Tőkekorlátok a vállalkozások működésében

Forrás: Önadózó | Szerző: Nagy Katalin

A számviteli törvény szerint a vállalkozásnak a működése során folyamatosan biztosítania kell azt, hogy a lekötött tartalékkal és az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőkéje ne csökkenjen a jegyzett tőkéje, illetve a külön jogszabályban előírt minimális tőkéje alá.

Az osztalékelőleg, illetve az osztalék kifizetését, valamint a jegyzett tőke jegyzett tőkén felüli vagyon terhére történő emelését, továbbá a saját részvény, üzletrész visszavásárlását megelőzően ellenőriznie kell a tőkekorlátok teljesülését a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatainak figyelembe vételével, illetve, ha azok 6 hónapnál régebbiek, akkor a közbenső mérlegben szereplő adatok figyelembe vételével.

Osztalék, részesedés, kamatozó részvény kamatának, illetve ezek előlegének kifizetésére, valamint a saját részvény, részesedés, visszaváltható részesedés visszavásárlására (megszerzésére), továbbá a jegyzett tőke jegyzett tőkén felüli vagyon terhére történő emelésére (ideértve az ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvény, illetve dolgozói üzletrész kibocsátását is) akkor kerülhet sor, ha a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében vagy a közbenső mérlegben szereplő saját tőke lekötött tartalékkal és értékelési tartalékkal csökkentett összege a fenti tőkeműveletek – együttes – figyelembevételével sem csökken a jegyzett tőke alá. Osztalékfizetés tekintetében a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében szereplő saját tőkét növelő összegként figyelembe vehető az abban még ki nem mutatott, de a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig elszámolt, kapott (járó) osztalék, részesedés összege.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke teljesíthető a jegyzett tőkén felüli vagyon (szabad eredménytartalék) terhére is. Ilyenkor a jegyzett, de be nem fizetett tőkére szóló követelést az eredménytartalék csökkentésével szemben kell kivezetni a könyvekből. 

A pótbefizetés lekötött tartalékban kimutatott összegét az eredménytartalék javára kell átvezetni, amennyiben a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) a pótbefizetésből származó követeléséről lemond, a lemondás időpontjával.

A pótbefizetés visszajuttatása teljesíthető eszközátadással is a pénzbeli kifizetés helyett. Az ilyen teljesítést eszközértékesítésként kell elszámolni és az eszköz eladási ára (beszámítási értéke) összegében kimutatott követelést a lekötött tartalék csökkentésével szemben kell a könyvekből kivezetni.

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 5-12. hónapra 16.464,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra