A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok az egyes adónemek tekintetében

A cikk a 2016 / 05 lapszám 22. oldalán olvasható.


A tulajdonosi, szavazati viszonyok, illetve az ügyvezetéssel kapcsolatos viszonyok sokszínűsége miatt gyakran nehézséget jelent annak megítélése, hogy két vagy több vállalkozás egyáltalán kapcsolt vállalkozási viszonyban áll-e. Jelen írás ehhez kíván segítséget nyújtani, bemutatva a kapcsolt vállalkozási viszony fogalmát, a szokásos piaci ártól eltérő ellenértékek hatásait a társasági adóalapra, valamint a bejelentési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségre vonatkozó legfontosabb előírásokat.

A kapcsolt vállalkozások vonatkozásában az adójogszabályok – több tekintetben – az általánostól eltérő, szigorúbb szabályokat írnak elő. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [a továbbiakban: Art.] alapelvi szinten rögzíti, hogy a szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Ezen alapelvhez kapcsolódó konkrét rendelkezéseket, adójogi jogkövetkezményeket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [a továbbiakban: Tao. tv.] határozza meg.

A kapcsolt vállalkozások vonatkozásában speciális rendelkezéseket nemcsak a társasági adó rendszerében, hanem például az egyszerűsített vállalkozói adó, a reklámadó, a helyi iparűzési adó, a kisvállalati adó vonatkozásában is találunk; röviden ezen szabályokra is kitérünk.

A szolgáltatás igénybevétele az Önadózó újság előfizetői részére biztosított. A tartalom megtekintéséhez regisztráljon vagy lépjen be előfizetőként!

FIZESSEN ELŐ AZ ÖNADÓZÓ ÚJSÁGRA ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSAIRA!

Az Önadózó  újságból, honlapból, elektronikus és online szolgáltatásokból álló előfizetői csomagja folyamatos szakmai segítséget és támogatást nyújt a komplex vállalati ügyvitel szakszerű viteléhez, a vállalkozás, intézmény adózási, kifizetői, könyvviteli és munkaügyi feladatainak ellátásához. Az adózás 2020-ben sem lesz egyszerűbb – de az Önadózóval könnyebb lesz alkalmazni a jogszabályokat, követni a változásokat, teljesíteni az aktuális adózási, könyvviteli  feladatokat, és elkerülni a buktatókat. Előfizetőknek szabályzatok,- számviteli és GDPR szabályzat is (éves előfizetéssel!), segédletek, Fórum szolgáltatás, plusz 2x2 mérlegképes kredit. Előfizetési díj ebben az évben még 2020. 1-12. hóra: 22.680,-Ft. Kedvezményeink miatt az előfizetéssel pénzügyileg is nyer, nem csak szakmailag. Elõfizetés: https://www.onadozo.hu/elofizetes-az-ujsagra/ 


Vissza az előző oldalra