Vagyoni értékű jog alapításának kimutatása a könyvekben

Forrás: Önadózó 2019/7-8 | Szerző: Nagy Katalin

Címkék: vagyoni értékű jog kimutatása


A vagyoni értékű jog alapítójánál (kibocsátójánál) az általa keletkeztetett jog nem mutatható ki sem az eszközök, sem a költségek között. Az ilyen jog értéke akkor kerül meghatározásra, amikor azt meghatározott időre (ideiglenesen) vagy véglegesen (át)engedi, átruházza, apportba adja az alapító ellenérték fejében vagy anélkül.

A jog ellenérték fejében való átengedésénél, átruházásánál (ideértve az adásvétel mellett a cserét és a tartozás fejében való átadást is) vagy apportba adásánál a jog alapítója a jog szerződés vagy megállapodás szerinti ellenértékét árbevételként, illetve az apportba vevő létesítő okiratában foglalt, közgyűlés által megállapított értékét egyéb bevételként számolja el és a jognak nincs kivezetendő könyv szerinti értéke, mivel nem volt kimutatva a könyvekben.

Ha ellenérték nélkül történik az átengedés, illetve átruházás, akkor szintén nincs kivezetendő könyv szerinti érték, mivel ilyen nem volt kimutatva.


Kivételesen, az opciós jog alapítójánál (kiírójánál) az eladott vételi vagy eladási jogért kapott ellenértéket pénzügyi műveletek bevételeként kell elszámolni, ha az opció alapjául szolgáló eszköz értékpapír, más pénzügyi eszköz vagy származékos termék, illetve származékos termék esetében ezt a bevételt az passzív időbeli elhatárolásba kell helyezni.

Valós értéken történő értékelés esetében pedig, ettől eltérően, kötelezettségként kell kimutatni a származékos ügylet negatív értékelési különbözeteként, ha ahhoz kapcsolódik az opció.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 23.940,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra