Változások a jövedéki adóban 2021

Forrás: Önadózó | Szerző: Önadózó

Címkék: jövedéki adó változások 2021, zárjegy


Írásunkban összefoglaljuk az jövedéki adó 2021-től hatályos változásait ★ Dohánytermékek áfakezelése ★ Készletfelvételi szabályok ★ Alkilát-benzin forgalmazása ★ Egyedi veszteségnorma-megállapítás ★ Egyszerűsített jövedéki engedély ★ Bejelentések és nyilvántartásba vételek★ Zárjegyeltépődés ....

 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2020. november 26-án kihirdetett módosításai a jövedéki szabályok vonatkozásában elsősorban adminisztrációs egyszerűsítéseket, a bérfőzés és magánfőzés adómentességét, illetve a dohánytermékek 2021. évi kétlépcsős adóemelését foglalják magukban. Továbbá a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt (a továbbiakban: Jöt.) illetően a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény is tartalmaz egy 2021. január 1-jén hatályba lépő, technikai jellegű módosítást.  

Dohánytermékek áfakezelése 

  1. január 1-jétől valamennyi dohánygyártmány esetében egységessé válik az általános forgalmi adó és a jövedéki adó bevallásának és megfizetésének időpontja [Jöt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és 147. §-a]. Korábban az új típusú dohánygyártmányok külföldre történő értékesítése, valamint a nemzetközi repülőtéren található duty free üzletekben zárjegy nélkül értékesíthető dohánygyártmányok esetében elvált egymástól a két adónem fizetésére vonatkozó kötelezettség időpontja. A módosítás azt is eredményezi, hogy 2021. január 1-jétől a zárjegykötelesek mellett már a nem zárjegyköteles dohánygyártmányok is csak az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett áron értékesíthetők [Jöt. 145. § (5) bekezdése]. 

Készletfelvételi szabályok 

A Módtv. kihirdetését követő naptól (2020. november 27-től) egyszerűbbé váltak a készletfelvételi szabályok. Egyrészt már nem minősül szabálytalanságnak, nem bírságolandó az az eset, amikor egy gazdálkodó az általa kezdeményezett és a hatóság jelenlétében lefolytatott készletfelvétel esetén állapít meg hiányt [Jöt 3. § (1) bekezdés 44. pont d) alpontja, 7. § (2) bekezdés j) pontja és 8. § (1) bekezdés q) pontja]. Másrészt az önkéntes, év közbeni készletfelvételt nem kell kötelezően a tárgynapon megtartani, hanem az azt megelőző vagy azt követő 3 napon belül bármikor megtehető [Jöt. 17. § (5) bekezdése]. 

Alkilát-benzin forgalmazása 

2020. november 27-től az 5 liter/kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű, nem közúti járművek üzemanyagaként kínált, értékesített vagy felhasznált 2710 12 41 KN-kód szerinti benzin (alkilát-benzin) már nem minősül a Jöt. szerinti üzemanyagnak, ebből következően pedig kiskereskedelmi forgalmazása üzemanyagkúton kívül is jövedéki engedély nélkül végezhető [Jöt. 3. § (1) bekezdés 47. pontja]. Az alkilát-benzint jellemzően benzines kisgépekben (fűnyíró, sövénynyíró, lombfúvó, stb.) használják, az E10 (magas bioetanol tartalmú) benzin eltarthatósági problémáinak kiküszöbölése céljából. Továbbá ha a jövedéki engedélyes kereskedő (nagykereskedő, exportáló, importáló) kizárólag ilyen termékkel kereskedik, a jövedéki biztosítéka 1 millió forintra csökken [Jöt. 28. § (3) bekezdés a) pontja]. 

Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek exportja 

A Magyarországon jövedéki terméknek minősülő dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékeket a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv (a továbbiakban: Dohányadó irányelv) alapján – és a legtöbb tagállamban – nem minősülnek jövedéki terméknek, így esetükben az uniós adófelfüggesztési eljárás nem alkalmazható. A külföldi kiszállítás esetében ebből fakadó bonyolult adminisztráció és pénzügyi teher (a jövedéki adó megfizetése majd visszaigénylése) kiküszöbölése céljából 2021. január 1-jétől olyan speciális rendelkezések lépnek hatályba, amelyek gyakorlatilag az adófelfüggesztési eljárással megvalósuló kiszállítással azonos feltételeket teremtenek a szóban forgó termékek vonatkozásában. A módosítás értelmében külföldre történő igazolt kiszállítás esetén nem keletkezik adófizetési kötelezettség [Jöt. 9. § (1) bekezdés m) pontja]. Amennyiben az előbbi feltétel a kiszállítást követő négy hónapon belül nem valósul meg, az szabálytalanságnak minősül és ebből következően – amikor az információ az állami adó- és vámhatóság tudomására jut – az adóraktár engedélyesének adófizetési kötelezettsége keletkezik [Jöt. 7. § (2) bekezdés h) pontja és 8. § (1) bekezdés o) pont of) alpontja]. 

Egyedi veszteségnorma-megállapítás 

Az állami adó- és vámhatóság 2020 november 27-től már nem csak a végrehajtási rendeletben meghatározottól „eltérő mértékű elismert mennyiségű hiány” alkalmazását határozhatja meg egyedileg, hanem „eltérő elismert mennyiségű hiányt” is [Jöt. 9. § (4a) bekezdése]. Tehát eltérés már nem csak a mértékek tekintetében megengedett, hanem teljesen rugalmas módon állapítható meg az elismert mennyiségű hiány, ami azt eredményezi, hogy meghatározható egyedi veszteségnorma a végrehajtási rendeletben nem szereplő tevékenységekre (pl. átfejtés, szűrés), termékekre (pl. hevített dohánytermékek) vagy akár eltérő vetítési alapra vonatkozóan is. Az egyedi veszteségnorma-megállapítás a továbbiakban is történhet kérelemre és hivatalból is, valamint továbbra is feltétele, hogy a tevékenység jellege vagy a műszaki-technológiai feltételek indokolttá tegyék, illetve a helyszíni mérés adatai, próbagyártás, valamint szükség esetén a szakértői vélemények alátámasszák azt. 

Egyszerűsített jövedéki engedély 

November 27-től már nem csak a kenőolajat saját célra importálók válthatnak ki egyszerűsített jövedéki engedélyt, hanem azok a gazdálkodók is, amelyek legfeljebb 2 liter/kilogramm kiszerelésű laboratóriumi vagy egészségügyi célra szolgáló speciális fűtőolajat hoznak be külföldről. A rájuk vonatkozó jövedéki engedélykötelezettség gyakorlatilag egy bejelentési kötelezettségre korlátozódik az állami adó- és vámhatóság felé, és minden más feltétel (biztosítéknyújtás, tárolókapacitás, nyilvántartás vezetés és november 27-től a készletfelvétel kötelezettsége) teljesítése alól mentesülnek [Jöt. 30. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése]. 

Bejelentések és nyilvántartásba vételek 

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a Módtv. alapján 2020. november 27-től megszűnt több bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség. 

Megszűnt a kereskedelmi gázolaj (a 7,5 tonna össztömeg feletti áruszállító járművekben és buszokban felhasznált gázolaj) adó-visszaigényléséhez kapcsolódóan az első visszaigénylés benyújtása előtt, valamint minden változás vonatkozásában előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség [Jöt. 40. §-a]. 

Megszűnt egyes erjesztett alkoholos italok (gyümölcsbor, sör, palackos erjesztésű pezsgő) adómentes otthoni előállításának esetenkénti előzetes (az előállítást legalább 3 nappal megelőző) bejelentésére vonatkozó kötelezettség [Jöt. 43. §-a]. 

Megszűnt az energiatermék kinyerését eredményező rekultivációs tevékenység megkezdésének és tervezett befejezésének előzetes (a tevékenység megkezdését legalább 3 nappal megelőző) bejelentési kötelezettsége [Jöt. 45.§-a]. 

2021. július 1-jétől megszűnik az alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon folytatott alkoholértékesítés előzetes bejelentésének kötelezettsége [Jöt. 70. § (3) bekezdése és 71. § b) pont bb) alpontja]. 

Zárjegyeltépődés 

A zárjegy-perforáció nyitáskori eltépődésére vonatkozó kötelezettség 2020. november 27-től valamennyi dohánygyártmány esetében megszűnik, az alkoholtermékeknél azonban megmarad [Jöt. 76. § (1) bekezdése]. 

Duty free adó-visszaigénylés 

A duty free üzletek számára 2021. január 1-jétől visszaigényelhetővé válik a zárjeggyel, adózottan értékesített dohánygyártmányok után megfizetett jövedéki adó, továbbá meghatározásra kerül, hogy ehhez az adó-visszaigénylés benyújtását megelőző hat hónapban közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási árat kell figyelembe venni [Jöt. 77. § (5) bekezdése]. 

Kiszállított zárjegyek 

A Módtv. alapján 2020. november 27-től már egységesen 6 hónap áll a gazdálkodók rendelkezésére, hogy a külföldre kiszállított zárjegyet felhelyezzék a zárjegyköteles jövedéki termékre vagy visszahozzák belföldre [Jöt. 78. § (3) bekezdése]. Ez utóbbi esetben a módosítás alapján a sértetlen, állami adó- és vámhatóság részére bemutatott zárjegyek külföldre ismételten kiszállíthatók [Jöt. 78. § (4) bekezdése]. 

Saját kézbesítő alkalmazása 

Az állami adó- és vámhatóság a döntés mielőbbi végrehajthatósága érdekében 2021. január 1-jétől mellőzheti az elektronikus kézbesítést és alkalmazhat saját kézbesítőt az engedély felfüggesztésére, visszavonására és az állandó felügyelettel gyakorolt jövedéki ellenőrzésre vonatkozó határozatok esetében [Jöt. 84. § (4) bekezdése]. 

Ismeretlen személy által elkövetett jogsértések 

Tekintettel arra, hogy ismeretlen személy által elkövetett jogsértés esetén az ellenőrzés megkezdéséről szóló megbízólevelet és az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvet nincs kinek átadni, indokolttá vált egy olyan – a 2020. november 27-én hatályba lépő – új szabály megalkotása, amely ismeretlen személy ellen indított eljárás esetén megszünteti az állami adó- és vámhatóság megbízólevél, illetve jegyzőkönyv átadására vonatkozó kötelezettségét. Amennyiben ellenőrzés során az érintett személy mégis ismertté válik, az állami adó- és vámhatóság a megbízólevelet haladéktalanul köteles átadni neki [Jöt. 96. § (2a) bekezdése]. 

Méltányos bírságolás 

A Módtv. több bírságkedvezményt is bevezetett, amelyek a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandók [Jöt. 150. § (31) és (32) bekezdése]. 

Egyrészt november 27-től előírja a jövedéki bírság megállapításának kötelező mellőzését a kötelezettség késedelmes teljesítésének azon esetére, amikor az adózó igazolni tudja, hogy úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható [Jöt. 100. § (6a) bekezdése]. 

Másrészt 2021. január 1-jétől megszünteti az automatikus bírságolást az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítésének, hibás teljesítésének vagy valótlan tartalommal történő teljesítésének korrekciója esetében. Bírság alkalmazása előtt az állami adó- és vámhatóság először köteles felszólítani az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére és csak ennek eredménytelensége esetén alkalmazható jövedéki bírság. A bírság mértéke első körben magánszemély adózó esetén 50 000 forint, nem magánszemély adózó esetében 100 000 forint. A kiszabást követően az állami adó- és vámhatóság tizenöt napos határidő kitűzésével ismételten felhívja az adózót a kötelezettség jogszerű teljesítésére, a határidő eredménytelen elteltét követően pedig ismételten bírságot szab ki, amely mértéke magánszemély esetében 200 000 forint, nem magánszemély esetében 500 000 forint. Adófizetési kötelezettséget csökkentő mulasztás esetén a szankciótól nem lehet eltekinteni [Jöt. 101/A. §-a]. 

Csendes bor elkobzása 

A jogszerűtlenül birtokolt (jellemzően számla nélkül forgalmazott), lefoglalt csendes bor 2021. január 1-jétől az állam adó- és vámhatóság számára elkobozhatóvá válik, így később lehetőség adódik a termék megsemmisítésére [Jöt. 103. § (1) bekezdés d) pontja]. 

Őstermelők családi gazdasága 

A családi gazdaságokról szóló 2020. évi törvény értelmében a családi gazdaság kifejezést 2021. január 1-jétől felváltja az őstermelők családi gazdasága kifejezés, ami miatt 2021. január 1-jétől a Jöt. családi gazdaságokra vonatkozó rendelkezése (a jogosult meghatározása mezőgazdaságban felhasznált gázolajhoz kapcsolódó adó-visszaigénylés esetében, ha a mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vett szervezet családi gazdaság, illetve 2021. január 1-jétől őstermelők családi gazdasága) is módosul [Jöt. 117. § (5) bekezdése]. 

Magán- és bérfőzött párlat adómentessége 

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló, 2020. július 29-i 2020/1151 (EU) tanácsi irányelvben bevezetett lehetőség alapján 2021. január 1-jétől adómentessé válik a párlat-előállítás magánfőzés és bérfőzés keretében [Jöt.132. § (2) és (4) bekezdése]. Mind magánfőzés mind bérfőzés esetében – az eddigi szabályokkal megegyezően – feltétel, hogy gyümölcstermesztő háztartások saját fogyasztása céljából és saját gyümölcséből történjen az előállítás, az éves mennyiségi korlát háztartásonként pedig a bérfőzés esetében 50 liter 86 térfogatszázalékos párlat (43 liter tiszta alkohol), a magánfőzés esetében pedig 86 liter párlat. A magánfőzött párlat jellemző 50 térfogatszázalék körüli alkoholtartalmát figyelembe véve ez a két érték gyakorlatilag megegyezik. 

A magánfőzés esetében megszűnik a párlat adójegy intézménye, helyette a párlat előállítását kell előzetesen bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, amely a bejelentett mennyiségről magánfőzöttpárlat-származási igazolást ad ki [Jöt. 84. § (2) bekezdés b) pontja, 105. § (2) bekezdés b) pontja, 106. § a) pontja, 143. § (5)-(7) és (10) bekezdése, 148. § (2) bekezdés f) pontja]. 

A magánfőzés adómentessé válását megelőzően, azaz a 2021. január 1-je előtt előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni [Jöt. 151. §]. 

Denaturált alkohol 

A 2020/1151 tanácsi irányelvben szereplő új irányelvi rendelkezésekre tekintettel adómentessé válik a nem emberi fogyasztásra szolgáló termék gyártási eljárása során a gyártóberendezés karbantartására, tisztítására felhasznált részlegesen denaturált alkohol, továbbá mentesül az adó alól a harmadik országban az uniós szabályok szerint teljesen denaturált alkohol is [Jöt. 133. § (1) bekezdés i) és l) pontja]. 

Dohánygyártmányok adóemelése 

A Dohányadó irányelv által a cigarettára meghatározott adóminimum elérése érdekében az elmúlt években többször, 2018. szeptember 1-jétől már 5 lépcsőben, fokozatosan emelkedett a cigaretta és – helyettesítő jellegére figyelemmel – a fogyasztási dohány jövedéki adómértéke. 

Az euró/forint árfolyam alakulása miatt, a cigaretta uniós adóminimumának való megfelelés érdekében 2021. január 1-jén és április 1-jén további két lépcsőben emelkedik a cigaretta és – az adómérték-különbségek további növekedésének elkerülése céljából – a többi dohánygyártmány (fogyasztási dohány, szivar, szivarka, hevített dohánytermékek, töltőfolyadékok, füst nélküli termékek, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek) jövedéki adómértéke. 

A cigaretta esetében az újabb két lépcső során (2021. január 1. és április 1.) a tételes adómérték 21 500 forintról 24 000 forintra, majd 26 000 forintra nő ezer darabonként; a százalékos adó 22,5 százalékról 23 százalékra módosul (és ez az érték marad hatályban április 1-jétől is), a minimumadó pedig először 34 500 forintról 37 300 forintra, majd 39 300 forintra emelkedik ezer darabonként [Jöt. 145. § (1) bekezdés a) pontja]. 

A szivar, szivarka adómértéke csak egy lépcsőben, 2021. január 1-jétől emelkedik, kilogrammonként 4180 forintról 4400 forintra, az adómérték százalékos része pedig nem változik (a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka) [Jöt. 145. § (1) bekezdés b) pontja]. 

A fogyasztási dohány adómértéke 2021. január 1-jétől 20 700 forint/kilogrammról 22 400 forint/kilogrammra, majd 2021. április 1-jétől 23 600 forint/kilogrammra nő [Jöt. 145. § (1) bekezdés c) pontja]. 

Az elektronikus cigaretta töltőfolyadékának (nikotintartalmú és nikotinmentes is) adómértéke 2021. január 1-jén 20-ról 25 forint/milliliterre, majd április 1-jétől 30 forint/milliliterre nő [Jöt. 145. § (1) bekezdés d) pontja]. 

Az új dohánytermék-kategóriák egyszer használatos termékeinek (hevített dohánytermékek) adómértéke 2021. január 1-jén 10 forintról 12,5 forintra, április 1-jén pedig 15 forintra emelkedik [Jöt. 145. § (1) bekezdés e) pontja]. 

A füst nélkül dohánytermékek és dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek adómértéke 19 160 forintról először 22 400 forintra (2021. január 1-jétől), majd 23 600 forintra (2021. április 1-jétől) nő kilogrammonként [Jöt. 145. § (1) bekezdés f) és g) pontja]. 

 

MOST FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓRA!

Az Önadózó újság előfizetési díja 2021. 3-12. hónapra 20.580,-Ft. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó? Önadózó újság havi lapszámai (az előfizetés kezdő hónapjától decemberig, print és elektronikus formátumban) + Ingyenes Jogsegély vonal: telefonon, e-mailben válaszolunk munkajogi, cégjogi kérdésére  + Online csomag: Számviteli szabályzatok, GDPR Segédlet,  Pénzmosás elleni szabályzat, Gyorskérdés szolgáltatás a honlapon, Segédletek + Mérlegképes és adótanácsadói kreditek + Cégmenedzselés digitális lap elérése. Előfizetni itt lehet: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra