Teljesítési hely nemzetközi árufuvarozás esetén

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: Önadózó 2019/03 | Szerző: Vira Sándor

A fuvarozásnál, fuvarszervezésnél, mint minden más adótárgynál az úgynevezett teljesítési helyet kell elsődlegesen meghatározni, hiszen a teljesítési hely dönti el alapvetően, hogy melyik országban és kinek kell adót fizetnie az egyes szolgáltatások után.

Még akkor is központi kérdés a teljesítési hely, ha mint majd látni fogjuk, bizonyos esetekben effektív adófizetési kötelezettség nem keletkezik, vagyis valódi adómentességet élveznek bizonyos ügyletek. (Valódi adómentességnek nevezzük azon adómentes ügyleteket, amelyek adólevonásra jogosítanak.)  Viszont az adómentesség nem jelenti azt, hogy bevallási kötelezettsége ne keletkezne az adóalanynak, amit az effektív adófizetési kötelezettség hiányának ellenére is teljesítenie kell.

A fuvarszervezés és fuvarozás valamint a fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások esetében a teljesítési helyet a megrendelő adóalany gazdasági letelepedése határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bek. alapján, ha a fuvarozó és a megrendelő egyaránt adóalany.

Lehetséges, hogy a megrendelő adóalanynak több országban van olyan telephelye, amelyet az HÉA irányelv rendelkezései szerint állandó telephelynek tekinthetünk. Vagyis a telephelyen állandó jelleggel jelen van, és személyzettel valamint eszközökkel rendelkezik a szolgáltatás fogadására. Ez esetben ki kell választani, hogy melyik telephely a leginkább érintett a fuvarfeladat szempontjából. Ha nem dönthető el, hogy melyik a leginkább érintett telephely, úgy minden egyéb körülménytől függetlenül a megrendelő vállalkozás székhelyét kell leginkább érintett állandó letelepedésnek tekinteni, vagyis a teljesítési hely azon ország lesz, ahol a vállalkozás székhelye található. Fontos, hogy amennyiben a megrendelő megadja valamelyik tagállami telephelyének a közösségi adószámát a fuvarozónak, úgy azt kell vélelmeznie a fuvarozónak, hogy az adott tagállami telephely a leginkább érintett (ellenkező bizonyításig). Az érintett állandó letelepedés kérdésében különösebb vizsgálatot nem kell végeznie a fuvarozónak, nyugodtan hagyatkozhat a gyakorlat szempontjából a megrendelő által megadott számlázási címre (EU-s megrendelő esetében az adott állam által kiadott, és a megrendelő által a fuvarozónak megadott közösségi adószámra), mint teljesítési helyre. 

Például, ha a magyar fuvarozó német adóalanynak teljesíti a fuvarfeladatot, úgy a fuvar relációjától függetlenül a szolgáltatásának teljesítési helye Németország lesz. Ha orosz cégnek végezzük a szállítmányozást, úgy a teljesítési hely szintén –a fuvar relációjától függetlenül- Oroszország lesz. Ha például magyar cégnek fuvarozunk, és a magyar székhelyről kell elvinni az árut a magyar cég németországi fióktelepére, akkor meg kell határozni, hogy a székhely vagy a fióktelep a leginkább érintett a fuvar szempontjából. Ha a megrendelő nem nyilatkozik, akkor a székhelyet kell tekinteni teljesítési helynek, ha viszont megrendelő úgy nyilatkozik, hogy a fióktelep a leginkább érintett, azt a fuvarozó nem vitathatja, hiszen nem láthat bele a megrendelő gazdálkodásába, nem bírálhatja felül a megrendelő döntését információk hiányában. 

A fuvarozónak, szállítmányozónak tisztáznia, ellenőriznie kell a megrendelő adóalanyiságát, hiszen az előzőekben ismertetett szabályok csak akkor érvényesek, ha a megrendelő adóalany. Az EU-s megrendelő esetében az egyetlen elfogadott igazolása az adóalanyiságnak a megrendelő által megadott, és a fuvarozó által a VIES rendszerben ellenőrzött közösségi adószám. Harmadik országos megrendelő esetében minden, hivatalosnak minősíthető szerv által kiadott irat, igazolás átvétele teljesíti az adóalanyiság ellenőrzésének követelményét.

Magánszemély megrendelő esetében a teljesítési helyet az előzőektől eltérően kell meghatározni. Ha olyan fuvarról van szó, amely nem lép ki az EU területéről, úgy a teljesítési hely a fuvar indulási helye. Ha viszont a fuvar kilép az EU területéről 3. országba, úgy a megtett útvonalat kell teljesítési helynek tekinteni. Amennyiben egy magyar fuvarozó arra vállalkozik, hogy elhozza egy magánszemély termékét Párizsból Budapestre, akkor bizony neki Franciaországban kell adószámmal rendelkeznie, hiszen francia forgalmi adót kell felszámítania a megrendelő felé (függetlenül a megrendelő állampolgárságától), és az ott be is kell vallania és fizetnie.  Ha a magánszemély a termékét Budapestről Moszkvába viteti, akkor a teljesítési hely a megtett útvonal, és csak a magyarországi részre kell Áfa-t felszámítani, de amennyiben kiviteli vámkezelés történik, úgy a fuvarozás adómenetes. Ellenkező irányban szintén a megtett útvonal a teljesítési hely, és a belföldi szakaszra akkor nem kell áfa-t felszámítani, ha import vámkezelés történik, és így a fuvar értékét beleszámítják az import adóalapjába.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 kredit, mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 3-12. hóra: 19.950,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra