Lapszámok
2017 / 03

Tartalomjegyzék

2017 / 03 lapszám címlap képe

ÁFA

Az előleg és az előre fizetés elhatárolása a forgalmi adózásban 12

Az előleg és az előre fizetés fogalmát a hétköznapi emberek szinonimaként használják, ugyanakkor a forgalmi adózásban eltérő joghatással bírnak. Az előleg az Áfa tv. rendelkezései alapján adózási pont, az előre fizetés esetében jogszabályi rendelkezés hiányában nincs adókötelezettség. E cikk keretében a két fogalom közötti különbségeket, azonosságokat, illetve az áfa rendszerben betöltött szerepüket mutatjuk be.

Tovább a cikkhez

Külföldről történő gépjármű vásárlás áfa vonzata 14

Fontos, hogy a vállalkozás tisztában legyen a vásárlás tényéből adódó adókötelezettségeikkel, és az egyes beszerzési alternatívák közötti adóterhelés mértékének eltérésével.

Tovább a cikkhez

TAO

Évzárás kapcsolt vállalkozások esetén 17

Az üzleti év zárása minden vállalkozás kiemelt adózási-számviteli feladata. A kapcsolt vállalkozásoknak külön teendőkkel jár, mind a vállalkozók, mind pedig az őket segítő könyvelők számára. Idén új rendelkezésekre is figyelni kell: 2016. június 15-én, a 87. számú Magyar Közlönyben kihirdetett 2016. évi LXVI. törvény a kapcsolt vállalkozások adóalap módosításával kapcsolatosan tartalmazott új rendelkezéseket. Ezek részben évközi hatálybalépéssel kerültek a törvénybe, részben 2017.01.01-től hatályosak.

Tovább a cikkhez

Társasági adóalap módosítás 2016. II. 19

Írásunk a februári számban megjelent cikk folytatása, amely a kedvezményt jelentő adóalap módosító tételeket mutatja be. Ezek között vannak új, 2016-ban beléptetett kedvezmények és olyanok, amelyek már több éve változatlanul, illetve módosítva alkalmazhatók.

Tovább a cikkhez

SZÁMVITEL

Bemutatjuk az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszert 4

Ismertetjük a számviteli beszámoló letétbe helyezése és közzététele hatályos szabályait. Bemutatjuk a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes oldal használatát. Ismertetjük gyakorló szakemberek véleményét is.

Tovább a cikkhez

Speciális gazdasági események kontírozása – Tőkeműveletek III. - Osztalékfizetés elszámolása 29

A speciális gazdasági események elszámolása sorozatunkat a saját tőkét érintő egyes gazdasági események közül az osztalékfizetés kontírozási lépéseivel folytatjuk.

Tovább a cikkhez

IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele - IFRS IX. 31

A cikk esetpéldákon keresztül mutatja be az IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele standard előírásait az állami támogatások megjelenítésére, könyvviteli elszámolására és közzétételére vonatkozóan, valamint a gazdálkodónak az állami közreműködés egyéb formáira vonatkozó közzétételi kötelezettségét.

Tovább a cikkhez

SZJA

A munkába járással kapcsolatos költségek: a munkáltató kötelezettségei és lehetőségei 6

2017. január 1-jétől az Szja tv-ben módosult a kilométerenként fizethető költségtérítés maximális mértéke (9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re) és ehhez kapcsolódóan változott az említett kormányrendelet is. A következőkben részletesen ismertetjük és gyakorlati példákon keresztül is bemutatjuk a kormányrendelet és az Szja tv. hatályos rendelkezéseit és alkalmazásukat.

Tovább a cikkhez

A bölcsődei, óvodai ellátás és szolgáltatás adómentességének szabályai 35

Írásunkban bemutatásra kerül – a gyakorlatban felmerült kérdésekre is tekintettel – a bölcsődével, óvodával kapcsolatos munkáltatói juttatások 2017. január 1-jétől módosult szabályrendszere.

Tovább a cikkhez

Önálló tevékenységet folytatók adóelőlege Egyéni vállalkozók – Őstermelők – Magánszemélyek 37

Az egyéni vállalkozóknak és a mezőgazdasági őstermelőknek negyedévente kell megállapítaniuk, hogy kell e az adott negyedévre adóelőleget fizetniük. Más önálló tevékenységet folytató magánszemélyeknek csak akkor kell adóelőleget fizetniük a jövedelmük után, ha az nem kifizetőtől származik, vagy ha az kifizetőtől származik, de a kifizető az adóelőleget bármely oknál fogva nem vonta le.

Tovább a cikkhez

Családi gazdálkodók - közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők adózása 41

Írásunk a családi gazdálkodók és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelők speciális adózási szabályait foglalja össze.

Tovább a cikkhez

JÁRULÉKOK, TB

Utazási költségtérítés az egészségbiztosításban 59

Az egészségbiztosítás természetben nyújtott ellátásai keretében a biztosítottak nem csak különböző egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe, hanem – a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – jogosultak lehetnek támogatásra is az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségeik vonatkozásában. Cikkünkben az utazási költségek megtérítésének különböző eseteit és azok részletszabályait kívánjuk bemutatni.

Tovább a cikkhez

EGYÉB ADÓK

Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők iparűzési adózása 47

Írásunk az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők állandó jellegű iparűzési tevékenységéhez kapcsolódó adóalanyiságának feltételeit, az adóalap meghatározásához kiinduló pontul szolgáló nettó árbevétel tartalmát ismerteti. Bemutatjuk az adóalanyok által választható (egyszerűsített) iparűzési adóalap-megállapítási módokat gyakorlati magyarázatok és példák segítségével. Ezen túlmenően ismertetjük a vállalkozók által érvényesíthető adóelőnyöket, adócsökkentő tételeket, valamint e két tényállás elhatárolását, továbbá a közös őstermelői igazolványban szerepelő adóalanyok egyszerűbb eljárási kötelezettség-teljesítési lehetőségét.

Tovább a cikkhez

Cégautóadózás gyakorlati megközelítésben 54

Írásunk a cégautóadó fontosabb tényállásainak lényegét és egyben specifikumait ismerteti a jogalkalmazási gyakorlat szempontjából. Mindemellett az írás kitér a havi adótétel megállapításához szükséges környezetvédelmi osztály hiánya esetén irányadó jogszabályi környezetre, illetve utal a tartós bérletbe adott személygépkocsi utáni önálló cégautóadó-tényállás megszűnéséről.

Tovább a cikkhez

MUNKAJOG

Aktuális adózási információk 1

Több ezer kft. szűnhet meg a törzstőkeemelés elmulasztása miatt * Minimálbérek az EU-ban

Tovább a cikkhez

Garantált bérminimum: mihez kell középfokú végzettség? 62

Írásunkban arra keressük a választ, hogy mi alapján állapítható meg, hogy egy munkakör legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igényel?

Tovább a cikkhez

2017 / 03 lapszám címlap képe

E-Önadózó megtekintése

Önadózó újság havonta 64 oldalon: szerzőink a legjobb szakemberek, az adóigazgatás és a gyakorlat világából. Témáink átfogják az ügyvitel teljes területét: adó - tb. - számvitel - munkaügyek. Az Önadózó az egyik legnagyobb terjedelemmel jelentkező havi szaklap. Igen gazdag az archívumunk, az előfizetéssel ingyenesen hozzájuthat a megelőző évek lapszámaihoz. Az egyes lapszámok elektronikusan is elérhetők. Az újság minden hónap 1. napján jelenik meg, és az előfizetők részére a Magyar Posta Hírlapüzletág kézbesíti.

A tartalmakat lapunk előfizetői regisztráció, vagy belépés után érhetik el.