Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Iratmintatár

A nem védett jelzésű iratminták  Belépés  (Regisztráció) után szabadon letölthetők, a védett anyagok csak Önadózó előfizetéssel érhetők el. Előfizetés itt!

Adóelőleg-nyilatkozatok 2017

SZJA

A nyilatkozatok letölthetők DOC és PDF formátumban.

Letöltés

Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről - 2017

MUNKAJOG

Útmutatóval

Letöltés

Nonprofit szervezet Igazolása juttatásról

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezet a társasági adóalanytól kapott támogatásról igazolást ad ki annak érdekében, hogy a támogató csökkenthesse a nyújtott támogatás egy részével az adó alapját. Igazolást a kiemelkedően kiemelkedően közhasznú szervezetnek a tartós adományozási szerződés alapján kapott támogatásról kell kiállítani a következő tartalommal:  a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát,  a támogatás, juttatás összegét, célját,  a közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznúsági fokozatát.

Letöltés

Nonprofit szervezet Nyilatkozata a támogatók részére

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek a támogatást nyújtó társasági adóalany felé nyilatkozni kell – annak érdekében, hogy a támogatónak ne kelljen növelnie az adózás előtti eredményét a nyújtott támogatással – hogy a támogatás nyújtásának adóévében a vállalkozási tevékenysége eredménye a kapott támogatás bevételként történő elszámolása nélkül sem negatív, illetve ha a szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor ennek tényéről. A nyilatkozatot a beszámolóval is igazolni kell annak elkészültét követően.

Letöltés

NAV 09B400 Adatlap ingatlan vagyonszerzés esetén

EGYÉB ADÓK

A Földhivatalba kell benyújtani

Letöltés

Adatlap adóhivatali előtti költségmentességhez

ART

Ezen az adatlapon kérelmezhető, hogy ne kelljen fellebbezési illetéket leróni egy adóhatározat fellebbezésekor.

Letöltés

Kárfelvételi jegyzőköny minta - elemi kárról

SZÁMVITEL

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 6. § (6) bekezdés c) pontjában és (10) bekezdésében foglaltak, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában, 49/B. § (20) bekezdés b) pontjában és (24) bekezdésében foglaltak alkalmazására

Letöltés

Kiküldetési rendelvény nyomtatvány

SZJA

Szja tv. 3.§ 83. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

Letöltés

Selejtezési jegyzőkönyv minta

SZÁMVITEL

Tárgyi eszközök, immateriális javak selejtezésére

Letöltés

Földhaszonbérleti szerződés 2014 - szántóra

JOG

A minta csak szántóra, rétre alkalmazható, erdőre nem. A nem 1/1-es tulajdonú földek haszonbérlete esetén csatolni kell a földtulajdonosok használati megállapodását is. És  felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a minta még nem vizsgázott a gyakorlatban – ezért minden tekintetben szigorú felülvizsgálatra is szorul. Szükséges továbbá a felhasználó saját feltételeihez való igazítása, adaptálása is. 

Letöltés

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

SZÁMVITEL

Számviteli törvény 168. § (1) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. (2) A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. (3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.

Letöltés

Útnyilvántartás

SZJA

A magánszemély a jövedelemszerző tevékenységéhez használt gépjármű költségelszámolásához útnyilvántartás vezetésére kötelezett. Erre a célra a menetlevél vezetése is megfelel, ha tartalmazza a továbbiakban részletezett adatokat. Minden gépjármű esetében külön útnyilvántartást kell vezetni. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni az év első és utolsó napján a kilométeróra állását, továbbá, ha a költségelszámoláshoz ez szükséges, akkor ezt az adatot havonta kell bejegyezni. (Szja tv. 5. M. II.7.)

Letöltés

Vevői egyenlegközlés év végén

SZÁMVITEL

"A vállalatunknál könyvvizsgálatot végző …………………….. kérésének megfelelően kérjük, hogy erősítsék meg ……………... Ft összegű követelésünk 2007. 12. 31-én fennálló egyenlegét."

Letöltés

IGAZOLÁS a háztartási alkalmazottat megillető adórendszeren kívüli bevétel összegéről

SZJA

Forrás: www.apeh.hu 2011

Letöltés

Esetei meghatalmazás-minták

ART

1. Eseti meghatalmazás-minta: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet meghatalmazó részére 2. Eseti meghatalmazás-minta: magánszemély, egyéni vállalkozó meghatalmazó részére. /Forrás: www.apeh.hu (2011)

Letöltés

Gépjárműhasználati engedély

JOG

A cégautó használatára, vezetésére való jogusltságot igazolja közúti ellenőrzés során.

Letöltés

Üzembentartói szerződés gépjárműre

JOG

A felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműnA felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműre.

Letöltés

Észrevétel folyószámla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék-értesítő(k)re

ART

A folyószámla-kivonat, és/vagy a pótlékértesítő átvételét követően célszerű a magánszemélyeknek vagy gazdálkodóknak saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni. Ha az egyeztetést követően valaki eltérést tapasztal, észrevételt tehet személyesen az ügyfélszolgálatokon, vagy írásban.

Letöltés