Hírek
TAO kategória hírei

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

TAO

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 1. számú mellékletének 2012-től hatályos 5/a. pontja szerinti új lehetőség alkalmazására is vonatkozik, hogy ha a mellékletek ugyanazon eszközre több szabályt, leírási kulcsot is tartalmaznak, akkor az adózó eldöntheti, hogy melyiket érvényesíti.

A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalók

TAO

Fontos változás 2012-ben, hogy az előző adóév vonatkozásában az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózóknak is a 1129-es számú nyomtatványon kell teljesíteniük társasági adó bevallási kötelezettségüket.

A Pwc szerint nem kell tartani a transzferár nyilvántartástól

TAO

Újabb adminisztrációs teher, vagy hasznos eszköz a bírságok elkerülésére? Évek óta jelent állandó feladatot és fontos nyilvántartási kötelezettséget a kapcsolt vállalkozási ügyleteket folytató vállalkozások számára az egymás között alkalmazott árak és árazási módszerek dokumentálása. A tavaly év végi módosítások azonban számos könnyítést jelentenek annak érdekében, hogy ne mint valami mumusra tekintsenek a cégek a transzferár nyilvántartás elkészítésére.

Új rendeletek a k+f tevékenység szabályozásáról

TAO

A kormány a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján elrendelte az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályozását - hívja fel a figyelmet a Deloitte Rendkívüli HírAdója.

Transzferár-nyilvántartás 2012: egyszerűsítés és szigorítás – akár 4 milliós bírság is kiszabható

TAO

A 2012. január 1-től hatályos módosítások részben a terhek csökkentését célozzák, de egyes szabályok kifejezetten a szigorítás irányába mutatnak.

Transzferár-nyilvántartási útmutató 2012

TAO

2011 év végén kerül kihirdetésre az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet, amely jelentősen átszabta a transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályokat, érdemben csökkentve az adózók adminisztrációs terheit. Az új előírások nagy része már a 2011-re vonatkozó dokumentáció elkészítésekor is alkalmazható, így mindenképpen fontos mélységében megismerni a változásokat. Előfizetőinknek útmutatót és mintát adunk saját nyilvántartásuk elkészítéséhez. Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása mintát előfizetőink letölthetik az Önadózó Extra Transzferár menűből.

Kapcsolt vállalkozások: egyszerűsítés és magasabb szankciók

TAO

Számos ponton módosultak a transzferár nyilvántartásra vonatkozó szabályok január elsejével, teljesítésük sok tekintetben kisebb terhet ró az adózókra, ugyanakkor a transzferár szabályok megsértése esetén súlyosabb szankciókra kell számítaniuk a vállalkozásoknak a jövőben.

A látvány-csapatsport támogatása alapján érvényesíthető adókedvezmény

TAO

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-ának (2) bekezdése szerint az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor.

Kedden jár le az adófeltöltési kötelezettség határideje

TAO

December 20-án lejár az adófeltöltési kötelezettség határideje. A társasági adóelőleget azon társaságoknak kell kiegészíteniük, feltölteniük, amelyeknek a tárgyévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevételük meghaladta a 100 millió forintot. A társasági adóelőleg kiegészítés bevallását 2011-ben a 1101-es nyomtatványon kell benyújtani a NAV-hoz, a tavaly bevezetett 46-os nyomtatvány megszűnt.

A látvány-csapatsport támogatásával összefüggésben újra módosult az Itv. és a Társasági adó törvény

TAO

A Magyar Közlöny 2011. december 16-i 153. számában hirdették ki a 2011. évi CLXXVIII. törvényt a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

Tájékoztató a társasági adóelőleg-kiegészítés (feltöltési kötelezettség) bevallásának teljesítéséről

TAO

A 2011. évben a társasági adóelőleg-kiegészítés bevallására a 1101 számú nyomtatvány 01. lap 15. sora szolgál. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal tájékoztatója szerint a 2010. évben az említett célra rendszeresített ’46 számú nyomtatvány benyújtására a 2011. adóévben nincs lehetőség.

Kapcsolt vállalkozások közötti apport

TAO

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) szolgáltatása esetén akkor kell a Tao. tv. kapcsolt vállalkozások egymás közötti, a szokásos piaci ártól eltérõ áralkalmazása miatti korrekciós tételekre figyelemmel lenni, ha..

Kapcsolt vállalkozás- elengedett követelés

TAO

Valamely követelésnek lehet piaci értéke, így ahhoz kapcsolódóan keletkezhet módosító tétel. A követelés értékesítésekor, a tartozás átvállalásakor a társasági adóalap meghatározása során abból az árból kell kiindulni, amit független felek - összehasonlítható körülmények között - alkalmaznának a követelés értékesítése vagy a tartozás átvállalása esetén. Ez utóbbi esetekben az adózó nyilvántartás készítési kötelezettsége is fennáll.

Kapcsolt vállalkozási viszony 2010-tõl

TAO

Két társaság kapcsolt vállalkozási viszonyának megítélését a következõképpen kell elvégezni.

Kapcsolt vállalkozások közötti kamat adóztatása

TAO

Az Európai Bizottság lezárta azt a hivatalos vizsgálati eljárást, amelyet az egyazon vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozások számára a kamatok esetében adócsökkentést lehetõvé tevõ magyar adóintézkedéssel kapcsolatban folytatott.

Kettõs nyomás alatt a kapcsolt vállalkozások

TAO

Az adóhatóság a kis- és mikro-vállalkozások esetén is kritizálhatja a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakat. Ennek során különös figyelmet fordít az ingyenes szolgáltatásokra, vagy termékátadásokra (irodaszer, gépjármûbérlet, könyvelés, irodabérlet, közmûszolgáltatások, kölcsönnyújtáshoz kapcsolódó különbözõ biztosítékok stb.).

Kapcsolt vállalkozások kamatkorrekciója

TAO

A kapcsolt vállalkozások kölcsönügyletei kapcsán a fizetett kamatra vonatkozóan a Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének j) és k) pontja szerinti növelõ korrekciós tételek együttes alkalmazásánál a Tao. tv. 8. § (2) bekezdésében foglaltakra kell figyelemmel lenni.


Vissza az előző oldalra