Hírek
TAO kategória hírei

Mikrovállalkozások létszámnövelési kedvezménye

TAO

A kedvezmény mértékét úgy állapítjuk meg, hogy a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának az előző adóévhez viszonyított növekményét megszorozzuk a minimálbér adóévre számított összegével.

Adóelőleg-feltöltési kötelezettség - végleg eltörölve!

TAO

Ezentúl december 20. helyett elég májusban, az adóbevallás elkészítésével egy időben befizetni az adót. Hatályba lépett a módosítás!

Csökkent a fejlesztési adókedvezmény értékhatára

TAO

A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó fejlesztési adókedvezmény-jogcím értékhatára 500 millió forintról a kisvállalatok esetében 300, a középvállalkozások esetében 400 millió forintra csökken.

Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

TAO

A kkv beruházási kedvezmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adóévi új beruházás értéke annak megvalósítása évében egyösszegben elszámolható az adózás előtti eredmény terhére, továbbá természetesen értékcsökkenési leírás formájában is figyelembe vehető a következő adóévek adóalapjának meghatározása során.

100%-os értékcsökkenési leírás érvényesítésének lehetősége

TAO

Az is lényeges, helyileg hol végez beruházást cégünk. A szabad vállalkozási zónává kijelölt települések listáját a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Csoportos társasági adóalany tagok adóelőlegei

TAO

A csoportos társasági adóalany tagoknak 2019. május 31-ig kell benyújtaniuk a 2018-as adóévre vonatkozó társaságiadó-bevallásukat. A bevallásokban szereplő 2019. júliustól 2020. júniusig esedékes adóelőleg összegek az érintett csoporttagok adószámláira könyvelődnek.

Hamarosan itt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

Azok a nonprofit szervezetek, valamint egyházi jogi személyek, amelyeknek tavaly nem volt vállalkozásból származó bevételük, vagy ahhoz kapcsolódó, elszámolható költségük, ráfordításuk - azaz nincs társaságiadó-alapjuk -, a társaságiadó-bevallást kiválthatják a TAONY nyilatkozattal május 31-éig.

A társasági adó május végi bevallási határidejére figyelmeztet a NAV

TAO

Az egyszeres, illetve kettős könyvvitelt vezető adózóknak egyaránt a 1829 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a bevallást a NAV-hoz. Az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) 2019 első napjától választóknak a 1871-es bevalláson kell számot adniuk a 2018-as társasági adójukról.

Új típusú transzferár-nyilvántartás május 31-ig

TAO

Azoknak az adózóknak, akiknek transzferár-nyilvántartást kell vezetniük és üzleti évüket 2018. december 31-ei fordulónappal zárták, 2019. május 31-ig a tavalyi, kapcsolt vállalati ügyleteikről új formában kell elkészíteniük transzferár-dokumentációjukat. A határidő megegyezik a társaságiadó-bevallási határidővel.

Nonprofit szervezetek alap- és vállalkozási tevékenysége társasági adóban

TAO

Civil szervezet esetében a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét a gazdasági-vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének megfelelően kell megállapítani, azzal, hogy nem minősül vállalkozási tevékenységnek a gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő – alapcél szerinti (közhasznú) – tevékenység.

NAV célkeresztben a kapcsolt vállalkozások ügyletei

TAO

Az ellenőrzések során elsősorban azt fogják vizsgálni, hogy a cégek egymás közötti ügyleteikben (kereskedelem, szolgáltatások vagy kölcsönök biztosítása, adás-vétel stb.) alkalmazott árak, vagyis a transzferárak megfelelnek-e a szokásos piaci áraknak, vagy esetleg alkalmasak lehetnek-e adóelkerülésre

Népszerű a csoportos társasági adózás

TAO

Kiemelkedő mértékben az ingatlanszektor szereplői választották a csoportos társasági adóalanyiságot, de jelentkeztek például a pénzügyi, az építőipari, a kereskedelmi, az energetikai és a növénytermesztési ágazatból is

Csoportos társasági adóalany tagjainak februári adóelőlege és a felajánlások feltételei

TAO

Ha a NAV engedélyezte a csoportos társasági adóalany létesítését, az erről szóló határozatban törli a csoporttagok 2019 első félévi adóelőlegei közül azokat, amelyek a határozat véglegessé válásáig nem esedékesek. A törölt adóelőlegeket már a csoportnak kell megfizetnie.

Az előadó-művészeti szervezetek Tao. támogatása 2018. december 31-ével megszűnik

TAO

A 2018. december 31-éig megkötött támogatási szerződések alapján támogatást, kiegészítő támogatást legkésőbb 2018. december 31-én lehet ténylegesen teljesíteni.

A transzferár-nyilvántartási rendelet értelmezése és alkalmazása

TAO

NGM-NAV tájékoztató a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet értelmezéséről és alkalmazásáról

Bölcsődei, óvodai szolgáltatás (ellátás) adómentessége 2019

TAO

2019. január 1-jétől a szolgáltatás díja akkor is adómentes, ha a munkáltató a munkavállaló nevére szóló számla alapján összeghatár nélkül téríti meg a magánszemélynek az ellátás díját.

Év végi adózási feladatok

TAO

A november végén kihirdetett adócsomagban is számos olyan változás van, amely az eddigi működési keretek átgondolására és gyors döntésre készteti a cégvezetőket. De ezeken túl is van néhány fontos teendő a megszokott záráson túl.

Közeledik az adóelőleg-kiegészítés határideje!

TAO

A kiegészítési kötelezettségről, illetve annak összegéről a társasági adó, energiaellátók jövedelemadója, az innováció járulék esetében a1801. számú bevallást is be kell nyújtani még abban az esetben is, ha ténylegesen nem keletkezik adóelőleg-kiegészítési kötelezettség.

Feltöltési kötelezettség 2018

TAO

Nemsokára itt van december 20-a, a társasági, a helyi iparűzési és az egyszerűsített vállalkozói adó feltöltési kötelezettségének határideje. Ilyenkor kell az év közben befizetett adóelőlegeket figyelembe véve az éves adókat a várható fizetendő adó összegére kiegészíteni. A tévedés a feltöltendő társasági adó becslésében komoly bírsággal járhat

Jövőre több fejlesztési tartalékot képezhetnek a vállalkozások

TAO

A fejlesztésitartalék-képzés azt jelenti, hogy egy vállalat a tárgyi eszközökre még azok beszerzése előtt elszámolhatja azok értékcsökkenését/amortizációját adóalapcsökkentő tételként.


Vissza az előző oldalra