Iratmintatár
SZÁMVITEL

A nem védett jelzésű iratminták Belépés (Regisztráció) után szabadon letölthetők, a védett anyagok csak Önadózó előfizetéssel érhetők el. Előfizetés itt!

Kárfelvételi jegyzőköny minta - elemi kárról

SZÁMVITEL

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 6. § (6) bekezdés c) pontjában és (10) bekezdésében foglaltak, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontjában, 49/B. § (20) bekezdés b) pontjában és (24) bekezdésében foglaltak alkalmazására

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Selejtezési jegyzőkönyv minta

SZÁMVITEL

Tárgyi eszközök, immateriális javak selejtezésére

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

SZÁMVITEL

Számviteli törvény 168. § (1) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. (2) A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. (3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.

Vevői egyenlegközlés év végén

SZÁMVITEL

"A vállalatunknál könyvvizsgálatot végző …………………….. kérésének megfelelően kérjük, hogy erősítsék meg ……………... Ft összegű követelésünk 2007. 12. 31-én fennálló egyenlegét."

Letöltés - A letöltés bejelentkezést követően érhető el.


Vissza az előző oldalra