Tőzsdei társaságok: az igazgatóság dönt a közgyűlési határozatokról

Forrás: MTI

A nyilvánosan működő részvénytársaságok nál jellemzően az igazgatóság fog dönteni a számviteli beszámoló elfogadásáról. Ezt a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9.§ /5/ bekezdése lehetővé teszi. De kft-k, Bt-k esetében is van lehetőség - szűkebb körben - hogy az ügyvezető hagyja jóvá a számviteli beszámolót

A Richter Gedeon Nyrt. nem tartja meg április 28-ára, a Duna House Holding Nyrt. pedig április 17-re összehívott közgyűlését, a társaságok igazgatósága dönt majd a közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokban, amelyeket utólag jóváhagyhatnak majd a részvényesek - derül ki a BÉT honlapján közzétett közleményekből.

A Richter emlékeztet arra, hogy a kormány április 10-i rendelete szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a már összehívott közgyűlés sem tartható meg a részvényesek személyes részvételével. Az igazgatóság a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, akár a már közzétett határozati javaslatok szerinti döntések meghozatalával, akár a közzétett határozati javaslatoktól eltérve.

A Richter igazgatósága a jogszabályban adott felhatalmazással élve a már közzétett előterjesztés szerinti határozatokat tervezi meghozni április 28-án, amelyeket a szokásos módon fog nyilvánosságra hozni - írja közleményében a társaság.

A részvényesek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül kérhetik a közgyűlés összehívását az igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából, kivéve a beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékról) szóló határozatokat. Utóbbiak utólagos jóváhagyására május 31-ig kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását a részvényesek, e határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig nem érkezik meg a társasághoz - jogvesztéssel jár.

A közgyűlést azok a részvényesek hívhatják össze, akik rendelkeznek legalább a szavazatok 1 százalékával, és az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a részvénykönyvben.

Ha a részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a közgyűlés összehívását kezdeményezik, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta - hívja fel a figyelmet a Richter.

Ha a veszélyhelyzet 2020. október 3-át követően (de a 2021. évi rendes közgyűlést megelőzően) szűnik meg, nincs lehetőség a közgyűlés összehívásának kezdeményezésére, illetve megtartására. Ebben az esetben a soron következő közgyűlésen napirendre tűzhető az igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása, illetve a 2019. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés (a 2019. évi osztalék ez alapján kerülhet majd kifizetésre).

A Duna House ugyancsak felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányrendelet értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a társaság éves beszámolójának elfogadását is. Az ügyvezetés április 30-ig, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap végéig köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet.

A Richter igazgatósága a közgyűlési előterjesztések szerint 11,742 milliárd forint osztalék kifizetését javasolta a 2019. évi eredményből, ez részvényenként 63 forintot jelent, szemben az előző évi 100 forinttal.

A Duna House igazgatósága 2019. negyedik negyedéves jelentésében még 450 millió forint összegű, törzsrészvényenként 130 forintos osztalékfizetést jelzett előre, a járvány miatt azonban az igazgatóság úgy döntött, hogy az április 17-re tervezett közgyűlés számára nem javasolja osztalékfizetés elfogadását. A Duna House tavaly részvényenként 250 forint osztalékot fizetett.

Ajánljuk figyelmébe:

SEGÉDLET ÉS IRATMINTÁK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BELSŐ MŰKÖDÉSÉHEZ VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 5-12. hónapra 16.464,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2021, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2021, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra