Vagyoni értékű jog alapításának kimutatása a könyvekben

Forrás: Önadózó 2019/7-8 | Szerző: Nagy Katalin

Címkék: vagyoni értékű jog kimutatása


A vagyoni értékű jog alapítójánál (kibocsátójánál) az általa keletkeztetett jog nem mutatható ki sem az eszközök, sem a költségek között. Az ilyen jog értéke akkor kerül meghatározásra, amikor azt meghatározott időre (ideiglenesen) vagy véglegesen (át)engedi, átruházza, apportba adja az alapító ellenérték fejében vagy anélkül.

A jog ellenérték fejében való átengedésénél, átruházásánál (ideértve az adásvétel mellett a cserét és a tartozás fejében való átadást is) vagy apportba adásánál a jog alapítója a jog szerződés vagy megállapodás szerinti ellenértékét árbevételként, illetve az apportba vevő létesítő okiratában foglalt, közgyűlés által megállapított értékét egyéb bevételként számolja el és a jognak nincs kivezetendő könyv szerinti értéke, mivel nem volt kimutatva a könyvekben.

Ha ellenérték nélkül történik az átengedés, illetve átruházás, akkor szintén nincs kivezetendő könyv szerinti érték, mivel ilyen nem volt kimutatva.


Kivételesen, az opciós jog alapítójánál (kiírójánál) az eladott vételi vagy eladási jogért kapott ellenértéket pénzügyi műveletek bevételeként kell elszámolni, ha az opció alapjául szolgáló eszköz értékpapír, más pénzügyi eszköz vagy származékos termék, illetve származékos termék esetében ezt a bevételt az passzív időbeli elhatárolásba kell helyezni.

Valós értéken történő értékelés esetében pedig, ettől eltérően, kötelezettségként kell kimutatni a származékos ügylet negatív értékelési különbözeteként, ha ahhoz kapcsolódik az opció.

MIÉRT FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA? 

Az Önadózó újság előfizetési díja csak 1 995 Ft/hó. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol telefonon, e-mailben feltett munkajogi, adózási kérdésre  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra