Változásfigyelő: adó- és jogszabályváltozások - és további írások az Önadózó júliusi számában

Forrás: Önadózó

Változásfigyelő: adó- és jogszabályváltozások 2022 nyarán ● Meglepő adózási lehetőségek az OSS rendszer szabályai alapján ● Az egy és ugyanazon vállalkozások fogalma a de minimis rendeletben ● Osztalék és osztalékelőleg elszámolásának szabályai ● Cash-flow kimutatás a KKV IFRS alapján ● Praktikus tanácsok kezdő szálláshely szolgáltató magánszemélyek részére ● A magánszemélyek részére biztosított képzések közteherviselési kötelezettsége ● Verseny, vetélkedő szja vonzata ● A családi pótlékról ● Örökbefogadói díj és nevelőszülői gyermekgondozási díj ● Nemzetközi adózás: a munkaviszonyból származó jövedelem adóztatási joga III. ● Uniós fellépés a postafiók cégek ellen ● Az alkalmi munkavállalás 2022. évközi aktualitásai ● A munkaviszony megszüntetésének szabályai ● Előfizetés az Önadózó 2022. évi csomagjára: júliustól decemberig: 14.490,-Ft https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/

VÁLTOZÁSFIGYELŐ: ADÓ- ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2022 NYARÁN  

Július 1-én hatályba léptek az extraprofit adók, és a kapcsolódó adómódosítások. Az extraprofit adóról szóló kormányrendelet a címében kiemelteken túl tartalmazza egyebek mellett a cégautó adó 2022. július 1-től fizetendő megemelt mértékét, az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő új közteher-mértékeket, és népegészségügyi termékadó módosításait.  Ismertetjük a kisvállalkozókat érintő  rezsivédelmi rendelet szabályait is. Kitérünk a jogi személyek lakás bérbeadása esetén érvényesíthető rezsiszabályokra is.

MEGLEPŐ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEK AZ OSS RENDSZER SZABÁLYAI ALAPJÁN

Az adószakértői tevékenységem során az alábbiakban vázolt gazdasági eseménnyel találkoztam a közelmúltban. Miután meghatároztam a lehetséges a forgalmi adó következményeket, oly annyira meglepődtem a szokatlan végeredményen, hogy a kérdést szükségesnek éreztem egyeztetni az adóhatósággal. Jelen cikkben foglalt gondolatok a saját adómeghatározásomon, illetve az azzal egybevágó tartalmú adóhatósági válaszlevélen alapulnak, így köszönettel tartozom a NAV munkatársainak.

AZ EGY ÉS UGYANAZON VÁLLALKOZÁSOK FOGALMA A DE MINIMIS RENDELETBEN

Az egyes adónemek, így például a személyi jövedelemadó, a társasági adó, vagy a helyi iparűzési adó szabályai tartalmaznak olyan, az adórendszer keretein belül nyújtott támogatásokat, amelyek – az adózó választásánál vagy a törvény erejénél fogva – úgynevezett de minimis támogatásnak minősülnek. A támogatások biztosítása többnyire adóalap- vagy adókedvezmény, esetleg más fizetési könnyítés formájában valósul meg. A de minimis rendeletek maximális keretösszeget határoznak meg az ilyen jogcímen érvényesíthető támogatások vonatkozásában. A keretösszegek nem az egyes adózókra önállóan irányadóak, hanem azok az egymással meghatározott kapcsolatban álló vállalkozásokra, az egy és ugyanazon vállalkozásokra együttesen értendők. Az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma tehát egy „de minimis specifikus” kategória, amely tartalmilag nem teljesen egyezik meg a kapcsolt vállalkozások, illetve a kapcsolódó vállalkozások körével sem.

OSZTALÉK ÉS OSZTALÉKELŐLEG ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

E cikk keretében az osztalékelőleg és osztalék fizetésének elszámolásával foglalkozom a tulajdonos és a tulajdonolt vállalkozás szempontjából.

CASH-FLOW KIMUTATÁS A KKV IFRS ALAPJÁN

A KKV IFRS 8. szakasza a cash-flow kimutatásban bemutatandó információkat és azok bemutatásának módját tartalmazza. A cash-flow kimutatás információt nyújt a gazdálkodó pénzeszközeinek és pénzeszköz-egyenértékeseinek változásairól az adott beszámolási időszakra vonatkozóan, külön bemutatva a működési, befektetési és finanszírozási tevékenységek pénzáramait és azok változásait. Jelen cikkben bemutatásra kerül egy direkt módszerrel - a gazdálkodó számára ajánlott módszerrel - összeállított Cash-flow kimutatás.

PRAKTIKUS TANÁCSOK KEZDŐ SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A COVID járvány elmúltával és a nyári turistaszezon közeledtével egyre több magánszemély dönt úgy, hogy a lakását rövidtávra kiadja turisták részére. Amennyiben a magánszemély fizetővendéglátó tevékenységet kíván folytatni, úgy a tevékenysége megkezdése előtt érdemes annak adózási vonatkozásait is megismerni.

A MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT KÉPZÉSEK KÖZTEHERVISELÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Cikkünk az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzések, illetve az azokhoz kapcsolódó járulékos költségek adózási szabályait mutatja be a gyakorlatban felmerülő kérdések bemutatásával. 

VERSENY, VETÉLKEDŐ SZJA VONZATA

A versengés, vetélkedés mindig is része volt az emberek életének. Ezeknek az eseményeknek a mozgatórugója a díjak, nyeremények megszerzése, amelyek az ismertségen és dicsőségen felül érmek, trófeák, illetve pénz-, tárgy-, vagy szolgáltatás nyeremények megszerzését is jelenti.  Miután ezek a játékok közkedveltek, így nagy nézőközönséget vonzanak, ezért nagyon fontos marketing eszköz lett a versenyek, vetélkedők szervezése, szponzorálása. A következőkben bemutatásra kerülnek az egyes promóciós céllal szervezett versenyek, vetélkedők keretében, a játékosok által megszerzett juttatások személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) szerint adókötelezettsége.  

A CSALÁDI PÓTLÉKRÓL

A családi pótlék a gyermek nevelésével, illetve iskoláztatásával járó költségekhez az állam által havi rendszerességgel nyújtott családtámogatási ellátási forma, amely rendszerint a szülő részére - bizonyos esetekben a gyermeknek saját jogán - kerül megállapításra és folyósításra. Cikkünkben ezen jogintézménnyel ismerkedünk meg részletesen, annak érdekében, hogy a családi kedvezmény érvényesítésekor tisztában legyünk a családtámogatási szabályokkal.

ÖRÖKBEFOGADÓI DÍJ ÉS NEVELŐSZÜLŐI GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ

Cikkünkben két, még 2020-ban bevezetett, de mindig aktuális, pénzbeli egészségbiztosítási ellátási formával, az örökbefogadói díjjal és a nevelőszülői gyermekgondozási díjjal ismerkedünk meg részletesen.

NEMZETKÖZI ADÓZÁS: A MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓZTATÁSI JOGA III.

Írásunkban folytatjuk a korábbiakban megkezdett nemzetközi adózási témakört, jelen cikkben a munkaviszonyból származó jövedelem (nem önálló munka) adóztatási jogát ismertetjük.

UNIÓS FELLÉPÉS A POSTAFIÓK CÉGEK ELLEN

Az elmúlt időszakban a nemzetközi adózás terén tapasztalható adóelkerülés és agresszív adótervezés elleni intenzív munka újabb állomásként a tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató, az adott országban minimális gazdasági jelenléttel sem rendelkező, adóelőny elérése céljából használt ún. postafiók cégek ellen tervez fellépést az Európai Unió.

AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS 2022. ÉVKÖZI AKTUALITÁSAI

A nyári időszak az alkalmi munkavállalás tekintetében csúcsidőszaknak tekinthető. A rendelkezések sok éve nagyjából változatlanok, ugyanakkor az idei évben két tekintetben is módosul a szabályozás. Egyrészt az ukrán háború miatti menekültek foglalkoztatása, másrészt pedig a gazdasági helyzet miatti adóemelések okán

A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

A munkaviszony megszüntetését a törvény igyekszik maximálisan körültekintően, és mindenre kiterjedően szabályozni, azonban a munkajog érvényesülésének a valódi joggyakorlásban igen speciális helyzetei állhatnak elő. Ebben a cikkben az általános rendelkezéseken túl igyekszünk a hétköznapi szituációkban felmerülő kérdésekre is választ adni.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE CSOMAGJÁRA!

Önadózó - okos újság okos cégeknek és könyvelőknek! Az Önadózó csomag előfizetési díja 2022. 7-12. hónapra 14.490,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Online csomag: Számviteli szabályzatok 2022, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat 2022, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Szabályzatok

Szabályzatok kategória összes termékének megtekintése

E-Könyvek

E-Könyvek kategória összes termékének megtekintése

Szakkönyvek

Szakkönyvek kategória összes termékének megtekintése

E-Start

Önadózó segítség az ügyek elektronikus intézéséhez.


Vissza az előző oldalra