Lapszámok
2016 / 07-08

Tartalomjegyzék

2016 / 07-08 lapszám címlap képe

ÁFA

Az Áfa törvény 2016. tavasszal megszavazott módosítása 12

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) módosításának jelentős részét az adókulcs-változások jelentik, mellette az ingatlanokkal kapcsolatos apróbb módosítások, valamint a fordított adózással érintett hulladékok körét érintő kisebb változás, továbbá a Norvég Királyságban letelepedett adózók adó-visszatéríttetési eljárásában történő módosulás történik. A változásokat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 63-77.§-ai tartalmazzák, amely megjelent a Magyar Közlöny 2016. június 15-i 87. számában.

Tovább a cikkhez

TAO

Társasági adó változások 2016-2017. 15

A parlament 2016. június 7-i ülésén elfogadta az adótörvényeket módosító törvényt, amely a 2016. évi LXVI. törvényként került kihirdetésre a Magyar Közlöny 2016. június 15-i számában. Ebben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) több előírása is változik, részben már 2016-ban, részben 2017-től- 2018-tól. Jelen cikk az elfogadott, fontosabb módosításokat mutatja be.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

A számviteli törvény változásai 24

A törvényben szereplő módosítások egyrészt uniós irányelvi átvétellel, másrészt a gyakorlati alkalmazás során felmerült kérdésekkel függnek össze, illetve a törvénymódosítás pontosító rendelkezéseket is tartalmaz. Az új előírásokat fő szabályként először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de azok döntő része a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.

Tovább a cikkhez

SZJA

Változások a személyi jövedelemadózásban 4

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény évközi és 2017. január 1-jei hatálybalépéssel is tartalmaz módosításokat. A módosítások többsége pontosító jellegű,a jogalkalmazás során felmerült problémák megoldását szolgálja. Legnagyobb jelentősége a cafeteria rendszer 2017. január 1-jei hatályú átalakításának van. Az évközi és a 2017. január 1-jétől hatályba lépő módosításokat az alábbiakban ismertetjük.

Tovább a cikkhez

A tartósan bérbeadott ingatlanok utáni adózás 57

Ezen írás célja a tartósan – nem turisztikai jelleggel – bérbeadott ingatlanok hasznosításával kapcsolatos költségelszámolási szabályok áttekintése.

Tovább a cikkhez

Az ingatlan rövid távú, turisztikai célú hasznosításából származó jövedelem adózása 63

A nyári szezonban gyakran előforduló kérdés, hogy miként kell adóznia annak a magánszemélynek, aki nyaralóját, lakását rövid távra, turisztikai céllal kiadja, vagyis egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységet, közismertebb elnevezéssel fizető-vendéglátó tevékenységet folytat.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Változások a járulék és a szociális hozzájárulási adó szabályozásában 43

Cikkünk összefoglalja mindazokat a változásokat, amelyek a járulékszabályozásban és a szociális hozzájárulási adóban 2016 év közben és 2017. január 1-jével hatályba lépnek. Kiemelendőek ezek közül a biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyok körében, valamint a biztosítási kötelezettség alóli mentesülés eseteiben bekövetkező változások. Ezen túlmenően számos kedvező szabály, valamint pontosító rendelkezések megalkotására is sor került a könnyebb jogalkalmazás érdekében.

Tovább a cikkhez

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait érintő 2016. júliusi jogszabályváltozásokról 49

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai vonatkozásában a „tavaszi saláta” törvénytervezet általában tartalmazni szokott a pénzbeli ellátási területre vonatkozóan is pontosító, módosító változásokat. Így van ez most is, hiszen az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvény rendelkezései 2016. július 1-jei, illetve 2017. január 1-jei hatállyal módosítják, pontosítják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) egyes, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokat és baleseti táppénzt, valamint az azokkal kapcsolatos eljárást érintő szakaszait.

Tovább a cikkhez

A mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók járulékfizetése 66

A biztosított mezőgazdasági őstermelők a társadalombiztosítás keretében teljes körű védelmet élveznek. A biztosítási kötelezettségükre, illetve egyéb kötelezettségeik tekintetében a szabályozás mintegy egy évtizedet ölel fel, de ennek ellenére az érintettek körében a kötelezettségeikre vonatkozó szabályrendszer alkalmazásával összefüggésben sok a bizonytalanság, amely indokolja a szabályok összefoglalását. Minden szabályt példával magyarázunk.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Változások a kisvállalati adóban 18

A 2017. január 1-jén hatályba lépő új szabályok következtében a kisvállalati adó számítása még egyszerűbbé válik. Könnyebb lesz az áttérés a társasági adóról a szabályok közeledésének köszönhetően, bővül a választhatóság létszám korlátja, valamint az adónem az új koncepció révén tovább ösztönzi a vállalkozások növekedését. Az adóalap jobb tervezhetősége növeli a vállalkozások biztonságát, valamint egyszerűbbé válik az adóbevallás folyamata is.

Tovább a cikkhez

Helyi adók, gépjárműadók, cégautóadó 32

A következőkben a helyi adókkal, a belföldi és a külföldi gépjárműadóval, valamint a cégautóadóval összefüggő év közben, illetőleg 2017. évtől hatályba lépő törvényi szabályokat ismertetjük. A törvénymódosításokhoz kapcsolódó magyarázatok, jogértelmezések a megalapozott jogalkalmazást kívánják segíteni.

Tovább a cikkhez

További adóváltozások: reklámadó, népegészségügyi termékadó, pénzügyi tranzakciós illeték, bankadó 38

A Magyar Közlöny 2016. június 15-i 87-es számában kihirdetett tavaszi adócsomag – a 2016. évi LXVI. törvény – további adómódosításait ismertetjük.

Tovább a cikkhez

A „tavaszi adócsomag” illetékváltozásai 53

A 2016. évi LXVI. törvény (közismert nevén a „tavaszi adócsomag”) néhány ponton az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: illetéktörvény, Itv.) is módosította, mégpedig – egyetlen kivételtől eltekintve – a már elfogadott törvény kihirdetését követő naptól. Az alábbi cikk a „tavaszi adócsomag” illetékváltozásait ismerteti illetéknemenkénti csoportosításban.

Tovább a cikkhez

ART

Aktuális adózási információk 1

Összefoglaló a 2016-17. évi adótörvény-módosításokról * Módosult a Ptk - Enyhült az ügyvezetői felelősség szabályozása

Tovább a cikkhez

Az adóeljárás 2016. évközi változásai 27

Az adóeljárásról szóló jogszabály (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – Art.) évközi módosítása sok tekintetben szigorítást, míg más rendelkezések vonatkozásában az adózók mindennapi életét megkönnyítő változásokat tartalmaz. Írásunkban ezeket részletezzük.

Tovább a cikkhez

2016 / 07-08 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.