Szolgálati idő vásárlása az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz

Forrás: Önadózó | Szerző: Bogdán Zsuzsanna

Címkék: nyugdíj, szolgálati idő


Ha valaki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, azonban nem rendelkezik a 20, illetve 15 évnyi szolgálati idővel, akkor lehetősége van a hiányzó napok (hónapok, évek) „megvásárlására” megállapodás megkötése keretében.

Magyarországon jelenleg az kaphat – a születési évének megfelelő nyugdíjkorhatár betöltését követően – öregségi teljes nyugdíjat, aki rendelkezik legalább 20 év szolgálati idővel. Ismeri továbbá a törvény az öregségi résznyugdíjat is, melynek megállapíthatóságához 15 év szolgálati idő szükséges.

Ha valaki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, azonban nem rendelkezik a 20, illetve 15 évnyi szolgálati idővel, akkor lehetősége van a hiányzó napok (hónapok, évek) „megvásárlására” megállapodás megkötése keretében. Nem mindenki számára áll azonban nyitva – a megállapodás anyagi vonzatán túl sem – ez a lehetőség, ugyanis ezen jogintézménnyel legfeljebb 5 naptári évet lehet szolgálati időként elismertetni. Így, ha valaki 10 évnél kevesebb szolgálati idővel rendelkezik, még az „évek megvásárlásával” sem válhat jogosulttá öregségi (rész)nyugdíjra; tekintettel arra, hogy nem lesz lehetősége megállapodás megkötésére akkor sem, ha egyébként annak az anyagi fedezetét elő tudná teremteni.

Ez a megállapodás szintén – jellegéből fakadóan – kizárólag szolgálati idő szerzésére köthető meg, a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja pedig a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének a szorzata. Az ilyen megállapodás megkötését szükségszerűen megelőzi az öregségi nyugdíj iránti kérelem benyújtása, illetve ezen kérelemnek az elutasítása. A megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető. A nyugdíjjárulékot pedig a megállapodás megkötését követő 15 napon belül egy összegben kell megfizetni. Ez a határidő – indokolt esetben – egy alkalommal meghosszabbítható.

A megállapodást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. Az elismert szolgálati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg. Fontos még hozzátenni, hogy ilyen megállapodás megkötésére kizárólag az után kerülhet sor, hogy az illető személy betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. A korhatár betöltésénél figyelemmel kell lenni az érintett által szerzett esetleges korkedvezményre is. 

PÉLDA

Az ügyfél öregségi nyugdíj iránti kérelmét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a 2019. november 9-én kelt, az ügyfél által 2019. november 13-án átvett határozatával elutasította; tekintettel arra, hogy mindösszesen 12 év 320 nap szolgálati időt szerzett. Mivel az ügyfél 1955. szeptember 1-jén született, az öregségi nyugdíjkorhatárát (64. életév) 2019. szeptember 1-jén betöltötte. Az elutasító határozat tartalmazta, hogy az ügyfélnek 775 nap szolgálati ideje hiányzik az öregségi résznyugdíjhoz. Amennyiben az ügyfél meg kívánta vásárolni a résznyugdíjhoz szükséges 775 nap szolgálati időt, kezdeményeznie kellett a megállapodás megkötését. Az ügyfél ennek eleget tett, és 2019. november 23-án megkötötte a megállapodást a szolgálati idő szerzésére. A megállapodás alapján 2019. december 2-án megfizette a 923 800 Ft (149 000 Ft / 30 × 775 × 24%) összegű nyugdíjjárulékot; ezért 2019. december 2-ától megállapítható részére az öregségi résznyugdíj.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 3-12. hónapra 20.580,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra