Iratmintatár

A nem védett jelzésű iratminták Belépés (Regisztráció) után szabadon letölthetők, a védett anyagok csak Önadózó előfizetéssel érhetők el. Előfizetés itt!

Iratminták gazdasági társaságok elektronikus működéséhez

JOG

A minták a veszélyhelyzeti szabályok alapján készültek, de egy módosítással átemelhetők a társasági szerződésbe, így megadják az elektronikus ülésezés és a tagokkal való e-mailes kapcsolattartás szabályrendszerét, amely így a jövőben is alkalmazható lesz.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Iratminták civil szervezetek elektronikus működéséhez

JOG

A minták a veszélyhelyzeti szabályok alapján készültek, de egy módosítással átemelhetők a civil szervezet alapszabályába, így megadják az elektronikus ülésezés és a tagokkal való e-mailes kapcsolattartás szabályrendszerét, amely így a jövőben is alkalmazható lesz.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkaviszony felmondása a munkáltató által - iratminták

MUNKAJOG

Felmondás a munkáltató működése miatti okból ★ Felmondás a munkavállaló képességei miatt ★ Felmondás a munakvállaló magatartása miatt ★ Azonnali hatályú munkáltatói felmondás

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel + elszámolás

MUNKAJOG

Közös megegyezés minta ★ Elszámolás munkaviszony megszüntetése esetén

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkaszerződés módosítás minta bértámogatásra

MUNKAJOG

A bértámogatás tárgyában születetett 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerint a támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a felek megállapodását a csökkentett munkaidős foglalkoztatásról. Erre készítettünk egy lehetséges mintát. A rendelet 1.§ a) pontja alapján e megállapodást munkaszerződés módosításba kell foglalni

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Munkajogi leltárfelelősséggel kapcsolatos iratminták

MUNKAJOG

Leltárfelelősségi megállapodás ★ Csoportos leltárfelelősségi megállapodás ★ Munkáltatói tájékoztatás a leltározás és a leltárfelelősség szabályairól ★ Leltárfelelősségi kártérítési határozat

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Ingyenes termékátadásról és szolgáltatásnyújtásról bejelentőlap

ÁFA

A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások bejelentése - a Stab. tv. 28/A. § alapján

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Fellebbezés minta közigazgatási határozat ellen

JOG

A fellebbezés általános szövegezésére ad mintát. A benyújtás módjára, helyére, határidejére, a fellebbezés illetékére vonatkozó tájékoztatás a fellebbezett határozat kötelező tartalmi eleme - annak betartásával kell a fellebbezést benyújtani.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Gépjármű bérleti szerződés minta

ÁFA

"Ha a járművet azért vásároljuk, hogy túlnyomórészt (futott km-ek 90%-ban) adóköteles bérbeadás céljából hasznosítsuk, úgy az adó levonható beszerzéskor. Bérbeadás módján történő hasznosítás esetében az alkatrész költségek és a javítási és ápolási költségek 100%-ban vonhatók le. Fontos! Korrekt nyilvántartást vezetését írja elő a jogszabály a 90%-os hasznosítás igazolására." (Vira Sándor)

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Üzembentartói szerződés gépjárműre

JOG

A felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműnA felek megállapodnak abban,  hogy üzembentartói jogot alapítanak  a jogosult Üzembentartó  javára a fent nevezett Tulajdonos tulajdonát képező alábbi gépjárműre.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Gépjárműhasználati engedély

JOG

A cégautó használatára, vezetésére való jogusltságot igazolja közúti ellenőrzés során.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Kiküldetési rendelvény nyomtatvány

SZJA

Szja tv. 3.§ 83. Kiküldetési rendelvény: a kifizető által két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a gépjármű gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a hivatali, üzleti utazás(ok) célját, időtartamát, útvonalát, a futásteljesítményt, az utazás költségtérítését, valamint ezen költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvény eredeti példányát a kifizető, másolatát a magánszemély a bizonylatmegőrzésre vonatkozó rendelkezések betartásával megőrzi.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Útnyilvántartás

SZJA

A magánszemély a jövedelemszerző tevékenységéhez használt gépjármű költségelszámolásához útnyilvántartás vezetésére kötelezett. Erre a célra a menetlevél vezetése is megfelel, ha tartalmazza a továbbiakban részletezett adatokat. Minden gépjármű esetében külön útnyilvántartást kell vezetni. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát. Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni az év első és utolsó napján a kilométeróra állását, továbbá, ha a költségelszámoláshoz ez szükséges, akkor ezt az adatot havonta kell bejegyezni. (Szja tv. 5. M. II.7.)

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Nonprofit szervezet Igazolása juttatásról

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezet a társasági adóalanytól kapott támogatásról igazolást ad ki annak érdekében, hogy a támogató csökkenthesse a nyújtott támogatás egy részével az adó alapját. Igazolást a kiemelkedően kiemelkedően közhasznú szervezetnek a tartós adományozási szerződés alapján kapott támogatásról kell kiállítani a következő tartalommal:  a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát,  a támogatás, juttatás összegét, célját,  a közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznúsági fokozatát.

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről

MUNKAJOG

Útmutatóval

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Nonprofit szervezet Nyilatkozata a támogatók részére

TAO

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek a támogatást nyújtó társasági adóalany felé nyilatkozni kell – annak érdekében, hogy a támogatónak ne kelljen növelnie az adózás előtti eredményét a nyújtott támogatással – hogy a támogatás nyújtásának adóévében a vállalkozási tevékenysége eredménye a kapott támogatás bevételként történő elszámolása nélkül sem negatív, illetve ha a szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor ennek tényéről. A nyilatkozatot a beszámolóval is igazolni kell annak elkészültét követően.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Adatlap adóhivatali előtti költségmentességhez

ART

Ezen az adatlapon kérelmezhető, hogy ne kelljen fellebbezési illetéket leróni egy adóhatározat fellebbezésekor.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Kárfelvételi jegyzőköny minta - elemi kárról

SZÁMVITEL

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 6. § (6) bekezdés c) pontjában és (10) bekezdésében foglaltak, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában, 49/B. § (20) bekezdés b) pontjában és (24) bekezdésében foglaltak alkalmazására

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Megbízási szerződés - eseti

JOG

Feladat elvégzésére, például szakvélemény készítésére

Letöltés - A letöltés előfizetőink számára elérhető bejelentkezést követően.

Selejtezési jegyzőkönyv minta

SZÁMVITEL

Tárgyi eszközök, immateriális javak selejtezésére

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.


Vissza az előző oldalra