Hírek
TAO kategória hírei

December 20-ig kell eleget tenni az adófeltöltési kötelezettségnek

TAO

Az érintett cégeknek a társasági adóelőleget és az innovációsjárulék-előleget a a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, míg a helyi iparűzési adóelőleget a helyi önkormányzatok felé a december 20-i határidőig be is kell fizetniük. A feltöltésre kötelezettek számára a nullás adótartalmú bevallás beadása is kötelező.

December közepétől vehető igénybe a startup-befektetői adókedvezmény

TAO

Az érintett vállalkozások társasági adójának alapja a startupokban szerzett részesedésük bekerülési értékével csökkenthető. A kedvezmény igénybe vételéhez mind a startupnak, mind az angyalbefektetőnek kérnie kell nyilvántartásba vételét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.

Kúria: nyilvánosak a tao-pénzek

TAO

A Kúria indoklása szerint az alaptörvény és több alkotmánybírósági határozat is kimondta: a közpénzek felhasználásának átláthatóságához kiemelkedő közérdek fűződik. Közérdekű és ekként nyilvános minden adat, amely az állam által a költségvetés terhére nyújtott kedvezményre vonatkozik. A bíróságok pedig mérlegelhetik és gyakran mérlegelik is az egyes ügyekben, hogy az egymással versengő jogok közül melyiknek adnak elsőbbséget.

Fejlesztési adókedvezmény lesz innovatív vállalkozásoknak

TAO

A lehetőséggel - a készpénztámogatásoknál alkalmazandó szabályokkal összhangban - azok a nagyvállalkozások élhetnek, amelyek új termékeket, illetve eljárásokat fejlesztenek. Kiemelt feltétele, hogy az érintett adózók a foglalkoztatottak számát vagy a bérköltségek összegét meghatározott mértékben növeljék.

Kevesebben veszik igénybe a vállalati K+F kedvezményeket, mint ahányan ténylegesen megtehetnék

TAO

A vállalkozások azonban csak ritkán élnek e lehetőségekkel.Talán nem is ismerik ezeket,néha a szabályok is bonyolultak, és túl sok feltétel együttes teljesítését várják el. Így egy idő után a vállalkozók és kisebb-nagyobb vállalatok isfeladják a szabályokkal való küzdelmet. Ráadásul mivel bizonytalanok a K+F besorolást illetően, nem csökkentik az adózás előtti eredményüket a maximális mértékben.

A K+F tevékenységhez kapcsolódó adóelőnyök

TAO

A társasági nyereségadózás területén alkalmazott adóösztönzők alapvetően két irányból tudják támogatni a magas hozzáadott értéket tartalmazó kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység folytatását.

Nemzetközi hajózásból származó nyereség adóztatása

TAO

Időszakosan felmerül a kérdés, hogy bizonyos tevékenység után – ha azt több állam területén végzik – melyik államban kell adózni. Legutóbb az vetődött fel, hogy nemzetközi utas és/vagy teherszállítást végző hajózási tevékenység esetén hol keletkezik a nyereség után adókötelezettség? Ezt járja körül a cikk.

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

TAO

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22/E. §-a értelmében adókedvezmény vehető igénybe az energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a röplabda látványsportággá válását

TAO

Az Európai Bizottság elfogadta és engedélyezte, hogy a röplabda hatodikként szerepeljen a látvány-csapatsportágak társaságiadó-kedvezményen keresztüli támogatási rendszerében (TAO) - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)

Az elektromos töltőállomás létesítéséhez kapcsolódó társasági adóalap-kedvezmény szabályai

TAO

Az elektromos mobilitás terjedését célozva, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítését támogatja a társasági adó rendszerébe 2017. július 1-jével bevezetett új adóalap-csökkentő tétel. Ez alapján kedvezményben részesülhetnek azok az adózók, amelyek elektromos töltőállomás létesítésére irányuló beruházást hajtanak végre. Elektromos töltőállomásnak az olyan eszköz minősül, amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére.

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó szabályozás változása

TAO

Az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvényt (Magyar Közlöny 2017. június 19.) amely jelentős mértékben érinti a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok („SZIT”) jogi szabályozását is.

A veszteségleírás 50 százalékos korlátja

TAO

A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként.

Lejárt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

Május 31-én, ma van a társaságiadó-bevallás, az elektronikus beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének, valamint a helyi iparűzési adó (hipa) bevallás benyújtásának a határideje.

Itt a társaságiadó-bevallás határideje

TAO

A társaságiadó-bevallást az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózóknak egyaránt az 1629 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a NAV-hoz. Az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) először választóknak a 1671-es bevalláson kell számot adniuk társasági adójukról. A határidő ebben az esetben a mérlegforduló utáni ötödik hónap utolsó napja.

Adóhatósági támogató eljárás indul a 2015-ben veszteséget elszámoló vállalkozói körnél

TAO

A NAV a rendelkezésére álló társaságiadó-bevallások adatai alapján leválogatta azokat a vállalkozásokat, amelyek a jogszabályban előírt szabályokat megsértve határolták el veszteségüket 2015-ben. A revizorok a jövő héttől keresik fel az érintett több mint ezer adózót, akiknek most lehetőségük nyílik arra, hogy önellenőrzés benyújtásával szankció nélkül "korrigálják" tévedésüket.

NGM: zárulnak a kiskapuk a multik agresszív, adóelkerülő gyakorlata előtt

TAO

A törvényjavaslat jelentéstételi kötelezettséget ír elő azokra a multinacionális vállalatcsoportokra, amelyek csoportszintű éves árbevétele meghaladja a 750 millió eurót.

NGM: fenn kivánja tartani a kormány a társasági adón keresztüli sporttámogatást

TAO

A cégek így a társasági adórendszeren keresztül továbbra is támogathatnák a sportot, mint az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés egyik leghatékonyabb eszközét.

A szokásos piaci ár-megállapítási eljárás változásai 2017-től

TAO

2017. január 1-jétől az új kérelmeket, valamint a már folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos valamennyi beadványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Ellenőrzési Főosztály Szokásos Piaci Ár-megállapítási Osztályának (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) kell címezni.

Jelentősen átalakul az off-shore cég fogalma az új adószabályozásban

TAO

A módosítás szerint a belföldi magánszemély tulajdonosok 50 százalékos részesedése esetén merülhet egy külföldi személy (vállalkozás) off-shore minősítése az eddigi 10 százalék helyett. Ezen kívül vizsgálni kell a belföldi társaságiadó (tao) alanyok üzletrészhányadát, szavazati arányát, vagy nyereség-részesedét is

Újabb eszközök a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek és a transzferárak ellenőrzésére

TAO

Újabb adóelkerülési kiskapuk záródnak azzal, hogy Magyarország is csatlakozik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalatok adóelkerülési és agresszív adótervezési gyakorlata ellen fellépő információcsere egyezményéhez. A beérkező adatokkal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzői még pontosabban ki tudják szűrni, hogy melyik multicégnél érdemes vizsgálódni.


Vissza az előző oldalra