Termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatások adómentessége

ÁFA

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: termékimport


2019. augusztus 23-ától új szabályozás vonatkozik a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatásokra is.

2019. január 1-jétől a termékexporthoz, illetve egyéb, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 102. § (1) bekezdésében felsorolt ügyletekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások adómentességének az a feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy, szervezet részére nyújtsák, aki (amely) a termékkel a 102. §-ban leírt tényállást megvalósítja.
 
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 20. §-a 2019. augusztus 23-ai hatályba lépéssel beiktatott az Áfa tv. 93. §-ába egy (3) bekezdést.
 
E módosítás értelmében 2019. augusztus 23-ától a fentihez hasonlatos szabály került bevezetésre a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatásokra is.
 
Az Áfa tv. 93. § (2) bekezdése alapján mentes az adó alól a szolgáltatás nyújtása akkor, ha annak ellenértéke az importált termék adóalapjába a 74. §, illetőleg a 75. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint beépül.
 
2019. augusztus 23-ától ezen mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújtsák.
 
Egy példával megvilágítva, amennyiben a fentiek szerinti szolgáltatás termékfuvarozás, és azt alvállalkozó igénybevételével nyújtják a terméket importáló személy részére, tehát ha például fuvarozó nyújtja a fuvarozást a szállítmányozónak (speditőrnek), a szállítmányozó (speditőr) pedig a terméket importálónak, akkor az adómentesség kizárólag a szállítmányozó (speditőr) által a terméket importáló részére nyújtott fuvarozásra vonatkozik, a fuvarozó által a szállítmányozó (speditőr) részére nyújtott szolgáltatásra azonban már nem.
 
A Módtv. a módosítások hatályba lépéséhez kapcsolódóan nem tartalmaz átmeneti szabályokat, ennek megfelelően az új előírásokat fő szabály szerint azon esetekben kell alkalmazni, amikor a vonatkozó ügylet teljesítési időpontja 2019. augusztus 22-ét követő napra esik. A Módtv. az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre vonatkozóan sem tartalmaz taxatív átmeneti szabályokat, következésképpen a módosított szabályok hatályba lépésére szintén a fő szabály az irányadó. Ez azt jelenti, hogy az Áfa tv. 58. §-a hatálya alá tartozó ügyletek esetében az Áfa tv. 93. § (3) bekezdését azokra az ügyletekre kell először alkalmazni, amelyek esetében a teljesítési időpont 2019. augusztus 22-ét követi.
 
Azon 2019. augusztus 23-át megelőzően teljesített szolgáltatásnyújtásokra, melyek ellenértéke a termékimport adóalapjába az Áfa tv. 93. § (2) bekezdése szerint beépül, a címben hivatkozott, 2019.03.22-én a NAV honlapján közzétett tájékoztatóban foglaltak az irányadók.
 
[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztálya PM/20258/2019; Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2440656765]
 

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2019-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj 2019. 1-12. hóra: 22.680,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: info@onadozo.hu


Vissza az előző oldalra