Vállalkozási, működési, létezési szabályok Budapesten 2020. május 18-tól

JOG

Nyomtatás
Forrás: Önadózó | Szerző: dr. Szabó Tibor

Címkék: védelmi intézkedések


A 211/2020-as Kormányrendelet Budapesten megszüntette a kijárási korlátozásokat, egyúttal meghatározta a betartandó védelmi intézkedéseket. Vállalkozásokra, üzletekre, vendégekre, vásárlókra egyaránt vonatkozik. Anyagunkat előfizetőink szabadon felhasználhatják munkatársaik, ügyfeleik tájékoztatására, az ONLINE / SEGÉDLETEK menüből Word formátumban is letölthető.

Jogszabály: A Kormány 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelete a fővárosi védelmi intézkedésekről. Hatályos Budapesten, 2020. május 18-tól a veszélyhelyzet megszűnéséig.

1. Általános védelmi intézkedések 

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. 

Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a  szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok és szabadtéren lévő játszóterek is látogathatóak. 

A rendelet Budapesten megszüntette a kijárási korlátozásokat. 

2. 65 év felettiekre vonatkozó rendelkezések 

Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Ezekben az üzletekben ebben az időpontban   az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év feletti vásárlók tartózkodhatnak. 

A Budapesten működő piac nyitva tartásának rendjéről és a  piacnak a  65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a  kerületi önkormányzat a  rendelettől eltérően rendelkezhet. A  piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a  piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják. 

3. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések 

Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. 

A  vendéglátó üzlet – így különösen az  étterem, a  kávézó, a  cukrászda, a  büfé, a  presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. 

A rendelet nem írja elő sem a személyzet, sem a vendégek részére maszk viselését. 

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. május 18-tól  2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. 

A  vendéglátó üzleten belül – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 

A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. 

A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható. 

A  szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a  szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. 

A  védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható hely üzemeltetője köteles gondoskodni.

4. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések 

Az alábbiakban nem említett minden egyéb rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos. 

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. 

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg. 

A vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés, valamint a családi rendezvény megtartható, ennek során biztosítani kell a védőtávolság megtartását. 

2020. június 15. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. Ennek a védőtávolság betartása kötelező.

2020. június 15. napjától a  házasságkötés és a  házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás biztosítható.

5. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

6. Szabálysértési rendelkezések 

Szabálysértést követ el, aki az  a fenti védelmi intézkedéseket, valamint a  védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi. A a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A  helyszíni bírság összege ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.

INGYENES JOGSEGÉLYVONAL ÖNADÓZÓ ELŐFIZETŐKNEK! 

A koronavírus-járvány miatt az Önadózó ingyenes jogi tanácsadással segíti előfizetőit: veszélyhelyzeti rendeletek értelmezése, munkajog, adózás, adatvédelem. dr. Szabó Tibor ügyvéd válaszol, az ügyfélkód megadásával elérhető telefonon: 30 3787 637 – e-mailben: office@drszt.hu Fizessen elő az Önadózóra most májustól decemberig 15.960,-Ft-ért - és máris igénybe veheti az Önadózó Jogi Segélyvonal szolgáltatást, és minden továbbit: Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra