Vezinfó könyvajánló

Forrás: Vezinfo

Számviteli szabályzatmintatár ★ Pénzmosás elleni szabályzat (Pmt.) ★ Gazdasági társaságok átalakulása 2019 ★ Nonprofit kézikönyv 2019!

SZÁMVITELI SZABÁLYZATMINTATÁR + PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYZAT (PMT.)

Könyv + Pendrive melléklet (Szabályzatminták, Számlarend szerkeszthető Word, Excel formátumban)Kötelező Számviteli Szabályzatok Magyarázatokkal + Részletesen Kidolgozott Pénzmosás Elleni Szabályzat + Részletesen Kidolgozott Számlarend 

Számviteli politika, Pénzkezelési szabályzat, Önköltségszámítási szabályzat, Leltározási és selejtezési szabályzat, Pénzmosás elleni szabályzat, Számlatükör, Számlarend

Szerző: Dr. Sallai Csilla         

Könyvünk olyan gazdasági vezetőknek, könyvelőknek, adószakértőknek, adótanácsadóknak szól, akik segítséget nyújtanak a vállalkozások vezetőinek a jogszabályok által előírt szabályzatok kialakításában. A mostani, jelentős mértékben bővített kiadás megjelentetését az indokolja, hogy változott a jogszabályi környezet és változtak bizonyos munkamódszertani eljárások is. Elsősorban a számviteli törvény módosítása miatti aktualizálás vált szükségessé, de az első kiadás óta már új jogszabályokra (pl. GDPR) is nagyobb figyelmet kell fordítani. Egyre elterjedtebb a papír alapú bizonylatok helyett az elektronikus adatállományok könyvelése, ami megköveteli a bizonylatolás terén is a korszerűbb szabályozást. 

Gazdasági társaságok átalakulása 2019

Jogi háttér - Számvitel - Adózás
Szerző: Egri-Retezi Katalin, Egri-István Iván

Összegyűjtöttük továbbá a témában szerzett gyakorlati tapasztalatokat is és beépítettük a szakkönyvbe. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy szükség van rá, a cégek igénylik a gondolati iránymutatást az esetlegesen összefonódáshoz, a verseny korlátozásához vezető átalakulások GVH-nak való bejelentését illetően. Nem mintha ezt az egyébként új fejezetet azzal a céllal írtuk volna, hogy a bejelentési kötelezettség versenyszakmai rejtelmeit teljeskörűen megvilágítsuk, viszont véleményünk szerint az esetek jelentős részében, viszonylag egyértelmű kritériumok mentén a bejelentési kötelezettség kizárható még akkor is, ha az átalakuláshoz kapcsolódó összefonódás révén az egy irányítás alá kerülő vállalkozások vagy azok csoportja a bejelentési küszöbérték feletti együttes árbevételt produkál. 

Könyvünk új, bővített kiadásának megjelenését nyomós okok indokolják. Az elmúlt két évben jócskán változott az átalakulások jogszabályi háttere. Az aktualizálás érdekében a módosításokat átvezettük. A jelentősebb változások sorából kiemelnénk a számviteli törvény módosításait. Lehetővé vált a jogutód vagyonmérlegében a kiszűrt részesedést érintően a cégérték kimutatása meghatározott feltételek mellett. Pontosították a kapott (járó) osztalék fogalmát. Egyértelműsítették a társasági adó hatálya alól a kata, illetve a kiva adózásra áttérő és onnan visszatérő vállalkozások számviteli záró beszámolási, valamint az újonnan alkalmazott adózási módra való átállás nyitási kötelezettségeit. Ez azért fontos, mert az átalakuló társaságok elveszítik korábbi katás és kivás státuszukat. Számos, a társasági adózást érintő új szabályozás született. Így a Tao tv.-ben a csoportos adóalanyiság bevezetéséhez kapcsolódóan módosultak az adóelőleg-kötelezettség és a veszteségelhatárolás regulái átalakulás esetén. Többször módosították a kedvezményezetten szerzett részesedésekhez kapcsolódó előírásokat a tulajdonos társaságoknál. A magánszemélyek vonatkozásában a részesedések árfolyamnyereségének adóztatását érintően kivezették az eho-t és az ilyen jövedelmek járulékterheit az új Szocho tv.-ben szabályozták. Hatályon kívül helyezték a korábbi Art.-ot is. Az abban lévő anyagi jogi szabályokat átemelték az érintett adónemek törvényeibe. A megmaradó, az adózás rendjét érintő általános, igazgatási és technikai jellegű szabályokat az új Art.-ba, az Air. és az Avt. törvényekbe foglalták bele.

 A Magyar Könyvvizsgálói Kamara gondozásában módszertani útmutató jelent meg az átalakulások témakörét érintően. Ez jelentősen segíti a könyvvizsgálókat a tőlük elvárható eljárások megvalósításának értelmezésében. Ennek kapcsán kitértünk néhány, könyvvizsgálókat érintő, gyakorta felmerülő kérdés megválaszolására is az átalakulások könyvvizsgálatáról szóló fejezetben.

Reméljük, hogy olvasóink megelégedéssel forgatják majd könyvünket és választ kapnak kérdéseikre. Jó olvasást és hasznos tanulmányozást kívánunk!

 NONPROFIT KÉZIKÖNYV 2019! Működés, Számvitel, Adózás

Működés, Számvitel, Adózás
Szerző: Gottgeisl Rita, Láng Noémi

Részletek: szakkonyvshop.vezinfo.hu 

Egy civil szerveződés esetén az ötlettől a megvalósulásig hosszú út vezet. Az áhított cél elérése érdekében már a civil szervezeti élet elején olyan döntéseket kell hozni, amelyekhez optimális esetben is több szakértő együtt gondolkodására van szükség. Példáinkkal a szervezet felépítésén túl a napi működés során felmerülő gondok megoldásában is utat szeretnénk mutatni – természetesen elsősorban a számvitellel és adózással kapcsolatos területeken –, rávilágítva olyan sarokpontokra, amelyek fogódzót nyújthatnak akár a nem szakmabelieknek is.

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 kredit, mérlegképes könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 3-12. hóra: 19.950,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra