Hírek
TAO kategória hírei

Fejlesztési tartalék- és további adókönnyítések a Parlamentnek benyújtott adócsomagban

TAO

Ugyan a beszámoló leadásának határidejét szeptember 30-ig meghosszabbította a kormány, de ezzel együtt már sok cég dolgozik a tavalyi év számviteli lezárásán. Ezért annak érdekében, hogy a kedvező szabályt a lehető legegyszerűbben lehessen alkalmazni már a 2019-es adóévre, a törvényjavaslat mellett hamarosan megjelenik a fejlesztési tartalék szabályait módosító kormányrendelet is

Az egyszerűsített végelszámolás kézikönyve és iratmintái - rendelhető!

TAO

Ha gyorsan meg kell szüntetni a céget: Segédlet, forgatókönyv, iratminták, számviteli, adózási és illetékszabályok bt-k, kft-k, Zrt-k egyszerűsített végelszámolásához. Nélkülözhetetlen segítség mindenkinek, aki egyszerűsített végelszámolást csinál. Szerkesztette: dr. Szabó Tibor ügyvéd. Ára 12.700,-Ft. Formátum: e-book. Megrendelés: www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/

Elérhető a tavalyi évről benyújtandó társaságiadó-bevallás

TAO

Megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a 1929 jelű bevallás a 2019-re vonatkozó társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról. A bevallást 2020. június 2-áig kell benyújtani a NAV-hoz. Bizakodva tekintsünk a jövőbe - reméljük, addigra már látszik a vezsélyhelyzet vége is.

OECD iránymutatás született a cégcsoportokon belüli pénzügyi ügyletekre

TAO

Mindez minden olyan magyar vagy nemzetközi cégcsoportot érint, ahol a csoporttagok valamilyen pénzügyi tranzakciót (mint például: kölcsön, cash-pool, garancia, hedge ügyletek, treasury ügyletek, captive biztosítás stb.) kötöttek vagy a jövőben terveznek megkötni. Például egy hitelügylet kapcsán több és mélyrehatóbb elemzést kell készíteni

A társasági adótörvény változásai 2020

TAO

Az alábbiakban a Tao. tv-t érintő legfontosabb változásokat mutatjuk be azok hatálybalépésének sorrendjében. 2020. január 1-től ezeket a szabályokat kell alkalmazni.

Nem csak kicsiknek nehéz a transzferár-szabályozás

TAO

A nemzetközi adózás területén a világszerte bevezetett reformok, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) digitális gazdaság adóztatását célzó erőfeszítései elbizonytalanítják a vállalatokat – derül ki az EY hétszáz adóvezető megkérdezésével készült globális felméréséből. A legtöbben a transzferárazás területén számítanak lényegesen több ellenőrzésre és bírságra. 

Új EU irányelv a vállalatok országhatárokon átnyúló átalakulásáról

TAO

Új Európai Uniós irányelv lépett hatályba 2020. január 1-jén a vállalatok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról. Magyarországnak 2023. január 31-ig kell megalkotnia az irányelv nemzeti végrehajtásához szükséges jogszabályokat, amelyek jelentős változást eredményeznek a jelenleg hatályos társasági, munka- és adójogi szabályozásban is. Számos előnye mellett a szabályozás több kérdést is felvet. 

Tőkekivonási adó - ha egy vállalkozás külföldre települne

TAO

A társasági adó törvény tartalmazza a tőkekivonási adóra vonatkozó szabályokat. Ezt – vagyis az exit taxot – akkor kell alkalmazni, ha egy társaság az üzletvezetésének helyét, eszközeit, üzleti tevékenységét külföldre helyezi, és az áthelyezett eszközök, tevékenységek piaci értéke magasabb, mint az eladási ár. Ha valaki nem a valós értéken adja el tevékenységét, eszközeit, hanem annál olcsóbban, akkor ezt a különbséget fogják adóztatni.

Ha önként feltölt, még felajánlhatja a taót

TAO

Az átmeneti szabályok szerint lehetőség van arra, hogy – idén utoljára – feltöltést teljesítsenek azok az adózók, amelyek a korábbi szabályok szerint egyébként erre kötelezettek voltak. Akik ezzel a lehetőséggel élve önként feltöltést teljesítenek, azok élhetnek az adófelajánlással is annak terhére, a várható fizetendő adó 80%-ának erejéig.

Érdemes mérlegelni a tao önkéntes feltöltési lehetőségét

TAO

Az önkéntes feltöltés lehetősége kifejezetten azon adózóknak lehet előnyös, akik élni kívánnak a filmalkotás támogatására és/vagy a látvány-csapatsport támogatására történő adóelőleg felajánlással, ugyanis az évközi adóelőlegek, illetve az adóelőleg-kiegészítés terhére tett felajánlás után magasabb adójóváírás illeti meg a társaságot, mint az év végi adóbevallásban az éves adó terhére tett felajánlás esetében

Megszűnt a feltöltési kötelezettség

TAO

A társasági adó mellett az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója rendszerében is megszűnt a feltöltési kötelezettség.

A transzferár dokumentáció hiányosságai az adózó ellen fordulhatnak

TAO

A kapcsolt vállalatok ma már nem úszhatják meg az ellenőrzések próbáját kiálló transzferár nyilvántartás elkészítését.

Le ne késsen a csoportos adóalanyiságról

TAO

A már működő társaságok esetében 2019. november 1-je és 2019. november 20-a között lehet bejelentést tenni arról, hogy azok a magyar kapcsolt vállalkozások, akik a feltételeknek megfelelnek, csoportos társasági adóalannyá válnak.

Tovább nőtt a K+F tevékenységet végzők száma

TAO

2018-ban országosan egy kutató-fejlesztő helyre 186 millió forint K+F-ráfordítás jutott, 13 százalékkal több, mint az előző évben, ami Közép-Magyarországon az országos átlagnál lényegesen magasabb, 239 millió forint volt.

Csoportos társasági adóalany létrehozása

TAO

A csoportos társasági adóalany az állami adó- és vámhatóság engedélyével jöhet létre. A létrehozatalt közös kérelem benyújtása útján lehet kezdeményezni. A létrehozatali kérelmet az adóév utolsó előtti hónapjának 1. és 20. napja között lehet benyújtani az állami adó- és vámhatóság részére. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

Az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

TAO

Az új szabályok alapján a kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése számolható el

Egyéni vállalkozó átalakulása kft-vé - társasági adóban

TAO

Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó új társasági adó rendelkezések

Az adókedvezmények változásai - A fejlesztési adókedvezmény

TAO

Három lépcsőben csökken a kis- és középvállalkozások részére dedikált jogcím esetén a beruházási értékhatár.

A veszteségleírás lehetőségei

TAO

Rendkívül fontos azt áttekinteni, hogy hogyan alakult cégünk társasági adóalapja a korábbi adóévekben, ha ugyanis az – a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével összhangban – negatív volt, akkor az adózó az így keletkezett a veszteséget a következő 5 adóév pozitív adóalapja terhére leírhatja

Az adomány kedvezménye

TAO

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül az adóévben adomány jogcímen nyújtott ingyenes juttatás értéke, feltéve, hogy az adózó rendelkezik a megfelelő igazolással.


Vissza az előző oldalra