket készítő társaságok és a tőzsdén jegyzett társaságok január 1-jétől már áttérhettek az IFRS alkalmazására, a hitelintézetek és a tőzsdén jegyzett társaságok számára pedig 2017. január 1-jétől ez már kötelező lesz. A lehetőség a könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó értékhatár feletti, könyvvizsgálóval rendelkező társaságok számára is nyitott.

NGM: a tárca nagyobb szerepet kap a könyvvizsgálói szakma felügyeletében

SZÁMVITEL

Így vitáztak a Parlamentben a könyvvizsgáló tevékenységről szóló törvények módosításán

Változnak a könyvvizsgálókra vonatkozó szabályok egy benyújtott törvényjavaslat szerint

SZÁMVITEL

Változnak a függetlenségre, a könyvvizsgálókra, a könyvvizsgáló cégek belső szervezetére vonatkozó előírások a nemzetgazdasági miniszter által a parlamentnek kedden benyújtott törvényjavaslat szerint, amely a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szól.

Az adótanácsadók, könyvelők nem igénylik az Iparkamara szolgáltatásait

SZÁMVITEL

A felmérés szerint a tagok többségének nincs szüksége munkája végzéséhez az MKIK által kínált támogatásra, és a kamarai nyilvántartási díjat adónak tekintik.


Vissza az előző oldalra